Annons

Henrik Ennart om mat & hälsa

Henrik Ennart

Henrik Ennart

Det giftiga ämnet melamin, som orsakat massdöd bland hundar och katter i USA, har även blandats i fiskfoder och alltså riskerat att hamna på människors tallrikar. De aktuella partierna hade importerats via två olika underleverantörer i Kanada och händelsen visar hur oerhört komplex och svårkontrollerad den kedja är som förser världen med fisk, menar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Sedan 1980
har andelen odlad fisk ökat från 9 procent till 44 procent av den totala världskonsumtionen, och incidenten med melamin är bara det senaste exemplet på bristerna i kvalitet och säkerhet. Nyligen stoppade exempelvis flera amerikanska delstater, samt matbjässen Walmart, import av havskatt från Kina. Orsaken var att man hittat fluorokinon i frusna filéer. Fluorokinoner tillhör, trots snabb resistensutveckling, den kraftfullaste antibiotikan som används inom sjukvården.

I dag inleds en
tredagarskonferens i staden Qingdao som arrangeras av FAO och Kinas jordbruksdepartement. Högst upp på dagordningen står frågan hur man ska kjunna garantera säkerheten för världens fiskätare även i framtiden.

Läs mer:
15 maj: Svenska katter kan ha ätit förgiftad mat