Annons

Börsbloggen

Klas Andersson

Klas Andersson

Svag jobbstatistik från USA i fredags, när ledande Europabörser var stängda för att fira påsk i stället, satte sin prägel på Stockholmsbörsen när börsveckan sparkade igång under tisdagen. Färdriktningen nedåt fick ytterligare en skjuts i spåren av negativ statistik som presenterades under tisdagens handel.

De senaste veckornas svajiga börser, när index letat sig nedåt, ger en tydlig fingervisning om att den ständigt nervösa marknaden har börjat ifrågasätta om årets uppgång är berättigad. Skuldkriserna vare sig på denna sida eller andra sidan Atlanten är fortfarande ett stort osäkerhetsmoment. Till det ska läggas osäkerhet om Kina och tillväxttakten där.

I Sverige landade under tisdagen statistik rörande orderingången till den svenska industrin. Orderingången föll med 5,5 procent från januari till februari, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som samtidigt betonar att siffrorna är osäkra och att en stor del av nedgången ser ut att vara tillfällig. På årsbasis har orderingången sjunkit med 8,3 procent.

Även industriproduktionen är dalande, enligt SCB. Industriproduktionen sjönk med 5,2 procent från januari till februari. Enligt SME Direkt väntades enbart en nedgång med 0,3 procent. I jämförelse med februari förra året är nedgången för industriproduktionen 7,1 procent.

Banker och exportinriktade verkstadsföretag fanns bland de största förlorarna under tisdagen. Mot strömmen gick däremot Astra Zeneca. Några av läkemedelsjättens största ägare arbetar för ett ledningsbyte i koncernen, uppger Financial Times.

Informationen härrör från en anonym ägarrepresentant som till den brittiska affärstidningen säger att styrelsen sannolikt kommer att agera och välja en ny strategisk väg eftersom bolaget befinner sig i en nedåtgående spiral.

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors
Jacob Bursell

Det fanns mycket intressant att fundera över i börsens marsstatistik. Merrill Lynch var månadens enskilt största aktör, i sig kanske inte någon jättenyhet, men helt klart ett intressant trendbrott, och ett tecken i tiden. SEB har av tradition suttit på störst flöden i Norden, och rockade lär om inte annat vara något av en prestigeförlust för banken. En kanske än mer intressant siffra kommer dock från Fidessa, ett brittiskt företag som utöver mycket annat håller koll på var olika aktier handlar, det vill säga på vilka marknader. I mars, visade det sig, växte otc-handeln i svenska papper med tio procentenheter. Jag förvånades över detta, men påmindes snart av att det såg likadant ut i fjol. Minnet är kort. Runt påsk, före årsstämmor och utdelningar, börjar alltså marknaden lägga affärerna utanför börsen, vilket fick konsekvensen att Stockholmsbörsens marknadsandel plötsligt såg ut att ha sjunkit till närmare 40 procent. Sammantaget gjordes nästan var tredje affär ”over the counter”, det vill säga direkt mellan två motparter, där pris och volym sedan inrapporteras till någon av marknadsplatserna. Sannolikt minskar den siffran på nytt, senare i vår. Jag har dock inte lyckats lista ut varför detta inträffar varje vår, och utlovar härmed en liten belöning till den som kan bidra med en korrekt förklaring. En sista sak. Placera.nu, Avanzas interna börsredaktion, skrev i veckan att drygt 30 procent av de institutionella aktieförvaltarna tvivlar på att de får rätt pris i sina affärer. Nu vet vi inte hur undersökningen gick till, men nog börjar det ryka lite från börsens förtroendekapital.

Klas Andersson

Historien går igen. Än en gång har en het börskandidat gått en annan väg än till Stockholmsbörsen.

På måndagen avslöjades att Anticimex, som riskkapitalbolaget Ratos haft i sitt ägo sedan sex år tillbaka tillsammans med Anticimex ledning och styrelse, säljs till ett annat riskkapitalbolag. Många bedömare hade räknat med att huvudägaren Ratos skulle välja börsspåret för bolaget som bekämpar ohyra och insekter i bostäder. Nu blev det som så ofta under senare år. Ett riskkapitalbolag väljer att sälja till ett annat riskkapitalbolag i stället.

Stockholmsbörsen är knappast utrotningshotad men utarmningen av bolag där sedan millennieskiftet är oroväckande. Dräneringen sker på två sätt. Dels har många bolag lämnat sin noteringsplats av olika anledningar, dels är det klent med nytillskott på marknadsplatsen jämfört med hur det var under 1980- och 1990-talen.

Ratos och övriga ägare säljer Anticimex till Wallenbergssfärens riskkapitalbolag EQT för cirka 2,9 miljarder kronor. Försäljningen ger Ratos en så kallad exitvinst på runt 940 miljoner kronor. Det innebär att Ratos under sin sexåriga innehavstid fått en årlig genomsnittlig avkastning på runt 24 procent. Mer kan det bli om den tilläggsköpeskillning, som ingår i avtalet, betalas ut. Köparen EQT förbinder sig nämligen att betala ytterligare till säljaren om resultat- och kassaflödesmål för Anticimex under budgetåret 2012 överträffas.

Affären illustrerar att många bolag, i valet och kvalet mellan börsintroduktion och en privat försäljning, föredrar det senare. Affären illustrerar även att många riskkapitalbolag, som snackar om att en börsplats för portföljbolaget kan bli aktuell, bara gör så för att skapa ett bredare intresse för sin telning. Det slutar med att portföljbolaget avyttras till ett annat bolag och börsen blir snopet utan ett välkommet nytillskott igen.