Annons

Börsbloggen

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Revisorsnämndens gröna ljus för HQ- revisorn upprör. Men vare sig man gillar revisorer eller inte, är det svårt att med lagboken i hand vältra över HQ styrelsens och ledningens ansvar för katastrofen i banken på en inhyrd konsult.

Enligt aktiebolagslagen går det att läsa att styrelsen, på uppdrag av bolagets aktieägare, ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därmed små möjligheter enligt lagboken att svära sig fri från sitt ansvar.

I fallet HQ är det värt att understryka det faktum att styrelsen också har ett ansvar för att lagar och förordningar följs. Om en styrelse eller vd sätter ett felaktigt belopp på tillgångar i en redovisningshandling, medvetet eller på grund av oaktsamhet, kan de dömas för bokföringsbrott. Grovt bokföringsbrott och grovt svindleri är några av de åtalspunkter som nu åklagaren tittar närmare på när det gäller HQ.

Hittills har HQ:s gamla styrelse med ordförande Mats Qviberg i spetsen försvarat sig med att de ”brister och fel som påtalats är orsakade av förbiseende, felbedömningar och bristfällig intern information”. Det kanske beskriver nivån på deras styrelsekompetens, men är inte en ursäkt och ger inte styrelsen per automatik ansvarsfrihet.

Även om det är lätt att dra slutsatsen att en siffernisse som revisorn bör vara noggrann och ha kontroll över allt, så innebär revisorns namnteckning i bokslutet i princip en total friskrivning från allt ansvar. (Det framgår om inte annat av den finstilta texten ovan namnteckningen).

Det kanske är dags att ställa betydligt högre krav på vilken roll dyra revisorer ska spela när det gäller ansvar och kontroll. Om inte annat för att omgivningens höga förväntningar på revisorer bättre ska avspegla verkligheten. Men det är en helt annan diskussion än vem eller vilka som bär det verkliga ansvaret för haveriet i HQ.

 

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors