Annons

Börsbloggen

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Den statliga banken SBAB ökade sitt rörelseresultat till 197 miljoner kronor under det tredje kvartalet, från 75 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Och precis som hos storbankerna har bolånemarginalerna stigit, det vill säga man tjänar allt mer på sina bolånekunder.

SBAB:s ränteintäkter steg under kvartalet till 2,8 miljarder kronor, från 1,6 miljarder motsvarande kvartal förra året. Visserligen stiger kostnaderna också, men gapet mellan de egna kostnaderna och intäkterna resulterade ändå i en vinst – räntenetto – på 378 miljoner kronor för kvartalet. Nya siffror från jämförelseföretaget Compricer, som SvD tagit del av, visar att skillnaden mellan bankernas tremånadersränta för bolån och Stiborräntan (räntan som bankerna får betala när de lånar pengar mellan sig) har vuxit stadigt i höst. SBAB:s tremånadersränta låg i oktober 1,7 procentenheter över Stiborräntan. Det kan jämföras med att den i oktober i fjol låg 1,2 procentenheter över. Bankerna har ibland hävdat att Stibor inte är relevant att jämföra med, men det är trots allt deras internränta som ger en tydlig indikation på hur marginalerna mot kunderna sväller.

I går meddelande Riksbanken att man justerar sin räntebana, och räknar med att behålla en lägre ränta längre än vad som tidigare prognostiserats. SBAB:s ordförande Arne Liljedahl har i en intervju med SvD Näringsliv sagt att bankerna inte kommer att följa efter och sänka sina boräntor i takt med Riksbanken. Och SBAB ska inte längre agera prispressare. SBAB har legat på statens säljlista sedan förra mandatperioden. Men oppositionen drev i våras i genom ett säljstopp, så än är den i hundra procent statligt ägo. Därför blir det lite prekärt att ministrarna ständigt skäller på storbankerna, när det inte ser mycket bättre ut på den egna bakgården.

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors