Annons

Börsbloggen

Carolina Neurath

Carolina Neurath

Det var över ett år sedan, i september 2010, som Ekobrottsmyndigheten (EBM) uppgav att den inleder en förundersökning om grovt bokföringsbrott och svindleri mot HQ Bank. Att bankens ordförande Stefan Dahlbo nu har delgetts misstanke, som uppgifter i DI gör gällande, är inget märkligt. Det hade varit betydligt mer förvånande om han, som en av de högsta cheferna, hade avskrivits från misstankarna.

EBM är fortfarande i ett tidigt skede i förundersökningen av HQ Bank. Först nu börjar förhören med de inblandade toppcheferna och för att ta in en misstänkt på förhör måste denne också delges misstanke, annars kan förhöret inte användas i förundersökningen. Det går också att se ett tydligt mönster i den renodlande metod åklagare Berndt Berger har använt sig av: de som han verkar anse kan ha minst inblandning i brotten förhörs – och skrivs av – först. Några exempel är Mikael Nachemson, som kom in som ny bankordförande under sista sommaren, och förre tradingchefen Fredrik Crafoord.

De som varit högst ansvariga för bolaget har sparats fram tills nu. Bland de högsta cheferna har alltså Stefan Dahlbo valts ut först, men det är bara början. HQ:s tidigare vd Mikael König är också kallad på förhör, enligt uppgift till SvD. ”Åklagaren har skjutit på förhöret med König för att han ville se andra svaromål först innan han träffade König”, säger en person med insyn.Hela problematiken i HQ rör den ödesdigra tradingportföljen, som under bankens senaste år övervärderats med miljonbelopp. Genom en särskild, och mycket optimistisk, värderingsmodell kunde HQ uppge i årsredovisningarna att portföljen hade ett högre värde än vad marknaden i själva verket värderade den till.

EBM tar ett år i taget och fokuserar nu endast på år 2009. Att Stefan Dahlbo kände till övervärderingen i HQ:s tradingportfölj är inget nytt. Men han var långt ifrån ensam. I flera möten som jag fått återberättat diskuterades problemen i portföljen bland bankens toppchefer. EBM har, enligt uppgift, tagit del av ett massivt mejlunderlag där det framgår att många viktiga mejl, där en potentiell felvärdering av portföljen nämns, passerade bolagets högsta chefer. Jag har också tagit del av några betydelsefulla mejl. I oktober 2009, som ett exempel, skickade HQ:s riskchef Agneta Norgren ett mejl till bland andra Mikael König, Stefan Dahlbo och HQ AB:s ordförande Mats Qviberg, där hon klargjorde att riskavdelningen ”inte till fullo kan verifiera att portföljens värdering är korrekt.” Mats Qviberg besvarade mejlet samma dag med kommentaren ”det var glädjande.”

Att trots det bara ett par månader senare föreslå att bolaget ska dela ut 167 miljoner kronor till aktieägarna, talar sitt egna språk. Det är bland annat just aktieutdelningen, i förhållande till vetskapen om tradingens felvärdering, som väckt misstankar om grova brott. De närmsta månaderna kan vi, med andra ord, vänta flera tidigare HQ-profiler som kallas på förhör – och delges brottsmisstankar.

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors