Annons

Börsbloggen

Jacob Bursell

Jacob Bursell

På torsdagen kom, inte helt överraskande, en första goodwillsmocka i Orc Software. Mjukvaruföretaget, som utvecklar program för värdepappershandel, har sedan förvärvet av Neonet burit på ett moln av immateriella övervärden som varje kvartal tillskrivits ett oförändrat värde på över 1 miljard kronor. Samtidigt har Neonet gått dåligt, vilket fått varningsklockorna att ringa.

Goodwill uppstår när en verksamhet förvärvas för ett belopp som överstiger värdet på det slukade bolagets tillgångar. Förr skrevs dessa övervärden av över ett antal år, medan dagens regelverk föreskriver att övervärdena i stället ska testas mot verksamhetens. Grundidén är att rörelsen, konjunktur och räntor ska motivera goodwillpostens storlek. Ett sådant ”stresstest”, uppger Orc, genomförs en gång per år. Samtidigt är det svårt att bortse från att bolaget sedan en tid är föremål för ett uppköpserbjudande, och där aktieägarna senast den 27 januari måste ta ställning till Nordic Capitals bud à 86 kronor per aktie. Nedskrivningen på 165 miljoner kronor vänder rörelsevinsten till en nettoförlust, vilket verkar som ett mentalt sötningsmedel för de aktieägare som ännu inte satt ned foten.

Det handlar inte så mycket om budnivån- den må återspegla en schyst värdering – utan om tajmingen. Nedskrivningen i Orc kastar ljus över ett problem i dagens värderingsregelverk, där styrelsen i praktiken har stora möjligheter att påverka om och när en nedskrivning bör ske. Då nedskrivningar slår mot resultat- och balansräkning, och därmed även mot utdelningar, bonusar och finansiella nyckeltal, skapar denna godtycklighet grogrund för konspirationer. Så även denna gång.

 

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors