Annons

Börsbloggen

Nils-Olof Ollevik

Nils-Olof Ollevik

Ericssons informationsgivning får återigen kritik. Den usla kvartalsrapporten för det sista kvartalet 2011 missade förväntningarna med mer än fyra miljarder. I stället för en väntad vinst på dryga sex miljarder landade man i verkligheten på 1,8.

Det här vore kanske inget att orda om ifall det bara vore för denna enda gång, men Ericssons track-record i missad marknadsinformation är så lång att den liknar en återfallsförbrytares straffregister.

De, fram till i dag, värsta informationsmissarna gjorde Ericsson i samband med kvartalsrapporten för det sista kvartalet 2000, då försäljningen i princip stannade över en natt och vad som sedan hände 2001 och åren framöver vet vi. Men hösten 2007 kom nästa stora snyting då företagsledningen i två steg (!) närapå lyckades halvera kursen.

Raset denna gång tycks stanna under 15 procent. Det lite märkliga är att försvaret vid alla tillfällena har varit precis detsamma, nämligen att all information som rör företaget, marknaden och marknadstrenderna har varit kända sedan länge och att det därför inte funnits någon anledning för Ericsson att särskilt påpeka vilka effekter detta kan få på resultatet.

Det Ericssonchefen Hans Vesterberg egentligen säger till analytikerna och sina ägare är: ”Är ni så okunniga och dumma att ni inte begriper att Ericssons resultat kommer att vara mycket sämre än ni tror, får ni skylla er själva.”

Den legendariske redaktionschefen på Expressen, Sigge Ågren, brukade för sina reportrar predika respekten för läsarna genom att säga: ”Underskatta aldrig läsarnas intelligens och överskatta aldrig deras kunskaper.”

Den regeln borde, i överförd mening, gälla även för börsbolagens företagsledningar och deras informationsansvariga, särskilt Ericssons. I Ericssons fall är det dessutom alldeles uppenbart att det funnits ett informationsglapp mellan företaget och marknaden eftersom kursen under det senaste kvartalet, visserligen svajat upp och ner, men i övrigt inte visat tecken på panik hos investerarna.

I stället för att vara arroganta finns det anledning för Ericssons ledning att visa ödmjukhet gentemot aktieägarna, särskilt om man ser dagens informationsmiss som den senaste i den långa raden tabbar.

Att Stockholmsbörsen också gör en granskning av Ericssons informationsgivning i anslutning till kvartals-/bokslutsrapporten är en bekräftelse på att något har gått snett och att det inte är så enkelt som att alla utanför Ericsson är dumma.

 

Om bloggen

Börsbloggen hjälper dig att hålla koll på finansmarknaden, dina aktier och fonder.

Tillsammans med Wall Street-bloggen ger den en bild av de stora affärerna och snackisämnena på handlargolven på båda sidor av Atlanten. Här finns nyheter och kommentarer om de viktigaste händelserna och trenderna på börsen just nu.

Medverkar gör SvD Näringslivs medarbetare Patricia Hedelius, Andreas Cervenka, Carolina Neurath, Nils-Olof Ollevik, Jan Almgren, Erik Bergin och Jacob Bursell.

Följ börsen på SvD.se/bors