Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Det nya Telia Sonera ska växa fram. Det var vd Johan Dennelinds budskap på kapitalmarknadsdagen. Det är ingen gratis strategi. Det krävs tunga miljardinvesteringar för att kunderna glatt ska kunna surfa vidare och trycka på gilla knappar på Facebook. Det är uppemot fem miljarder kronor som ska satsas på tillväxt, i bland annat fiberutbyggnad i Sverige och uppgradering av datanäten i Eurasien, är sannolikt nödvändiga men det är ändå som att elda för kråkorna. Någon vidare tillväxt från investeringarna räcker sannolikt inte till ett omsättningslyft på koncernnivå.

Svenska staten och andra aktieägare kan heller inte räkna med att få lika mycket pengar av Telias vinster framöver om bolaget ska använda pengarna istället. Dennelind lovade dock i alla fall att utdelningen till ägarna inte ska gå under 3 kronor per aktie. Telias investeringar är uppenbarligen inget som aktieägarna hurrar över . Budskapet från Telia Sonera är snarare en besvikelse. Att Telia ska ut och shoppa utrustning och tvingas hålla igen på det årliga pengaregnet över aktieägarna fick nämligen ett surt mottagande på börsen.

Unknown-11

Johan Dennelind, vd Telia Sonera

Telia Sonera är inte ensamma i situationen som trist operatörsbjässe. Men det gör inte bolaget mer attraktivt för det, marginaltryck och minskad tillväxt är allt annat än sexigt i en kapitalistisk värld. Telia Sonera kunde tidigare plocka poäng på bolagets snabba tillväxt i forna Sovjetstater. Numera skruvar dock till och med marknadens representanter på sig betänkligt när affärerna i Kazakstan, Uzbekistan och Azerbajdzjan kommer på tal. Att investerarna tar mänskliga rättigheter och korruptionsrisken på ett större allvar nu än tidigare skulle kunna vara en förklaring till att vinstmaskinen i öst blivit mindre bekväm.

Det är dock snarare Rysslands vapenskramlande vid gränsen i Ukraina som stressar börshajarna mer än övervakade människor i diktaturer. Även det faktum att Telia Sonera ska styra en hel del av de utlovade investeringarna till området, betyder att bolaget lägger upp mer pengar på bordet, och därmed ökar sin risk får ett par svett pärlor att bryta fram i pannan på det kavajklädda folket. Till det kan också trasslet med att ta hem vinstpengar från Turkcell, Ucell och Ncell läggas.

Unknown-12

Uzbekistan en självklar hemmamarknad för Telia Sonera?

Så hur ska Telia Sonera göra? Lämna allt vad tillväxt och vinstökningar heter genom att vända ryggen mot öst. Eller bejaka sina affärer och sätta sin tilltro till att en genomtänkt bolagsstyrning och interna policys ska fixa den med svenska ögon uttalade ’mutkulturen’ i regionen. Den senare strategin är den som Dennelind väljer. Eller snarare den som omständigheterna nu tillåter honom att välja.

Att lämna sina verksamheter i öst har nämligen ett uppenbart pris och det är dyrt. Vem eller vilka är beredda, att i skuggan av Rysslands nyväckta intresse för att expandera sitt territorium, köpa en operatör i oberäkneliga diktaturer med ambitioner om att vara Putin till lags?

På sätt och vis är kanske valfrihet överskattat. Nu slipper Telia Sonera ta diskussionen om inte bolaget ska lämna sina mest lönsamma och mest snabbväxande marknader. För en tillvaro med en krympande, tråkigare och helt förutsägbar verksamhet enbart i Norden.

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter:

Patricia Hedelius

De allra flesta av oss när väl en dröm om att bli mer förmögna. Helst ska det gå snabbt och enkelt. Tills du hittat din grej så kan du läsa några kul och kloka råd om privatekonomi. Hämtade och fritt översatta och från Business Insider.

Spendera pengar för att visa alla andra att du har gott om dem kommer sluta med att du har mindre pengar

Rubriken kanske låter som en självklarhet men är den? Sångerskan Rihanna tjänar tiotals miljoner dollar. Trots det blev hon i praktiken bankrutt för fem år sedan. På amerikanskt manér stämde hon sin finansiella rådgivare för att han inte gjort sitt jobb. Hans svar har blivit legendariskt:

Unknown-8

Rihanna gillar att spendera

 

’Var det verkligen nödvändigt att berätta för henne att om du spenderar pengar på saker så kommer du i slutändan ha saker och inte pengar’

Regel nummer ett är att välstånd är de saker du inte ser. Det är inte bilarna du kan köpa, eller kläderna du kan shoppa eller juvelerna du kan införskaffa. Tillgångar som kontanter, aktier och obligationer är välstånd. Välj en sparform som passar dig!

 

Välstånd är relativt

Jämför dig inte med din granne eller din chef. Fundera över din plats i världen. Du kommer garanterat känna dig både rikare och lyckligare efteråt. Då inser du också att rikedom är ett mentalt spel.

Det är trist att bli rik

Vägen till att lyckas med sina investeringar är ganska tråkig. Bästa sättet är nämligen att ha tålamod och inte agera. De flesta av oss vill ha lite mer utmaningar och spänning. Men fall inte i fällan – stå ut och stålsätt dig på att ha tråkigt.

Skapa ett gap mellan ditt ego och din inkomst

Att bli rik har väldigt lite med din inkomst att göra. Desto mer med din sparkvot.

Strunta i vad andra tycker

Någon kommer alltid bli rik snabbare än du. Men det betyder ingenting, du har en egen plan på hur du når ditt mål. Studera misstag Du kan lära dig mer av finanskrisen än av att studera Warren Buffet. Det beror på att det är vanligare att vara korkad än att vara briljant. Därför bör du spendera mer tid på att undvika misstag än att försöka ta bra beslut.

Unknown-9

Warren Buffets investeringar gillar många att ta rygg på

Människor är människor

Med Putin och krisen i Ukraina är denna punkt i högsta grad påtaglig för oss svenskar. Om du tror att värdet på en aktie enbart bestäms av vinsterna är du fel ute. Glöm inte att människor sett det logiska i att bränna häxor, dragit ut i krig på en impuls, försvarat Josef Stalin och trott Orson Wells när han berättade att människor från mars landat på Jorden.

Patricia Hedelius

Eniro-aktien tycks ha stabiliserat sig – något som kan tolkas som att aktiemarknaden anser att det värsta borde vara över för sökföretaget. Men fortfarande kvarstår frågetecken om hur bolagets affärer går. Frågor som företagets långivare, bankerna, sannolikt inte tar lika lätt på som aktieägarna.

 

Om vi börjar från början så ser Eniros styrelse och ledning ingen anledning till att förändra den prognos om ett resultat på 700 miljoner för 2014 som gavs i samband med att bokföringsskandalen uppdagades. Därmed gör man fortfarande bedömningen att de intäkter som bokförts felaktigt fortfarande ligger runt 86 miljoner kronor.

 

Utan insyn i Eniros interna redovisningsarbete är det omöjligt att bedöma uppgiften, men det finns ingen anledning att misstro den heller. Däremot visar den granskning som SvD Näringsliv låtit göra av den externa redovisningen att det finns andra problem runt de finansiella rapporter som bolaget presenterat de senaste tre åren. Det finns tydliga tecken på att Eniros siffror lyfts av en redovisningsförändring snarare än en faktisk tillväxt från en ökad försäljning.

 

Intäkterna för områdena Desktop och Mobilt har ökat med runt 7 procent under förändringsperioden, jämfört med om man behållit den gamla principen visar de beräkningar som SvD Näringsliv låtit göra. Det kan se ut som en liten skillnad. Men det viktiga är att påpeka att det inte var Eniros kunder som stod för något försäljningslyft genom att köpa fler produkter, utan att det är en temporärt positiv effekt av en förändrad princip. Tillsammans med de felaktigt bokförda intäkterna på 58 miljoner kronor för 2013 har detta lyft försäljningen och resultatet med runt 200 miljoner kronor under förändringsperioden. Eniros utveckling har med hjälp av redovisningsteknik tydligt förbättrats, samtidigt har varken ledning eller styrelse informerat om storleken eller orsaken.

 

Ett stycke på sidan 48 i den 104 sidor långa årsredovisningen, som publicerades den sista mars 2014, ger en av få ledtrådar till att något hänt.

”Kortfristiga skulder har gått ner beroende på minskad försäljning samt högre andel tjänster som intäktsförs vid leverans vilket påverkar förutbetalda intäkter.”

Missen att tydligt kommunicera vad som hänt är olycklig. Vad som egentligen har varit en fallande försäljningsutveckling för det viktiga området Desktop och Mobilt har sett ut som en stigande försäljning. Investerare har fått bilden av att Desktop och Mobilt gått betydligt bättre än vad det egentligen gjort. Noten i balansräkningen som tar upp förutbetalda intäkter har varit ett tecken på effekterna av redovisningsförändringen, som SvD Näringsliv beskrivit i tidigare artiklar. Men också bolagets allt sämre kassaflöde från verksamheten har varit en ledtråd till att allting inte är som vanligt i Eniro.

 

Över tid kommer det kassaflödet som Eniros affärsverksamhet genererar – det vill säga kundernas betalningar till Eniro och Eniros betalningar till anställda och leverantörer före skatter och räntebetalningar – stämma överens med det resultat som Eniros affärsverksamhet ger. Det stämde väl med hur Eniro rapporterade under åren 2007 till 2011. Summan av verksamhetens kassaflöde stämde med rapporterat resultat.

 

Skärmavbild 2014-09-22 kl. 10.18.40

 

Sedan under 2011 så sker en plötslig förändring i bolagets redovisning, då började kassaflödet halka efter det redovisade resultatet. Summan av in- och utbetalningar till och från bolaget blev helt enkelt lägre än resultat från verksamheten som Eniro redovisade. Om skillnaderna mellan resultatet från Eniros affärer och de in- och utbetalningar som skett sedan 2011 läggs ihop så är gapet 800 miljoner kronor.

 

Den skillnaden indikerar att Eniros affärsverksamhet går sämre än vad bolaget har rapporterat. Eniro argumenterar dock för att bolagets kassaflöde stärkts under 2014 och att effekten av redovisningsbytet är utagerat. Men kassaflödet i år har påverkats positivt av en rad olika poster som inte kommer från den underliggande verksamheten. Förbättringen under första halvåret beror på lägre skatte- och räntebetalningar 2014 jämfört med motsvarande period i fjol. Aktieägarna borde ställa sig frågan var Eniros uthålliga vinstnivå egentligen ligger, vilket också är skälet till att det sannolikt är en betydligt dystrare stämning bland de allmänt sett lite mer skeptiska långivarna, alltså bankerna.

 

De 700 miljoner kronor man nu räknar med att Eniro ska göra i resultat för helåret 2014, kan tyckas bli svåra att nå vid en jämförelse med den historiska utvecklingen. Nästa år kan problemen bli uppenbara. Eniro tappar successivt försäljning då gamla produkter fasas ut och nya inte säljer tillräckligt för att kompensera bortfallet. Ett redovisat resultat som sjunker ned mot 650 miljoner kronor på årsbasis betyder sannolikt att Eniros utbetalningar kommer överstiga inbetalningarna, kassaflödet blir negativt.

Det finns också en fotnot i den senaste årsredovisningen som borde skapa oro. Enligt den texten skulle en förändring av bolagets kalkylränta i samband med en 10 procent sämre vinst än väntat ge upphov till ett behov av att skriva ned värdet på de egna tillgångarna med 925 miljoner kronor. Detta motsvarar en fjärdedel av det egna kapitalet vid halvårsskiftet 2014.

Detta är dåliga nyheter för bankerna som lånat ut 2,2 miljarder kronor till Eniro. I första hand måste bankerna ta ställning till vad de ska göra när Eniro sannolikt bryter sina lånevillkor under hösten. Men de måste även ta sig en funderare över vad det faktiska värdet kan vara av den goodwill på 5,8 miljarder konor som bolaget hade vid utgången av 2013.

Patricia Hedelius

Blir det utdelningarna till preferensaktieägarna i Eniro eller inte? Frågorna efter bokföringsskandalen är många,  flera ägare undrar nu över den utbetalning på 12 miljoner kronor till preferensaktieägarna som är planerad till oktober. På Eniro tar man dock frågan med ro. Det finns inga skäl just nu att ställa in den, säger ordförande Lars-Johan Jarnheimer till SvD Näringsliv.

Unknown-6

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Eniro

Utbetalningarna till preferensaktieägarna kan dock leva farligt i ljuset av Eniros skuldsättning. De senaste prognoserna som bolaget kommunicerat om ett resultat på 700 miljoner kronor i årsresultat visar att skuldsättningen under hösten väntas gå över tre gånger resultatet. (Nettoskuld/EBITDA). Kvarstår situationen, kraven mäts på rullande 12 månader, har långivarna sannolikt rätt att ställa nya krav på Eniro.

Tidigare bankvillkor innebar bland annat att extra amorteringar motsvarande 75 procent av det justerade kassaflödet kunde krävas om skuldsättningen ökade över 3 gånger resultatet. . Vill man titta närmare på de tidigare villkoren finns det i det prospekt som Carnegie gav ut i samband med erbjudandet om att teckna preferensaktier i Eniro.  Eniro har dock omförhandlat låneavtalen med bankerna och är inte lika frikostiga med information längre se årsredovisningen. Det är därmed svårt att veta exakt när och hur långivarna kommer att agera. Allt annat lika med hänsyn till den nya vinstprognosen så ökar dock risken för att bankerna snart ställer krav som kraftigt minskar Eniros finansiella handlingsutrymme. Samtidigt innebär eventuellt inställda utdelningar att Eniro tvingas betala en ränta på 20 procent på beloppet som inte betalas ut

Patricia Hedelius

Det är inte bara regeringsbildarna som svettas. På mindre än ett år har priset på SAS-aktien halverats från 25 kronor. Rapporten förra veckan fick dock aktien att hoppa upp, men det var inte över fantastiska vinster utan i ren lättnad över att det inte var värre.

Unknown-5

SAS intäkter per passagerarkilometer sjönk med 10 procent under det senaste kvartalet visade rapporten. Flygbolaget kom upp med ett bättre rörelseresultat än väntat. Framför allt var det lägre kostnader som lyfte lönsamheten. Men en blick i backspegeln får svettpärlorna att samlas i pannan. Vid en jämförelse med resultatet från förra året var det 300 miljoner kronor lägre, vilket hänger ihop med att intäkterna per flygd kilometer är sämre.

Tillbaka till Rosenbad så kan man konstatera att Miljöpartiet sannolikt får stort inflytande den kommande mandatperioden. Men det är inte alltid lätt att omsätta politik i praktiken. Något Miljöpartiet sannolikt snart får erfara. Med tanke på att Miljöpartiet vill sälja SAS varje dag i veckan och helst igår så är flygbolagets nuvarande kondition långt ifrån någon formtopp. Det är klart att prislappen blir därefter, men frågan är om den alls är något att tala om just nu. Finska Finnair slåss för sin överlevnad liksom många andra flybolag med en viss historia och därmed hög kostnadsbild. Till och den tidigare klart lysande stjärnan och tänkbara uppköparen av SAS, Lufthansa, har fullt med egna problem.

Unknown-4

Gustav Fridolin Språkrör (Mp) vill sälja SAS och satsa på miljöteknik

SAS räknar fortfarande med att visa svarta siffror för räkenskapsåret 2013/2014. Det är bortsett från kostnader förknippade med att försöka ställa om SAS verksamhet till lönsamhet, under sista kvartalet spås runt 300 miljoner kronor till i den kategorin. Att spara sig till vinst kan vara en framgångsrik strategi. Men just nu när det gäller SAS ser det svårt ut. Prispressen är här för att stanna. Varje extra insats för att öka lönsamhet med lägre kostnader försvinner i andra ändan när priserna pressas av en massa konkurrenter som Norwegian.

Patricia Hedelius

Unknown-3

Ett liv efter politiken. Det är inte alla arbetssökande som har det lika väl förspänt som de politiker som nu lämnar över i ett väntat regeringsskifte. Avgående finansminister Anders Borg fiskar efter nytt jobb på bästa sändningstid i amerikanska CNBC. Nyhetsbyrån SIX refererar:

Anders Borg uppger sig ha flera jobbalternativ att
överväga när han nu lämnar rollen som svensk finansminister och
Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson. Han konstaterar att han
har en bakgrund inom investmentbank, och uppger samtidigt att han 
kan tänka sig att arbeta för offentliga organ, även internationellt. 
Anders Borg ser makroekonomi och tillväxt som intressanta områden. 

   "Jag har några alternativ som jag verkligen kommer att behöva 
överväga noggrant", säger han.

Det berömda klippet i höstas av hästsvansen tolkades som en signal om att det är en internationell karriär som intresserar honom mest. Män med hästsvans kan vara lite för mycket för en mer konservativ omvärld sades det då. Blir det istället en arbetsplats i något av bankpalatsen runt Kungsträdgården så slipper han i alla fall sannolikt genomlida sitt eget förslag om höjda sociala avgifter för bankanställda som Alliansen slog fast i valrörelsens elfte timme.


					
Patricia Hedelius

Beskedet att näthandelsbolaget Zalando ska till börsen i år fick Kinnevikaktien att ta ett litet extra glädjeskutt. Äntligen får vi besked på och slipper spekulera i frågan: Vad är Zalando egentligen värt?

Sedan årsskiftet har en rad förändringar skett i Kinnevik. Även om tidigare vd Mia Brunell- Livfors inte var någon pessimist var hon betydligt mer konservativ i sina uttryck än nye vd:n Lorenzo Grabau. Nye vd:n har bytt ut fler personer på nyckelpositioner och fler förändringar är att vänta. Från känsla av svensk konsensusanda till ett ledarskap av mer Goldmans Sachs strikta hierarki är det i många fall för långt vilket kräver en helt ny laguppställning. Grabau vet exakt vilka knappar han ska trycka på för att optimera bilden av Kinnevik.

Unknown-8

Det är klart att om glaset skulle vara helt tomt och det inte fanns några intressanta delar i Kinnevik så hjälper inte vilken charmoffensiv som helst. Men om glaset är halvtomt så går det att sälja som nästan fullt i den bankvärld Grabau kommer ifrån. Trots att Kinnevikaktien återhämtat sig kraftigt under sommaren är investerare långt ifrån överens om hur mycket som egentligen finns i Kinneviks glas.

 

I Grabaus första rapport som vd för Kinnevik framgår att kläd-, inrednings- och andra sajter numera står för nära 40 procent av Kinneviks totala tillgångar. Med en blick i backspegeln går det att konstatera att det tidigare skogs-, media- och telekombolaget är svårt att känna igen. Det är nog en av de snabbaste förvandlingar som något bolag som grundades innan andra världskriget någonsin genomgått.

En hetare åttioåring, på börsen i alla fall, får man nog leta efter. Totalavkastningen de senaste 12 månaderna var 70 procent, 16 procent de senaste 30 åren. Siffrorna är vad de är, imponerande och redan historia. Frågan är om de är uthålliga. Även om värderingarna av e-handelssajterna presenteras utförligt så är det lätt att invaggas i en falsk trygghet. Snygga uppställningar och långa förklaringar till höga värden kan visa sig vara korrekta. Men samtidigt döljer de lätt det enkla faktum att osäkerheten i antagandena är stora och därmed mycket osäkra och riskabla.

Unknown-1

Lorenzo Grabau, vd Kinnevik

En väsentlig del av de värden som Grabau lyfter fram har räknats fram med försäljningsmultiplar. Delvis utan några vinstkrav. Samtidigt är nyckeltalen höga som använts på Zalando och övriga större sajter i portföljen. Vid en jämförelse med etablerade fysiska butikskedjor som H&M eller e-handelssajter som Asos och egna innehavet i börsnoterade CDon är det på sin plats att fundera över följande. Varför vill man köpa nystartad e-handel, som Kinnevik värderar till ett pris en till tre gånger bolagens försäljning, när den på börsen i bästa fall värderas till runt en gång hos etablerade bolag.

Zalandos börsnotering kommer få slut på kritiken en gång för alla. Bolaget får ett marknadspris som kommer fungera som facit. Inte bara för vad alla har tyckt om Zalando tidigare utan också som facit för den prislapp Kinneviks andra e-handelssatsningar har. Sanning och konsekvens för Kinnevik. Delar börsens investerare de relativt höga värden som Zalando har i Kinneviks portfölj är det bäddat för ett fortsatt lyft i Kinneviksaktien. Om inte så kommer värden på andra satsningar Som Rocket, Avito med flera att ifrågasättas lik hårt som Zalando.

P.S. Tre spaningar apropå Zalandos notering :1) Boozt.com har just nu tagit över nästan alla tv-slottar, i våras tog näthandelssajten dessutom över två nyckelpersoner från Zalando 2) Har någon koll på hur många vinstvarningar som Asos och andra jämförbara bolag har kommit med de senaste månaderna? 3) När handlade du på Zalando senast?

Unknown-2

Zalando inte ensamma om att sälja kläder på nätet