Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Det är inte alltid lätt att hålla ihop de egna leden. Finansminister Anders Borgs bankregler får nu tummen ned av råd som sorterar under näringsminister Annie Lööf.

I linje med nya EU-direktiv blir snart kapitalkraven på svenska banker betydligt tuffare. Men Finansdepartementets förslag till lagändringar får tummen ned av Näringsdepartementets statliga råd. Hur de nya bankreglerna slår mot svenska företag är inte tillräckligt utredda anser man.

Unknown

Näringsminister Annie Lööf

Finansminister Anders Borg har gjort en stor sak av att de svenska bankerna behöver tuffare regler för sin verksamhet. Men de lagförslag som hans departement har lanserat för att anpassa svensk rätt efter EU-direktiven får inte stöd av Regelrådet som är fristående men som ligger under Näringsdepartementets och under näringsminister Annie Lööfs ansvar. Regelrådet anser att konsekvensutredningen från Finansdepartementet är bristfällig och rådet vill inte backa upp finansdepartementet.

Så här skriver rådet i sitt yttrande:

1.Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna.

2.Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig då merparten av de delar som en konsekvensutredning ska innehålla saknas.

Formellt är Regelrådet är en statlig kommitté. Rådet är fristående men sorterar under Näringsdepartementet. Organisatoriskt består Regelrådet av en ordförande och tre ledamöter som alla har god kunskap i regelförenklingsfrågor. Regelrådet har en rådgivande funktion i förhållande till departement och myndigheter.

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter: