Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Prosolviadomen slog bokstavligen ned som en bomb för ett par veckor sedan. Hovrätten kom fram till att revisionsjätten PWC (se tidigare inlägg på bloggen) är den som ska stå för det havererade börskalaset i Prosolvia. Revisorer från norr till söder måste verkligen ha satt kaffet i vrångstrupen eftersom det tidigare varit i princip omöjligt att utkräva något som helst substantiellt finansiellt skadestånd från skrået tidigare.

Några som uppenbarligen blev rejält uppeldade är Dan Brännström och hans chefsjurist Helene Agélii, på branschorganisationen, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). I ett debattinlägg hos vår konkurrent i måndags (läs här) häcklas Hovrätten och de domare som deltog i avgörandet i Prosolviamålet. Men det kanske mest anmärkningsvärda är den katastrofalt dåliga juridiska analysen som levereras.

dan_brannstrom_liten

Dan Brännström, Generalsekreterare FAR

Brännström och Agélii, har lagt ut en ansenlig text på att förklara skillnaden mellan Socialnämndens ansvar för en mordbrandsbenägen 13-årig flicka och revisorer och deras ansvar för Prosolvia. Sedan ondgör sig duon över att Hovrätten jämställer dem. Det är en pinsamt dålig retorik och ett cyniskt grepp att utnyttja en försvarslös flicka för att vinna billiga poänger.

Hovrättens jämförelse med Landskronamålet i sin dom i Prosolviamålet avser inte att jämföra parterna (det vill säga att jämföra revisorerna och Socialnämnden). Det frågan gäller i båda fallen är en ren rättsfråga. Den aktuella rättsfrågan som Högsta Domstolen avgjort i Landskronamålet avser att fastställa ett orsakssamband mellan en oaksamhet (underlåtenhet) och den därefter inträffade skadan. Det är den frågan som varit föremål för Hovrättens prövning i Prosolviamålet. Det är ointressant om det är en oaktsam socialnämnd eller en oaktsam revisor som skall bedömas.

Landskrona

Landskrona

Det som frågan gäller är om det finns en som det heter på juristspråk ”adekvat kausalitet”, med andra ord ett orsakssamband mellan oaktsamheten och skadan. Både HD och Hovrätten fann att så var fallet med målet i Landskrona. Det var därför som Hovrätten hade skyldighet att beakta det målet i sin bedömning i Prosolviamålet.

En fortsatt retorik som debattartikeln tidigare i veckan visade exempel på stärker inte direkt sympatierna för revisorerna. PWC har nu överklagat domen till HD och den processen klarar sig nog bäst utan osaklig debatt.

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter: