Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Handelsbanken trollade nyss bort en handfull styrelseuppdrag genom aktieaffärer med närstående. Men även på ett annat område ska Handelsbanken och ägaren Industrivärden avgjort till sin fördel. Käpphästen om böteshotet från FI är under omarbetning enligt uppgifter till SvD Näringsliv.

Ett av vårens absolut mest diskuterade ämnen i banksektorn är utan tvekan de tuffare kapitalkraven. Men det är framförallt risken för att Finansinspektionen ska kunna döma ut 45 miljoner kronor i böter till enskilda ledamöter i bankernas styrelse som satt skräck i ledningsgarnityret. Oron är spridd i alla bankstyrelser, men det är bara Handelsbankens ägare Industrivärden som på ett tidigt stadium valde en öppen strid med Finansinspektionen. Men strax innan stämman drog Industrivärden tillbaka förslaget om att Handelsbanken ska kunna betala istället för det fall en styrelseledamot, oriktigt, krävs på böter av FI.

Unknown-12

Anders Nyrén, vd Industrivärden

Industrivärden förklarade undanmanövern med att det inte fanns något lagförslag för stämman att utgå ifrån. Det är förvisso sant men tilläggas kan att banken skyfflade runt aktier för över 4 miljarder dagen efter på grund av samma ofärdiga lagförslag. Det ligger sannolikt betydligt mer i den avbrutna bötesstriden med FI än vad Industrivärden vill låta påskina. Det är inte otroligt att förslaget som ger FI vansinnigt stora sanktionsmöjligheter är under omarbetning. Vilket också flera källor uppger till SvD Näringsliv.

Finansdepartementet ska ha uppmärksammat problemet och vill ha en annan lösning än den som presenterats hittills. Det är inte heller osannolikt att Industrivärden informerats om att en omarbetning som bättre passar svensk konstitution nu ligger på bordet och därför drog tillbaka förslaget om att banken ska stå för böterna. Det skulle inte bara glädja Handelsbankens styrelsemedlemmar utan skulle omfamnas även i andra bankstyrelser.

I meningsutbytet med Industrivärden gick Finansinspektionen så långt att myndigheten hotade banken med att dra in tillståndet. Den typen av maktutövning ska ha upprört känslorna på Finansdepartementet. Men det är snarare det faktum att sanktionerna kritiseras av flera experter och kan bryta mot EU-rätt som fått departementet att vilja omarbeta förslaget

Unknown-13

Martin Andersson, generaldirektör FI, riskerar att förlora vapnet som sätter skräck i bankstyrelserna.

Om nu mot förmodan inte FI tvingas till nedrustning och förlorar det väntade sanktionsvapnet, kan Industrivärden alltid lägga fram förslaget om att banken ska stå för oriktiga böter igen.

Bakgrunden till 45 miljoner kronors böterna

Till sommaren ska nya kapitaltäckningsregler som bygger på EU-direktiv träda i kraft i Sverige. I utredningen som ligger till grund för lagförslaget framgår det att så kallade sanktionsavgifter för en enskild person kan uppgå till betydande belopp, upp till 45 miljoner kronor. Avgiften kan, enligt förslaget, dömas ut även om styrelseledamoten inte varit oaktsam, alltså även om denne inte gjort något fel. Avgiften ska, enligt förslaget, dömas ut av en tillsynsmyndighet. Det får de allra flesta att dra slutsatsen att det är FI som ska hålla i sanktionsmöjligheten.

Rädslan för FI:s nya bötesvapen grundar sig i att det saknas rättssäkerhetskrav i den föreslagna processen. Böterna prövas inte heller av allmän domstol utan istället av tjänstemän vid en tillsynsmyndighet. Kritiken är att FI ges uppgiften att vara såväl utredare som åklagare och domare i rättsfrågor som kan få dramatiska konsekvenser för den enskilde individen. En sådan ordning torde också strida mot Europakonventionen, enligt Industrivärden.

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter: