Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius
Det blir en ordentlig avlövning i bankernas styrelser till våren. De kryphål som i synnerhet Industrivärden hoppades på när det gäller uppdragsbegränsningen i bankstyrelser gick upp i rök.
Det nya EU-direktiv, som träder i kraft i juli, begränsar nu antalet sidouppdrag för styrelseledamöter i banker.Vilket innebär att en person som sitter i styrelsen i en så kallad systemviktig bank högst får ha tre ytterligare styrelseuppdrag. Därmed måste bland andra Marcus Wallenberg, ordförande i SEB och Handelsbankens ordförande Anders Nyrén se över sina övriga uppdrag om de får fortsatt förtroende att leda bankerna vid vårens stämma.
Uppdrag i samma koncern eller i bolag där banken äger mer än 10 procent av aktierna räknas som ett uppdrag. Har banken ett väsentligt inflytande över ledningen av ett annat företag så räknas även det som samma uppdrag. Men det är inte bankerna i Wallenbergssfären eller Handelsbankssfären som utövar makten över sfärbolagen. Det är bankernas huvudägare Investor respektive Industrivärden som är de bolag som har inflytande och ägande av sfärbolagen. 

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter: