Annons

Hedelius affärer

Patricia Hedelius

Patricia Hedelius

Blir det utdelningarna till preferensaktieägarna i Eniro eller inte? Frågorna efter bokföringsskandalen är många,  flera ägare undrar nu över den utbetalning på 12 miljoner kronor till preferensaktieägarna som är planerad till oktober. På Eniro tar man dock frågan med ro. Det finns inga skäl just nu att ställa in den, säger ordförande Lars-Johan Jarnheimer till SvD Näringsliv.

Unknown-6

Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Eniro

Utbetalningarna till preferensaktieägarna kan dock leva farligt i ljuset av Eniros skuldsättning. De senaste prognoserna som bolaget kommunicerat om ett resultat på 700 miljoner kronor i årsresultat visar att skuldsättningen under hösten väntas gå över tre gånger resultatet. (Nettoskuld/EBITDA). Kvarstår situationen, kraven mäts på rullande 12 månader, har långivarna sannolikt rätt att ställa nya krav på Eniro.

Tidigare bankvillkor innebar bland annat att extra amorteringar motsvarande 75 procent av det justerade kassaflödet kunde krävas om skuldsättningen ökade över 3 gånger resultatet. . Vill man titta närmare på de tidigare villkoren finns det i det prospekt som Carnegie gav ut i samband med erbjudandet om att teckna preferensaktier i Eniro.  Eniro har dock omförhandlat låneavtalen med bankerna och är inte lika frikostiga med information längre se årsredovisningen. Det är därmed svårt att veta exakt när och hur långivarna kommer att agera. Allt annat lika med hänsyn till den nya vinstprognosen så ökar dock risken för att bankerna snart ställer krav som kraftigt minskar Eniros finansiella handlingsutrymme. Samtidigt innebär eventuellt inställda utdelningar att Eniro tvingas betala en ränta på 20 procent på beloppet som inte betalas ut

Om bloggen


Patricia Hedelius är SvD Näringslivs börskrönikör. Här skriver hon om stora och små ekonomiska frågor och kommenterar snackisar i svenskt näringsliv.
Följ Patricia på Twitter: