Annons

Om mellanöstern

Bitte Hammargren

Bitte Hammargren

Turkiet var länge Israels näst bästa vän, näst efter USA. Det är historia nu efter den dödsbringande attacken på internationellt vatten mot ”Frihetsflottan” till Gaza. Om inte Israel ber om ursäkt och betalar kompensation överväger Turkiet att frysa militära kontrakt med Israel värda flera miljarder dollar, säger Turkiets ambassadör i Sverige Zergün Korutürk till SvD.se.

Turkiets ambassadör i Sverige, Zergün Korutürk. Foto: Fredrik Persson, Scanpix

Enligt obduktionsprotokollen sköts nio ombordvarande ihjäl på kort avstånd med sammanlagt 30 kulor. De flesta träffades i huvudet, säger Zergün Korutürk.

– Det måste bli ett juridiskt efterspel av attacken. Det räcker inte med bara verbala fördömanden. Israel har brutit mot principen om fri och säker sjöfart på internationellt vatten och gjorde därmed ett grovt brott mot folkrätten. Frågan måste behandlas inom ramen för internationell rätt. Inget land har rätt att på internationellt vatten stoppa fartyg som bär ett annat lands flagg. När detta sker i Indiska oceanen kallar vi det för piratdåd. Dessutom vill jag understryka att dödande av civila är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, även i krigstid, säger ambassadören.

Turkiet förväntar sig fyra åtgärder av Israel, enligt Zergün Korutürk:

* Ett medgivande av att de har brutit mot folkrätten

* En formell ursäkt

* Kompensation för den moraliska och fysiska skada som åsamkats

* Att skeppen återbördas till sina hemländer

Vad tänker Turkiet göra?

– Vårt kabinett möttes i måndags, under premiärministerns ledning. De satte upp en kommitté ledd av utrikesministern och justitieministern. De hade sitt andra möte idag. Kommittén kommer att se över bland annat de militära avtal vi har med Israel. Vi har gemensamma militära projekt som är värda enorma summor, omfattande flera miljarder dollar. Vi har ett missilprojekt, ett erbjudande från Israel att låta oss köpa stridsvagnar, modernisera stridsflygplan och stridsvagnar. Därtill kommer gemensamma militärövningar som är frysta nu.

– Om inte Israel ber om ursäkt avser vi att nedgradera vår representation i Israel från ambassadörsnivå till chargé d’affaires. Vår ambassadör är redan hemkallad. Det är inte säkert att han kommer att återvända.

Så löpande kontrakt kommer att frysas? Israel skulle ju till exempel leverera förarlösa plan, drönare, till Turkiet. Blir det inte så nu?

– Kommittén ska se över vilka kontrakt som ska frysas, vilka som ska löpa. Jag kan inte specifikt säga vad kommittén kommer fram till.

Kan de skadade relationerna mellan Israel och Turkiet repareras?

–Turkiet och Israel har haft mycket goda relationer, inte bara bilateralt. Det har också haft positiv inverkan i en skakig region. Det har varit en viktig balanserade kraft i den israelisk-arabiska konflikten, stabiliteten. Turkiet medlade mellan Israel och Syrien.

Ambassadören berömmer den svenska regeringens hållning och utgår från att Sverige agerar inom ramen för EU:s gemensamma utrikespolitik. Men det finns en uppbar frustration i Ankara över att resolutionen från FN:s säkerhetsråd om att låta en opartisk och trovärdig kommission granska det blodiga dramat ombord på Mavi Marmara inte har lett till en FN-ledd granskning.

EU-parlamentet krävde en internationell och oberoende granskning igår, men det behövs tryck från regeringar för att det ska omsättas till konkreta rättsliga prövningar.

– EU måste agera. Den svenska regeringen kan inte agera på egen hand. Men jag anser att den svenska regeringen har reagerat på ett mycket snabbt och beslutsamt sätt.

– Om det bara är Turkiet som är missnöjt med situationen är något fundamentalt fel. Alla som värdesätter internationell rätt borde vara upprörda. Fortsätter på det här viset kommer vi att se fler fall där internationell rätt kränks. Om vi inte vidtar nödvändiga åtgärder mot ett land som tror sig vara ett bortskämt barn, som gör som hon vill, så kommer andra att följa efter. Så det är världssamfundets skyldighet att agera, inte bara Turkiets, hävdar ambassadören.

Om de svenska reaktionerna säger ambassadören:

– Utrikesminister Bildt var själv på plats i Istanbul när de evakuerade från Frihetsflottan anlände dit, och det fanns flera kända svenskar ombord på Frihetsflottan, så händelsen har gett mycket eko i Sverige. Ert land är en känd försvarare av mänskliga rättigheter.

– Här i Sverige har flera ambassadörer mötts. Pakistans ambassadör kallade till sig ambassadörerna från IOC och en rad andra ambassadörer från hela världen samt EU:s ordförandeland Spanien. Inte ett enda land uttryckte sin förståelse för vad Israel gjort.

Om bloggen


Bitte Hammargren bloggar om det händelserika Turkiet och Mellanöstern. Var SvD:s korrespondent för Turkiet och Mellanöstern 2001-2012. Medverkar regelbundet i SvD, numera som frilans.
Baserad i Stockholm men är ofta på resa.

Mottagare av Publicistklubbens stora pris 2008.

Kom hösten 2014 ut med boken Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag).

Kontakta Bitte Hammargren