Kommatering, del 1

Ett läsarmejl:
Hej Ylva!
Irriteras jag i onödan över att man idag mellan två fullständiga satser förutom och också sätter dit ett kommatecken? xxxxx, och xxxxxxxx

För femtio år sedan, när jag gick i skolan, resulterade detta i en röd bock i kanten. Nu har jag fått höra, att kommatecknet ska vara där för att markera en paus, när man läser.

Ska jag lära om? När tog man ett nationellt beslut om denna förändring?

 

Ylvas svar
Att irritera sig är generellt ett onödigt och tråkigt sätt att fördriva sin begränsade tid på jorden. Men innan jag hinner bli alltför filosofisk, låt mig komma till sakfrågan:

Jag har läst en del artiklar om svenskans kommateringshistoria, och där har jag aldrig sett nämnas den kommateringsregel du åberopar. Både den nutida tydlighetskommateringen och den tidigare använda satskommateringen påbjuder ett komma vid huvudsatsgräns. Däremot har flera bloggläsare reagerat på komma före och, vilket gör mig nyfiken. Om nån läsare kan ge tips på ett verk som skriftligen formulerar ovan nämnda regel, får ni gärna höra av er. Annars är jag böjd att tro, att det helt enkelt handlar om en felaktig övergeneralisering. Det är nämligen helt korrekt att inte ha komma före och i följande samordningar:

I trädgården finns rosor, pioner, tulpaner och syren.
Jag vill inte gå och handla nu.
Barnen leker och är glada.

Om och däremot samordnar två fullständiga huvudsatser av lite längre slag, rekommenderar Svenska skrivregler att man sätter ut ett komma efter den första huvudsatsen. Ett exempel kan illustrera varför. Betrakta nedanstående mening:

Lisa och Botvid brukade umgås på kvällarna och helgerna
tillbringade de med sina respektive familjer.

Hjärnans normala sätt att tolka denna mening är att förutsätta att ”kvällarna och helgerna” utgör en enhet: ”Lisa och Botvid brukade umgås på kvällarna och helgerna”. Först när man kommer till verbet ”tillbringade” förstår man att nåt blivit fel, och hjärnan måste gå tillbaka och tolka om meningen. Då förstår man att Lisa och Botvid enbart brukade umgås på kvällarna, medan de tillbringade helgerna med sina familjer. Det är experimentellt bevisat att meningen ovan tar längre tid att läsa än en mening där vi slipper gå vilse i syntaxen.

Exempelmeningen med Lisa och Botvid illustrerar poängen med att sätta kommatecken mellan fullständiga huvudsatser. Då får läsaren en signal om att det som kommer efter och inte hör ihop med kvällarna utan utgör en helt egen huvudsats.

Lisa och Botvid brukade umgås på kvällarna, och helgerna
tillbringade de med sina respektive familjer.

I detta exempel skulle man också kunna byta ut och mot men, och därigenom hjälpa läsaren ytterligare.

Detta visar att kommatecknet som du fått lära dig att irritera dig på, inte alls är nåt att irritera sig på. Tvärtom! Gläds åt den omsorg som skribenten visat dig genom att tydlighetskommatera.

 

Läs också Kommatering, del 2

Visa kommentarer (345 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  Fick även jag lära mig i grundskolan (1969-1978) att före ordet ‘och’ ska inte ett komma sättas. Tyvärr har jag inte mina svenskaböcker kvar längre där det kanske stod varför man skulle göra på det viset.
  Men jag har försökt att alltid byta ut ordet ‘och’ till något annat likvärdigt för att just kunna sätta komma där jag vill ;) Tack för att jag nu inte längre behöver bekymra mig om denna småsak!

 • Fredrik Östman

  Tydlighetskommatering kan nog vara bra, tycker jag, så länge det inte leder till att man inte sätter kommatecken på båda sidor om en inskjuten sats och så länge det inte leder till att man tror att ett kommatecken allena kan ändra betydelsen av en mening på ett entydigt sätt.

 • Kristina Simar

  Tack för några lärorika rader. Och att jag fick bekräftat för mig att där du skrivit komma för ”och” är okej, för så brukar jag skriva. När ”kommatecken inte finns i liknande meningar, kan jag få läsa dem flera gånger innan jag förstår innebörden, men när ett litet kommatecken sätts ut framför ”och” så blir meningen självklar.

  Mvh/Kristina Simar

 • Anonym

  Vore det inte enklast att ersätta ”och’ med ett kommatecken, om man nu inte vill göra två separata meningar av frasen?

  • Fredrik Östman

   Det kallas satsradning och kan i och för sig vara ett stilgrepp, men i allmänhet är det ett enkelt fel som skall åtgärdas. Till exempel genom att man sätter ut en konjunktion. Till exempel ”och”. Eller genom att man sätter punkt mellan meningarna, som vanligt. Eller genom att man skjuter in den ena satsen, omgärdad av två kommatecken, i den andra.

 • http://www.facebook.com/people/Anitha-Östlund/1517370721 Anitha Östlund

  Tack för att du tog upp det här. Jag antecknar.

 • Anonym

  Mitt (och många andras) favoritexempel på betydelseändrande kommatecken är http://en.wikipedia.org/wiki/Eats,_Shoots_%26_Leaves.

 • Fredrik Östman

  Som sagt skall man inte utelämna det ena kommat runt en inskjuten sats. Det ser nämligen snarast ut som om du satt komma före ”och” i en uppräkning. Uppenbarligen menade du: ”Pojkarna kände igen kvinnorna, som steg in, och hälsade.” Det var alltså inte alls tydlighetskommatering, utan slarvig satskommatering, som leder till långsam läsning och irritation. De flesta läsare tänker snabbt ”jaha, kommateringsfel igen” och läser vidare utan att tolka meningen som du hade avsett. Det var min ena poäng.

  Tydligetskommatering skulle vara, att skilja på betydelsen av denna kommatering: ”Pojkarna kände igen kvinnorna, som steg in och hälsade.” Skillnaden skulle vara, i förhållande till fallet utan kommatecken, att kvinnorna stiger och och hälsar först sedan de blivit igenkända, möjligtvis på grund av detta. Detta är orimligt. Dels för att det omkullkastar det första exemplet med en inskjuten sats, där ju kommat före ”som” inte har denna funktion, dels för att skillnaden i betydelse är liten och om den i sammanhanget är stor borde uttryckas tydligare av stilistiska skäl, dels för att tydlighetskommateringen som variant av satskommatering, för det är den, är tämligen ny och enkannerligen, rent av programmatiskt, illa definierad. Många läsare tolkar dina komman som satskomman. Detta var min andra poäng.

 • kriton

  Den här minns jag från grundskolan:

  Benådas ej, avrättas.
  Benådas, ej avrättas.

 • http://twitter.com/desuecia Conjugando con éxito

  Hatten av till första meningen i Byrmans svar. Kommatering kan vara knivigt ibland tycker jag, men så länge meningen är begriplig och inte är del av en avhandling i språkvård så känns det som att jag kan låta den minoritet som upprörs fortsätta uppröras. Jag är dock glad att det finns regler att luta sig tillbaka på när jag vill och/eller behöver!

 • Pingback: Kommatering, del 2 | Språkbloggen | SvD

 • Anonym

  För att undanröja misstanken om att uppluckringen av LAS är ett steg mot sänkta löner kan väl fp komplettera med att vid varje undantag från turordningen ska den totala lönesumman vara konstant. 

  Säg upp en utanför LAS med 35000/mån för att behålla en med 27000/mån, då ska 8000 fördelas på de kvarvarande anställda. På så sätt bibehålls lönekostnaden och man behöver inte misstänka att företagen ägnar sig åt strategiska lönesänkningar.

  Eftersom argumentet är att den med kort tid är så uppenbart mer kvalificerad skulle man kunna införa en faktor 2 på ovan nämnda belopp.

  Men arbetsgivarna är nog endast intresserade att frångå LAS om det direkt kan synas i lägre total lönekostnad. 

  Och som innan är uppluckring av anställningsreglerna endast ett noll-summe spel om arbetstillfällen. Den riktiga lösningen är att se till att arbeten skapas. Men det är ju svårt och långsiktigt. Inget för ett parti som behöver blixtsnabba utspel för att klara 4% i nästa val.

  • http://twitter.com/fredrikblad Fredrik

   Strategiska lönesänkningar behöver inte per automatik vara dåliga, exempelvis vid låg produktivitet (exempelvis inom fordonsindustrin, hade det inte varit bättre att ha x tusen jobb med lägre lön kvar?). Tycker att det fundamentala ofta glöms bort i debatten, dvs. hur kan jag bibehålla eller öka min lön genom att vara proaktiv, öka min kompetens och vara mer ansvarstagande. Dessutom är det tråkigt debatten på något vis gör arbetstagare och arbetsgivare som varandras antipoler, ett nollsummespel där den ena vinner på bekostnad av den andre. Företag behöver människor, och människor behöver företag. 

   Tycker istället vi bör börja i den andra änden, hur uppmuntrar vi fler att starta egna företag och hur kan vi öka svensk konkurrenskraft i världen? Vari ligger logiken i turordningsreglerna? 

   • Anonym

    Ingen har nog kallat turordningsreglerna logiska, men de är ett bättre alternativ än den andra möjligheten. Det är lätt att hävda att kompetensen skall vara avgörande, eller hur? Varken jag eller någon annan säger emot att kompetensen vid arbete är det viktigaste. Dock begriper vem som helst också vilken svågerpolitik och favorisering som existerade innan införandet av dessa regler, och att detta skulle komma tillbaka om LAS avskaffades (ja, vi får inte glömma att Folkpartiet och många andra vill avskaffa hela lagen, och att deras medlemmar inte verkar inse att det finns mer än en paragraf däri). Det är ett val mellan två ganska otillfredsställande alternativ, varav dagens turordningsregler helt klart är bättre; generellt sätt ger faktiskt många år i arbete högre kompetens, och man har ju dessutom återanställningsförtur som uppsagd.

 • Anonym

  Såg i pressen för något år sedan att det finns ca 467 000 lediga jobb på landets AF som ingen vill ha för att lönen ligger under bidragsnormerna för svenskar, det är de jobben som arbetskraft invandringen tar nu, i Sverige kan man leva på bidragen medan andra länder har ca 40 -60 % ersättning av lönen, meningen är att det i längden inte ska gå att leva på en så låg ersättning, svenskar är räddade från den verkligheten

  • Anonym

   Problemet är snarare att majoriteten av lediga jobben kräver utbildning, erfarenhet o.d. men majoriteten av de arbetslösa saknar det. Eller har nån form av utbildning / erfarenhet men det passar inte in i sökprofilen.
   Sen finns det jobb där grundlönen är klart under bidragsnormen, typ de flesta provisionsbaserade telemarketing o.d. jobb. Men jag förstår dem som inte tar sånt: varför ska DU som arbetstagare axla risken för att inget vill köpa FÖRETAGETS produkt(er)?

 • Anonym

  ”- Sverige har väldigt mycket att lära av Danmark, säger Mats Persson.” Inte bara på det arbetsmarknadspolitiska området……

 • Anonym

  LAS är inte en författning om vem som skall avskedas först; läs den och begrunda. Den innefattar regler på alla former av områden vad gäller anställningstrygghet.

  Folkpartiet går officiellt sett efter idén ”ju färre regler, desto bättre blir det automatiskt”. Riktigt så fungerar det inte, för då skulle stater aldrig ens ha bildats.

  • http://www.facebook.com/phaetoon Inge Svensson

   Mycket i LAS är bra. Men man skulle kunna flytta ut de bra delarna och ta bort de dåliga delarna. Det är inte allt i den lagen som har med anställningsskydd att göra. Turordningsreglerna bör försvinna. Kompetens borde betyda mest. Dessutom är det inte bra att en lag bryter mot diskrimineringslagen, i det här fallet handlar det om åldersdiskriminering.

   ”Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde”

 • Anonym

  ”De regler som i dag behandlas inom formerna för Las framöver bör lösas
  av arbetsmarknadens parter”
  Frågan är ju bara vem som kommer gynnas av dessa ”lösningar?”

 • Pingback: Kommatering, del 4 | Språkbloggen | SvD

 • Anonym

  Ulrika Stålhammars far var väl för övrigt den dagboksskrivande överste som Frans G Bengtsson flitigt refererar till i ”Karl XII:s levnad”? Om jag minns rätt avancerade hennes farfar från dräng och soldat till officer och frälse. En fascinerade familj.

 • http://profiles.google.com/stationsvakt Johnny S
 • Anonym

  Givet att ämnet vidgas till Sverige och kvinnliga krigare med avtryck i historien så blir kanhända den främste amzonen Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, av Stockholms stadsskrivare kallad ”vår kära furstinna”. Kristina blev regent och förde befälet över Stockholms försvar mot danske kung Kristian II:s armé och flotta som ankrade upp i Saltsjön i maj 1520. Näst i tur kan vi kanske nämna Birgitta Birgersdotter som (1) möjligen påverkade krigsutvecklingen mellan England och Frankrike på 1340-talet, (2) den svenske kungen Magnus Ericssons planlagda krig i nuvarande Ryssland 1348, (3) påvens återvändande från Avignon till Rom från 1350 samt (4) adelns uppror i Sverige 1363. 

  • Anonym

   Historien om Kristina Nilsdotter och ”den Heliga Birgitta” är ju väl kända av alla med elementära kunskaper om svensk senmedeltid. Målgruppen för kommentaren var inte dessa.

  • Anonym

   Rikshysterikan och hennes för det dåtida Sveriges dåliga inflytande är inget som man bör framhålla utan bara beklaga. Särskilt hennes spott och spe på en av Sveriges största kungar genom tiderna Magnus Eriksson.

   • Anonym

    Ja, hon framstår som en ”märklig” person principfast, självsäker med stort självförtroende och modig; vågade utmana med risk för egen del. 1300-talets Margaret Thatcher? — Eller kan man i stället säga halsstarrig?

    • Anonym

     Rikshysterikan företar alla symtom på att hon inte var varit riktigt frisk. Hon var förmödligen lika principlös som hon var principfast. Lika självsäker som hållningslös. Och modig eller dumdristig. Men att jämföra henne med Margreth Thacher är lite övermaga. Som tur är har det inte funnits någon som rikshysterian eller kommer att finnas någon som liknar henne i framtiden.

  • http://www.facebook.com/people/Daniel-Dunbring/100000296274592 Daniel Dunbring

   Tror att Dick med ämnet snarare menade kvinnor som faktiskt rent fysiskt slagits på slagfältet. Det du beskriver är mer strategiskt/planeringsmässigt än taktiskt

   • Anonym

    Ingen aning om vad bloggaren avser med begreppet Amazon men annars brukar man tycka att Jungfrun av Orléans, Jeanne d’Arc, i början av 1400-talet är ett av de mest kända exemplen på en framgångsrik kvinnlig krigare och kan i sin roll jämföras med Kristina Nilsdotter Gyllenstierna. Jeanne d’Arc bidrog ju till Frankrikes seger i hundraårskriget mot England genom att gjuta nytt mod i Kung och manskap, alltid i spetsen för hären och sägs genom sin närvaro ha lotsat fransmännen till framgångar i kriget.

  • http://www.facebook.com/people/Daniel-Dunbring/100000296274592 Daniel Dunbring

   Tror att Dick med ämnet snarare menade kvinnor som faktiskt rent fysiskt slagits på slagfältet. Det du beskriver är mer strategiskt/planeringsmässigt än taktiskt

 • alfa52

  Kvinnorna i Värend har aldrig klätt sig som män eller klätt ut sig till stridande soldater mot danska fienderna!!

  Läs på om legenden innan du rescenserar den!

  Den svenska ärvdabalken har ändrats kontinuerligt sen ”Lands ska med lag byggas”. Några särskilt väl samlade skrifter utanför de ursprungliga svenskområdena finns inte bevarade. Det behöver inte betyda att det inte fanns lagar, regler och traditioner utanför svenskbygderna. Småland blev försvenskat mycket sent, till svearnas förtryelse. Som du mycket väl vet.

  • http://www.facebook.com/petterzon Daniel Petterzon

   Uhm har du läst hela hans inlägg?

 • alfa52

  Svar till Daniel Petterzon 9 minuter sedan som svar till alfa52:

  Ja, jag har läst hela inlägget och tycker att det verkar som om DH suttit någon annanstans än i Småland och försökt greppa något om synsätten i Värend. Någonstans bland svear och götar och ”hederlig” Stockholmshistoria. Varenda kvinna i Värend skulle lägga pannan i veck inför en beskrivning av dem som ”Småländska amazoner”. Han har liksom missat något väsentligt av det han kallar ”skrönan” och som svear och göter inte har skrivit något om. Förstås : )

 • http://twitter.com/GodWarrior79 Michael Wang

  Tja Dick!
  Studerar på Rodengymnasiet och har för tillfälligt ett fördjupningsarbete om Kina under renässansen. Jag undrar om du kan svara på frågan: varför halkar Kina efter Europa då de innan var den absoluta stormakten i världen?

  Vore guld som du kunde ta dig tid och svara. Du kan skicka svaret till michael.wang@gotmail.se.

  Tack på förhand

  MVH Michael Wang  

 • Anonym

  Hon var brorsdotter till Jon Stålhammar, som är känd inte för dagboksskrivande utan för sina många bevarade brev hem till hustrun. Men det är alldeles riktigt att dessa brev användes av Frans G. Bengtsson.

 • Anonym

  By the way eftersom jag diskuterar med någon annan om ett stickspår. Heliga Birgitta = rikshysterikan.
  Var inte hon från Finsta i Uppland . Alltså uppländska och inte småländska eller för den delen Kristina Gyllenstierna gift med Sten Sture Var inte hon Västgötska från Årås eller om man så vill danska från Jylland.

 • Anonym

  En annan intressant aspekt på digerdöden är att den ledde till brist på arbetskraft. Detta ledde till att priset på arbete ökade, dvs lönerna steg och folk fick det något bättre. Samtidigt så ledde det hela till initiativ för att rationalisera jordbruksarbetet.

  • Anonym

   Ja pesten fick många förunderliga konsekvenser dock strikt logiska kan det tyckas i ett retrospektivt perspektiv. Även i England ökade levnadsstandarden för lantarbetare som i de flesta drabbade länder genom bristen på arbetskraft i förhållande till efterfrågan. Man övergav ”odling” till förmån för mindre arbetsintensivt arbete med betande djur som fårskötsel vilket drev på utvecklingen av klädes & ullindustrin. Lantbrukare flyttade från gårdar till andra arbetsgivare som betalade bättre. Samhället fick en ökad rörlighet av arbetskraft. Över tid dog 40% av prästerna vilket försvagade kyrkans ställning tillsammans med oförmågan att ”bota” och allt detta kulminerade sedan i den engelska reformationen. 

 • Anonym

  En annan intressant sak är att adeln klarade sig bra. Varför? Jo de red på hästar och pesten spred ju från svartråttor via loppor till människor, men dessa loppor hatar hästlukt. Alltså; de som hade hästkontakt klarade sig och det gällde även de som med hästar körde ut liken. Bästa skyddet: Gnugga sig mot en häst.

 • Anonym

  Birger Jarls hjärtan på sitt sigill?
  Kan det vara en sorts krona?

 • Anonym

  Du har alldeles rätt  att det var under 4e korståget som sanktionerades av en av alla dess kriminella sk påvar Innocentius III. Varför?
  Byzans blomstringsperiod föregick ju 4e korståget. Men man återfick lite av denna blomstring före 1453.  Som vi vet slutade med en total katastrof.

  • Anonym

   Man kan säga mycket om det Ottomanska imperiet, men det var knappast en ”total katastrof”. De förhållandevis toleranta ottomanerna kom att erbjuda asyl och beskydd till alla möjliga folk och personer från sefardiska judar till Karl XII. Ännu idag publiceras dagstidningar på ladino, de sefardiska judarnas språk, i Istanbul.

  • http://www.facebook.com/pocat Patric Nilsson

   Romerska kejsares krona utvecklades ur hellenistiska härskares pannband (av guld, ibland med utsmyckningar) till en sorts diadem… Kejsar Caligula använde sig bl.a. av ett stråldiadem http://goo.gl/zecwU . Under den tidiga kejsartiden (principatet) var det generellt inte kutym att uppträda officiellt med en krona, det var alldeles för likt härskare i östern, som romarna generellt föraktade. Det var viktigare att framhålla illusionen att kejsaren inte var något annat än den främste medborgaren och alltså inte något kung-liknande. Dessutom så var kejsarmakten egentligen inget annat än en samling av offentliga poster från republikens tid. Allteftersom tiden gick så minskade dock behovet av dessa republikanska attribut.

   Vad jag förstår så bestod de ”kejserliga attributen” av en spira utvecklad från den republikanska elefenbensspira som romerska konsuler bar som tecken på sin konsulära värdighet. Under principatet lades det till en glob med en liten figur av Victoria på. Den figuren ersattes nog av ett kors under 3-400-talet. Under dominatet tillkom juvelprydda skor och en juvelprydd mantel. När det gäller kronor/diadem så har jag fattat det så att det vid denna tid inte fanns någon officiell huvudbonad, utan att varje kejsare bar, eller bar inte, en huvudbonad efter eget tycke. Något som mångt och mycket även gällde för de romerska kejsarna i Konstantinopel, fast där var kronbärandet i varje fall i officiella sammanhang regel. Mindre diadem bars nog till ”vardags”. 

   De romerska kejsarna i Konstantinopel, efter förlusten av den västra rikshalvan, fortsatte att använda denna diademliknande form, men med betydligt mer avancerad utsmyckning, så att det började likna en öppen krona. Denna utsmyckning inkluderade ofta också nedhängande band av pärlor och ädelstenar. Bildexempel på kejsar Justinianus krona från Ravenna (500-talet) http://goo.gl/77eqQ och hans kejsarinna Theodora http://goo.gl/PtT12 . Båda med nedhängande band men Theodoras betydligt mer framträdande. Denna stil användes även av senare romerska kejsare. Men den manliga kejserliga kronan slöts någon gång under senromersk tid. Bildexempel från Hagia Sophia i Konstantinopel på kejsar Johannes II Komnenos och kejsarinnan Irene (1100-talet): http://goo.gl/nEQu6 och denna fr. 1000-talet http://goo.gl/VvHUq

   • Anonym

    Tackar tackar för infon Jag bugar mig för kunskapen

  • Anonym

   Det stämmer att fjärde korståget visserligen sanktionerades av Innocentius III, men att det gick på tok berodde inte på honom, utan på de giriga venetianarna, som skulle stå för transporten sjövägen. Eftersom korsfararna inte kunde skramla ihop hela reskostnaden tvingades de ta en omväg för att försöka störta den sittande bysantinska kejsaren, så att venetianerna, som hade handelsintressen och handelsprivilegier i Bysans, kunde få upp en annan, mera Venedigvänlig kejsare på tronen. Som vi vet resulterade det i plundringen av Konstantinopel 1204, en katastrof med vittgående följder. Påven blev rasande när han omsider nåddes av nyheten.

 • Anonym

  Dick Harrison skriver om Svärdsorden: ”Deras ordensregel och deras ordensuppbyggnad påminde oerhört mycket om tempelherrarnas”. Det leder till en följdfråga; vad vet vi om tempelherrarnas ordensregler, och ffa deras cermonier? Jag har läst att religiöst militära ordnar var uppbyggda likartat, kring Bernard of Clairvaux ordensregler som mall, vi vet också att densamme utformade den ed tempelriddarna svoro. Samtidigt är det så mycket oklarheter kring vad som föregicks, efter den infamöse arresteringsorden fredagen den 13:e oktober 1307, och de efterföljande rättegångsprotokollen skall ge så mycket förvirring kring just dessa frågor (kallat det första justitiemordet i modern tid) och ffa deras cermonier.
  Dock: huvudpoängen av D H framställning är att det inte torde ha funnits Tempelherrar i Norden, mer troligt hugande spekulanter sökt sig till Svärdsriddarorden (Tyska orden). Skulle hålla med, om inte ätten Dag och Natt (Natt och Dag) skulle haft bevis för motsattsen, enl uppslagsverk

 • Anonym

  Tempelherreorden var i mångt och mycket en rent fransk orden, låt vara att den hade commanderier och egendomar även i andra länder. Den hade enbart militära uppgifter. Johanniterna var mera internationellt betonade, indelade i s.k. ”tungor” efter språk. De hade egendomar även i Sverige. För dem var till en början sjukvården den viktigaste uppgiften, medan den militära rollen var sekundär och. uppstod först senare. Sedan orden 1531 kommit i besittning av ön Malta ändrades ordensnamnet. Den är verksam ännu idag som en sjukvårds- och hjälporganisation, med egna ambulanser och sjukvårdspersonal, t.ex. ”Malteser Hilfsdienst” i Österrike och Tyskland. Även Tyska orden, med centrum i Wien, är verksam idag och dess präster har hand om självården i avlägsna landsbyar i Österrike.
  Källa: Desmond Seward: ”The Monks of War – The Military Religious Orders”, London 1995

 • Anonym

  Citat: …”Men att den intellektuella kristna eliten var skeptisk till kvinnor är en sak. Det för vårt vidkommande viktiga är huruvida detta fick någon större betydelse för samhället, för vanliga bönder och bondhustrur.” … ”det i särklass mest troliga är att kristendomens införande fick marginella förändringar, om ens några, för maktförhållandet mellan män och kvinnor på vanliga gårdar.” … ”Vanligt folk fick förvisso nya gudomligheter att tillbe, men de tillhörde liksom tidigare en lokal religiös gemenskap under ledning av de familjer som förfogade över mest jord i bygden.” Slut citat. — Möjligen kan detta tolkas som att genusmaktförhållandet inom den styrande eliten förändrades, men inte ens där synes belägg finnas som styrker en sådan hypotes. Ett exempel rörande omnämnde Olof Skötkonung: Ingegerd Olofsdotter som levde under de första 50 åren av 1000-talet, dvs. under den yngre järnålderns slut, grep själv mer än en gång direkt in i den europeiska storpolitiken. — F.ö. erkänns en välformulerad bloggtext.

 • Anonym

  Skoj med diskussion. Jag menar att vi har belagt att på 1600 talet fanns det behov att diskutera  – vilket säger en hel del – att mannen har särställning ”då” dvs på 1600 talet, och att denne tradition inte fanns tidigare. Troligen eller högst sannolikt, eftersom det inte fanns behov av att diskutera detta dessförinnan. Med alla dess felkällor, vilket genus”vetenskapare” har en annan syn på.- 1600 talet var synnerligen krigiskt, och krigen engagerade hela samhället, vilket skapade en bild av samhället som påverkade den dåtida människan. Ett behov av en förklaringsmodell säger en hel del om omständigheter. Frånvaro av förklaringsmodeller säger också en hel del. Med alla felkällor – förstörda traditioner etc beaktade. Jag är benägen att säga att 1600 talet var ”mannens århundrade” men inte senare eller tidigare. Kultur låter sig inte granskas objektivt, och i sådana här resonemang finns det inget objektivt. Vilket är en del av orsaken kring att jag anser att genus”vetenskap” skall behålla sina situationestecken; med vetenskap är det inte behäftat. Kortfattat och klart?

  • Anonym

   Du står alltså fast vid att 1600-talet är det enda seklet när män har varit i överordnad maktposition gentemot kvinnor. Man behöver inte vara genusvetare för att tycka att det är en häpnadsväckande åsikt.

   Vad gäller genusvetenskap så är det ett tvärvetenskapligt forskningsområde där det ryms bl.a. sociologi, filosofi och psykologi. Diskussionen om huruvida genusvetenskap är en vetenskap eller inte måste alltså innefatta samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapsteori respektive metodologi i stort. Att avfärda och förlöjliga hela det genusvetenskapliga fältet tyder antingen på ett förakt för samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet och/eller att man av olika anledningar provoceras av antagandet att det finns en socialt konstruerad maktobalans mellan könen. Det finns definitivt exempel på genusforskare som drivs av politiska agendor men även många av kritikerna till detta forskningsfält drivs av politiska agendor. Ofta blir det en fruktlös svart/vit debatt.

 • Anonym

  Skoj med moteld. Genusvetenskaplig teori är i mångt och mycket det samma som feministisk teori och att man tagit namnet ”vetenskap” är väl ett självberättigande. Men utrymmet gär räcker inte för att bemöta detta, så mycket kan vi vara ense om. Att historiker som Dick Harrison vill lägga in tidstypiska värderingar i historiska skeenden får vi överse med – han är intellektuell och nutida, och historia är humaniora, vilket är att vi har lite fakta men därmed möjlighet att göra egna tolkningar – rosa glasögon – utifrån våra värderingar. Vilket i sig är kan vara underlag för en vetenskap; hur historiker tolkar historia utifrån sin tid.
  Ja jag menar att Sverige är sällsynt ”jämställt”, och att vi får tolka det faktum att kvinnor i historien ärvt lika, osv som utslag av denna, rådande syn – att kvinnor inte är underställda män, med detta. Därmed får jag räkna med påhopp av olika grupperingar som gärna vill se andra tolkningar. Men fakta är svårt att ändra på, bara tolkningar.

  • http://profiles.google.com/filip.gberg Filip Joelsson

   Du påstår att kvinnor i historien ärvt lika. Avser du med det enskilda kvinnor, eller menar du att en majoritet av kvinnor i Sveriges historia ärvt lika? Om du menar det senare, så skulle jag vilja att du uppger källa – samt vilken definition av ”lika” du använder.
   Om du inte behagar uppge källa, så har du visat att du inte vet vad ”vetenskap” betyder – och därmed torde din kritik mot genusvetenskapens vetenskaplighet falla.

 • BigDemonicBunny

  Jag har inte läst genusvetenskap specifikt, men utifrån det intryck jag har av europeisk genushistoria:

  1. Mannen är överordnad genom större delen av våran skriftligt belagda historia. Är detta på grund av kristendom? Nja. Det är ju inte precis som om Rom var jämställdhetens högborg, och kyrkofäderna ger i mycket uttryck för kvinnofientliga tankegångar som redan existerar bland den grekisk/romerska kulturella eliten.
  2. I norra europa pågår en ökande grad av kvinnodiskriminering, i alla fall från cirka 1300, där kvinnan infatiliseras i ökande grad fram tills på sent 1800-tal.
  Det var inte ovanligt med kvinnliga affärsidkare på 1600 och 1700-talet, medans kvinnan drivs allt mer bort från offentliga yrken på sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Speciellt yrken och etablissemang med hög status. Från mitten på 1500-talet är det inte så mycket att det uppkommer nya kvinnoförtryckande ideal som att överklassideal pressas neråt i samhällsskickten.

  • Anonym

   Det där är en uppfattning som brukar kallas för ”The Apex Fallacy”, vilket är benämningen på ett felslut som innebär att man tar företeelser från de översta
   samhällsskikten och hävdar att det är generellt giltigt för alla
   människor.
   I de översta samhällsskikten var det männen som hade den formella makten, vilket inte var fallet bland vanligt folk.
   Googla gärna på ”The Apex Fallacy.

 • Anonym

  Citat: … ”Men forskningen har gått vidare, och idag har ett antal tvivel spritts angående själva tvivlet” … ”vi saknar konkreta belägg” … ”i avsaknad av källor” … Slut citat. — Professor Harrison håller sig som vanligt till en källkritisk linje och försöker i ett valt brett historiskt spektrum alltid ta hänsyn till nya rön. — Chef-d’oeu·vre!

 • Anonym

  En förändring kristendomen förde med sig var förbud mot att döda barn.Troligen hade det varit vanligare att döda flickebarn än pojkbarn.

 • Anonym

  Läs gärna en intelligent kvinnas blogg.
  http://tanjabergkvist.wordpress.com/

 • Anonym

  -Jesus härskade, förvisso osynlig, i sin kyrka ända sedan år 1 eller år 33.-Intressant, eftersom alla i Talmystiken hävdar att 33 är det mest fullkomliga av alla tal, går väl tillbaka till Phytagorian. (som har en stad uppkallad efter sig på Samos)Jesus utförde 33 mirakler, när Josef gifte sig med Maria var han 33, Guds namn nämns 33 gånger i 1:a Mosebok, i alla fall i en del översättningar, etc.
  Alla i det muslimska Paradiset är 33 år.
  Nu är jag 66, dubbelt helig?

 • Anonym

  Kristendomens införande medförde ju bland annat slut på människooffer och krigarkult, vilket ju även de flesta av landets humanister och möjligen feminister, flumhäxor även uppskattar. För att inte tala om gav oss hoppet om evigt liv i Jesus.

 • http://www.facebook.com/elbichoamarillo Mats Andersson

  Vad kan man vänta sig av en monark med en så uppseendeväckande överkammning?

 • Anonym

  I våra tendentiösa och förljugna historieböcker i realskola och gymnasisum på 1950-talet lovprisades Karl IX som ”bondekungen”, en varm välgörare och sann vän av borgare och bönder. Han var dessutom far den den store troshjälten Gustav II Adolf, vilket gav honom ytterligare en fjäder i hatten.

  • Anonym

   Det finns rätt gott om sådan historieskrivning som du beskriver, både i Sverige och andra länder. Och jag tror att det spelar en stor roll i hätskheten som man möts med när man försöker visa på mer nyanserade bilder. Ibland blir man utsatt för de mest befängda beskyllningar (titta exempelvis på Hank W och hans gallbemängda, stundtals direkt hatiska drapor i denna bloggs kommentarsfält). Jag själv betraktar mig politiskt som borgerlig (i brist på en bättre term) men eftersom jag inte köper 1800-talsinspirerad nationalistisk och tendentiös historieskrivning så har jag i en del diskussioner ändå hållits för Sverigehatare, kommunist, PK-ismens banérförare och andra lika balanserade tillmälen. Rätt fascinerande att somliga reagerar så aggressivt.

 • Anonym

  Vulgär kung! Hans far var också hård, men i det här fallet verkar det mer hämnd än realpolitisk maktutövning. Hur uppfattades detta i folkdjupet, tro? En kung fick ju vara hård, men skulle också vara mild och förlåtande. Brydde sig allmogen om dessa avrättningar? Någon i den bildade läsekretsen vet kanske?

 • Anonym

  även i nutida historia har människor fått schavottera i pressen men sedan sällan fått den upprättelse de förtjänar

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  Om årlig stegling och sättande av förtjänta medborgares huvuden på pålar hade permanenterats, hade till exempel det aktuella pyramidspelet inom den finansiella sektorn sannolikt aldrig uppstått. 

 • Anonym

  Sigismunds far Johan III var ju liksom brodern Karl IX en usurpator varför Erik XIV: son Gustav enligt mitt sätt att se borde varit den rättmätige kungen. Eftersom Karin Månsdotter var ofrälse fanns dock ingen mäktig adelsätt som kunde kräva/stödja hans rätt. Det är väl förklaringen till att det alltid framställs som så naturligt att Johan III och Sigismund hade rätt till den svenska tronen. Att sedan Karl tog sin rätt gentemot brorsonen har väl lett till den historieskrivning vi har. Det är ju alltid segraren som skriver historien. Broderskärleken har dock framställts som sval och det kan man väl hålla med om

 • Anonym

  Intressant tanke, dock faller det ju under kategorin ”tänk om” och även frågan hur långt man ska börja räkna den sittande regenten eller hans arvingar som legitima eller inte. Erik XIV avsattes faktiskt på såväl maktkampsgrunder men också för att han verkligen var en olämlig monark, framför allt efter Sturemorden. 

  Hela Vasa- ätten var ju sprungen ur ett uppror mot förvisso en utländsk men helt legitim konung (som ju också var klart olämplig som kung vilket hans avhysning från den dansk- norska tronen visade). Man kan se brödrakampen mellan Erik, Johan och Karl som det sista medeltida inslaget i Sverige som sedan i och med Karl IX: s och Gusfav II Adolfs regeringstider utvecklade sig till en fullt fungerande tidigmodern stat (bland de bättre rent byråkratiskt och militärt). 

 • Pingback: Kommatering, del 6 | Språkbloggen | SvD

 • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

  De kommuner i Sverige som får sina huvudsakliga inkomster från staten som ersättning för flyktingmottagande, bör på kort tid komma att genomgå samma demografiska förändringar som exempelvis de delar av Perus kustområden som var lämpliga för anläggande av plantager. Alltså en från majoritetsbefolkningen i övrigt avvikande befolkningssammansättning. Det är rimligt att anta att den svenska anbefallna värdegrunden, och de korta tidsperspektiv – här och nu – som alla hela tiden under hot om tvångsmedel förväntas betrakta tillvaron med, egentligen kretsar kring sådana frågor.  

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

   Innebär detta att jag skulle gömma sig i bergen och genomföra ett gerillakrig mot mina svenska grannar? Eller vad menar du? (OBS! Jag ironiserar här) :-)

   • http://www.facebook.com/people/Tobias-Wallin/516001791 Tobias Wallin

    Det finns ett populärpolitiskt påstående om att efterkrigstidens svenskar är moderna människor, som inte längre beter sig och reagerar som tidigare versioner svenskar. Jag tror inte riktigt på de där påståendena.

    • Anonym

     Skulle en framtida arkeolog gräva i de jordlager som innehåller lämningarna av civilisationen mellan 1800 – 2000 i det som nu är Sverige skulle tolkningen bli att mot slutet av perioden, de sista 30 åren ungefär, kom ett nytt ”folk” och ersatte det tidigare ”folket”. Alla tecken – gravar, lämningar av föremål, kroppslängd, bosättningsmönster – tyder på att den ”nya” befolkningen hade en helt annan kultur utan något samband med den ”gamla” befolkningen inom samma område. Vi vet att det var samma folk hela tiden (bortsett från en mindre invandring som var som mest 10% av totalbefolkningen i slutet av perioden). Kulturrevolutionen kan dateras rätt exakt till en femårsperiod 1965-70, då de nya mönstren slår igenom. Reaktionerna och beteendena ändrades och vi blev moderna. De här förändringarna är inte unika för Sverige utan är liknande i hela nordvästra Europa.

    • http://www.facebook.com/profile.php?id=1041570829 Erin Winslow

     And this has exactly WHAT to do with Cimarrones!

 • Pingback: Kommatering, del 3 | Språkbloggen | SvD

 • Anonym

  Om 52 år dominerar islam Sverige. Osannolikt att några styrelser är jämställda då. Vi har antagligen också betydligt färre styrelser.

 • Anonym

  Med koppling till ovanstående: läs organisationsbloggen om vilka beteenden som genererar nya styrelseuppdrag (i Fortune 500-företag).
  .http://organisationsbloggen.blogspot.se/2012/06/sa-skaffar-du-dig-nya-styrelseuppdrag.html

 • Anonym

  Det kanske ska ta tid, är principen viktigare än kvalitén?
  Snabba förändringar kan skapa en farlig situation med oerfarna styrelser.

  • Anonym

   Erfarenheterna från kvoteringarna i Norge visar att bolagen har blivit mindre lönsamma sedan kön blev en viktig faktor.

 • Sebastiahn

  Jag förstår inte att skribenten fastnat i gammalt könstänkande! Det är ju hen som gäller! Då har ju könet upphört att ha betydelse och styrelsemedlemmarna utses på meriter och vänskapsband…

 • Anonym

  Varför är det som finns mellan benen viktigare än vad som finns i huvudet? Och varför är det som finns mellan benen ett viktigare urvalsinstrument till bolagsstyrelser än t.ex. hudfärg. Och hur många vänsterhänta finns det i styrelserna? Muslimer?

 • http://www.facebook.com/people/Gunvald-Beck/100003215298739 Gunvald Beck

  Varför i herrans namn är det så viktigt med ”jämställda” börsbolag, varför är kvotering så viktigt ?     När män blir inkvoterade till en veterinärutbildning på SLU så blir 44 kvinnor rasande och vill ha skadestånd för ”diskriminering”  och får också 35 000kr var.   Så fort kvinnor missgynnas av kvotering så är det diskriminering.
  Jämställdhet är bara intressant så länge det gynnar kvinnor.  

 • Anonym

  Intressant med en ekonomijournalist som inte förstår sig på statistik och dessutom inte vet skillnaden mellan jämn könsfördelning och jämställdhet. 

 • Anonym

  Ibland skall det vara ”hen” och könet anses fullständigt betydelselöst, men ibland är kön det enda som betyder något! Mitt förslag är att samtliga styrelseledamöter i svenska börsnoterade företag ber att få bli omnämnda som könsneutrala ”hen” så är problemet med kvotering löst!

 • Anonym

  Otroligt att det fortfarande är så provocerande att belysa jämställdhetsfrågor mellan män och kvinnor. Vilka är ni som blir så irriterade och varför? Det är ju ingen nyhet att det finns ett strukturellt förtryck.
  Som om någon idag skulle förneka att rasism förekommer i samhället. 

  • Thomas Johansson

   Om 100 kvinnor leder till 10 VD jobb och 1000 män leder till 50 VD jobb är det enligt ovan definition inte jämnställt – Bara 20% är kvinnor. Att det sedan är dubbelt så stor chans för en kvinna att bli VD verkar irrelevant. Även om siffrorna inte är korrekta så är relationen sann. Det är lättare att blir VD som kvinna.


   Om kvinnor vill bli VD får de i förstahand skaffa sig den utbildning och erfarenhet som krävs. Vissa gör det men i det flesta fall är det kvinnor som inte själva ens är i närheten av att kvalificera sig som tycker att fler kvinnor borde bli VD.

 • http://www.facebook.com/people/Lars-Gunnar-Andersson/1303042335 Lars-Gunnar Andersson

  Tänk så många som skulle bli överflödiga i samhället om det vart jämnställdhet. Debattörer och journalister som lever på att älta detta hela tiden.

 • Anonym

  När ska det gå upp för feministerna att det inte är så många kvinnor som är intresserade av att vara vd:ar i börsbolag. Det är inte en attraktiv tillvaro. Oändliga möten, långa arbetsdagar, eviga resor, med en ensam middag på ngt Scandic-hotel i Europa/Världen. Det är bara de mest streberaktiga kvinorna som är intresserade av jaga runt i maktens korridorer och urvalet för att kunna rekrytera kvinnor är därför magert.
  Många kvinnor prioriterar hellre barnen, hemmet och familjelivet. Vi blir lyckligare av det.

 • Thomas Johansson

  Om jämnställdhet är 50-50 oavsett hur många som vill och kan bli VD så ja, annars nej

 • Anonym

  Även andra källor har visat på samma utveckling: det tar ca 50 år att uppnå 50/50 i styrelser givet dagens situation, dvs med bristande utbud på erfarna kvinnor, manlig kompisfaktor etc. Det finns dock sätt att snabba upp detta. Kvinnors förmögenhet växer betydligt snabbare än mäns.  Idag äger skandinaviska kvinnor nästan hälften av den förmögenhet som finns. Inom kort kommer de att äga en majoritet, vilket är fallet i t.ex. dagens USA. På global basis kommer kvinnor att äga 50% inom 25 år. Om kvinnor anser att det är viktigt med 50/50 styrelser så går det alltså att organisera sig från ägarhåll och använda ekonomisk makt för att pressa på. Ännu snabbare är naturligtvis att driva frågan politiskt. Kvinnor utgör över 50% av väljarbasen och ingen demokrati kan i längden fatta beslut som går emot majoriteten. Snabbaste sättet att uppnå 50/50 är att rösta igenom det, vilket troligen innebär kvotering. Detta är ingen perfekt lösning utan en tillfällig patch med för- och nackdelar men det är den väg som de flesta länder valt.
  Frågan är väl hur viktigt fråga 50% styrelserepresentation är för kvinnor som grupp? Är man villiga att driva igenom kvotering? År det ens så viktigt att man lägger sitt kapital bakom och pressar från ägarhåll? Eller låter man det ske nedifrån-och-upp som i dag, vilket alltså tar ca 50år och är en indikation på att det inte är speciellt viktigt alls? Antog här att kvinnor är den grupp som känner starkast för frågan och som kommer att driva den men det kan naturligtvis vara män också!
  Vill slutligen tillägga att den naturliga lösningen vore väl att företagen själva inser att den mest effektiva styrelsen är den som reflekterar ens huvudmarknad. Har man t.ex. 50% kinesiska kunder så är det rimligt med 50% kineser i styrelsen och inte bara en enda för syns skull.

 • Anonym

  Om något så motverkar kvotering jämstäldheten. De tänker aldrig på att inta lika många kvonnor som män är intresserade av dessa positioner? N’ det är ju oviktigt….
  Om nu kvotering är så viktigt, varför pratar de aldrig om andra yreken som inte är ”jämställda” som sjuksjöterskor, dagisperonal, lärare och mycket mer….

 • Anonym

  Nej, det kommer aldrig bli millimeterrättvisa av den enkla anledningen att vi alla inte är stöpta i samma form. Detta borde vi vara glada över, istället för att skapa hens av allihop. Varenda människa i hela världshistorien vet om att män och kvinnor komplimenterar varandra och de flesta gillar det, då alla då får ett sätt att känna sig behövda och värdefulla – förutom nutidens journalister, då.
  Såklart betyder det inte att världen är perfekt som den ser ut idag, men det här fallet ter sig för mig som en enda stor halmgubbe skapad av en journalistkår med messiakomplex.

  • https://me.yahoo.com/a/Dx1Es44vxP1MnIIYCVTR3oa2_r89102447kKPg--#a1a5f X

   …säger Dersten och lutar sig tillbaka i skinnfåtöljen med en fin årgång cognac samtidigt som frugan gör iordningen middagen som hon släpat hem helt själv på sin rostiga gamla monark

   • Anton Lindblad

    Har du inget konstruktivt att tillföra diskussionen så kan du låta bli, tycker jag.

  • Thomas Johansson

   Det ligger dock väl i vänsterretoriken att alla människor ska blir formade för att vara en så homogen massa som möjligt. Alla ska ha samma skola, samma sjukvård, samma lön, samma dagis, samma typ av hyresrätter, samma telebolag, samma bank, samma affär och samma parti

 • Pelle Lindh

  Ta det lugnt, Neurath. Du och dina feministgelikar hinner nog få en gräddfil och bli inkvoterade någonstans ni också. Det är väl vad den här hysterin ändå syftar till – att berika dig och de dina på andras bekostnad?

  .

 • Anonym

  När någon kan påvisa att det finns något konkret att tjäna på att ha en absolut 50/50 jämställdhet i styrelser för börsnoterade bolag så lovar jag att stödja detta. Tills dess hoppas jag på att man blir invald i en dylik styrelse på grund av sin kompetens oavsett sitt kön. 

  • Pelle Lindh

   Investera inte ett i ett företag som håller på med dylikt trams, ty deras konkurrenter i världen gör det inte.

   .

 • Pelle Lindh

  jaha ja, nedanstående blev borttaget. SvD vill inte att sanningen skrivs:.

  ”Ta det lugnt, Neurath. Du och dina feministgelikar hinner nog få en gräddfil och bli inkvoterade någonstans ni också. Det är väl vad den här hysterin ändå syftar till – att berika dig och de dina på andras bekostnad?”

 • Fredrik Östman

  När uppnår vi jämställdhet på brottets område? Borde inte kvinnliga brottslingar kvoteras in? Har någon räknat ut hur länge det kommer att dröja innan hälften av alla städare är män? Hur länge måste vi vänta på att hälften av alla elektroingenjörer är kvinnor!? Betänk vilken skillnad smartphones och paddor har gjort i de flestas liv! Uppwöwande!

 • Anonym

  Det måste finnas väldigt bra underlag som visar att kvinnor diskrimineras å det grövsta när det gäller poster i bolagsstyrelser. Och då menar jag inte statistik av den typ som redovisas i texten ovan. Den visar bara hur det ser ut och inte varför. Men det är väl enklast att dra slutsatser av statistiken för att det måste vara 50/50 för då blir ju allting så mycket bättre. För det blir det väl? Eller?  

 • Anonym

  ”Det är väl bra om kvinnor får komma in i styrelser och se att det inte är deras grej.” Mats Qviberg, 2010

  • Pelle Lindh

   Ja, fast inte om det bekostar det företag jag äger aktier i. Är någon inkvoterad med och fattar dåliga beslut så kan det kosta både företaget och mig stora pengar.

   .

 • Pelle Lindh

  Jaha ja, nedanstående blev borttaget IGEN. SvD vill inte att sanningen skrivs:
  .

  ”Ta det lugnt, Neurath. Du och dina feministgelikar hinner nog få en gräddfil och bli inkvoterade någonstans ni också. Det är väl vad den här hysterin ändå syftar till – att berika dig och de dina på andras bekostnad?”

 • Anonym

  Är det inte bättre att publicera tidningsalster i Proletären där privat äganderätt behandlas
  som det allmännas egendom ?

 • Anonym

   Borg har väl inte lov att styra fondbolagen, det är ministerstyre. Rätta mig om jag har fel.
  Det finns ingen anledning att tro att andelen kvinnor kommer att förändras i samma takt genom åren! Det här är ett misstag som även politiker ofta gör- man ser en trend och drar ut den över lång tid och tror att så blir det. Detta gör att man fattar helt felaktiga och ofta, förödande beslut! Ett potentiellt mycket farligt beslut har tagits av den genomsnittliga nedrustningen i ”närområdet”. När det nu rustas upp i Ryssland har Sverige inte möjlighet att skapa ett rimligt försvar på kort tid. Den oro som har börjat visa sig innom EU är också ett varningstecken!
   Så Neurath bör tänka till mer för att hitta argument för en kvotering av kvinnor i styrelserna. Jag tror att kvinnorna kommer utan kvotering!

 • Fredrik Östman

  Enligt samma statistik är kvinnor i majoritet om 53 år och dominerar helt om 104 år. Den utvecklingen måste till varje pris stoppas! Ju förr desto bättre!

 • Anonym

  Detta är en kuggfråga, rätt svar är att det är baltiska byggarbetare med en lön på c:a 9000kr/mån som fackföreningen försöker schasa bort i form av blockader :-)

 • Anonym

  Hej igen. Jag gissar att det är Hsse Alfredsson (kulturperson)

 • http://home.swipnet.se/prosacom Nils-Erik Forsberg

  Alla svenskar spelar (de flesta godtroget) kasino med pengarna eftersom tillväxtekonomiska systemet baseras på uppfattningen att verkligheten är ett kasino som ägs av eliten av tänkare typ statsvetenskapsmästaren och tillväxtekonomen Machiavelli.

  • Anonym

   Vi måste rösta bort bedragarna som stal våra pengar för de ville ha ett lotteri med märkta lotter där de kunde sno åt sig våra pengar. Nu har vi ett av Europas sämsta pensionssytem, extremt hög pensionsålder och en massa skattemioljarder som göms på privata konton i skatteparadisen.

 • Anonym

  Det bisarra är att detta gjordes av Alliansen för att det stack i ögonen att AP7 (som innan hade varit en försiktig förvaltare med låg risk) hade gått bättre än de andra mer aggressiva alternativen under längre tid.

  Alliansen var uppenbarligen inte nöjda förrän man hade ”straffat” de passiva (läs de som man kunde misstänka hade hade misstro emot marknaden och inte ville vara med och leka) så att de som inte ville ta dessa risker tvingades till det, med Socialdemokratins goda minne.

  • Anonym

   Det är också så att det är viktigt för alla partier som stod bakom pensionsreformen (dvs alla dåvarande riksdagspartier utom V) att folk skall tvingas välja själva – för då går det att klandra dem för dåliga val, när utfallet inte blir det lovande. Politikerna vet nämligen att pensionerna kommer ge usel utdelning och därför är PPM en utmärkt ursäkt att gömma sig bakom ”Du valde själv – det är ditt fel!”. Men det kräver ju att medborgarna faktiskt aktivt väljer och därför får man absolut inte tjäna på att inte välja

   • Anonym

     och hur väljer man?

    • Anonym

     Frågan är inte hur man väljer – reglerna för det las fast i reformen. Problemet för de partier som stod bakom reformen är att så många valde att inte välja – och att utvecklingen sen visade att dessa tjänade på det. Om detta fått fortsätta hade hela legitimiteten i systemet ifrågasatts, när det blir uppenbart att icke-val är bättre än val. Därför försämrade man icke-väljarnas val genom att tvinga på dem risktagande. Leder det fortfarande inte till att de väljer så ser man iaf till att deras icke-val framstår som mindre lyckat

 • Anonym

  är brottsrubriceringen förskingring? stöld var det som göran persson ”lånade” 1993….

  • Johan Retsler

   Göran Persson betalade iallafall av en svensk statsskuld. Ruinfeldt finansierar en fullskalig invasion av utlänningar genom att göra samma sak. Det Persson gjorde var inte bra, det Ruinfeldt gör är landsförräderi.

   • Anonym

    GP lånade mer till statskassan än sittande regering. När alliansen kom i regeringsställning 2006 så var statsskulden några hundra miljoner högre än vad den är idag.

    • Anonym

     ”Miljoner”?
     Hundra miljoner är statsbudgeten under varje timme dygnet runt året om. Så löjligt små felräkninsbelopp som hundra miljoner är inte ens en smula för staten. Vi snackar biljoner om året här!

     • Anonym

      Menade miljarder såklart. i december 1999 låg den på ca 1430 miljarder. i februari i år var den ca 1220 miljarder.
      Lägst de senaste 20 åren var den i maj 2008 då den låg på 1030 miljarder

    • Anonym

     Skillnaden är att ”sittande regering” säljer ut våra gemensamma företag och egendomar i stället för att låna. Det är på sikt mycket värre, eftersom de även sålt företag som gick med vinst. Trots detta minskar inte skulden längre.
     Notera även att det var som GP stoppade den skuldökning som startade under Bildts regering och sedan minskade den. 

    • http://aktivdemokrati.se/ BoringCity

     Underhållande med folk som fortfarande tror att 7-klövern är vägen att gå framtiden tillmötes.

 • Anonym

  Tack, Som vanligt tankvärt. Ska genast se över min pension och fundera över risken i mina placeringar. 

 • http://tuxie.wordpress.com Per Wigren

  Håller med om att förvalet har alldeles för hög risk, även om jag faktiskt tycker att AP7 Aktiefond är en av de bästa globala aktiefonderna som finns och har aktivt valt att ha hälften i den just nu.
  Ickevalsfonden borde öka andelen räntor med 2.5 %-enheter per år från 25 år så att man har 100% räntor vid 65.

 • Anonym

  Premiepensionens funktion är att få tyst på pensionärerna. Om du inte är nöjd med din pension så är det ditt eget fel. Du gjorde fel val eller du var lat och gjorde inget val osv…

  • Bengt Cyniker

   Samtidigt är PPM bara lite makeup. Det är en ursäkt för att den stora delen av pensionen kommer att försvinna, trots att den inte finns i PPM-systemet

 • Anonym

  Konstigt att pensionerna fungerade bra på Olof Palmes tid men när borgarbrackorna tog över gick allting snett. Har pengarna hamnat på konton i skatteparadisen?

  • Johan Retsler

   Jag har varit en borgarbracka sett till mina värderingar men inte sett till inkomst. Jag har inget emot sådana som dig längre…MEN….tror du själv på att det är så enkelt? Bara vi hittar gömställena så kan hela det svenska folket se fram mot bra pensioner igen? Ho Ho! Dagens bästa, för de pengarna skulle förmodligen bara räcka en kvart. Vi har större problem, vi kan inte konkurrera, vi är för dyra. Vi gör inget åt problemet annat än att förstöra vårt land genom att rasera gränserna och själva betala för det. I 3:e världen är jultomten en svensk.

  • Anonym

    Du vet väl vart pengarna tar vägen? Det vet jag.

  • http://www.facebook.com/people/Björn-Andersson/100001893080072 Björn Andersson

   Du måste skoja? Menar du på allvar att du tror att pengarna räckte när Palme var chef. Jag hoppas du är tre år gammal och inte vet bättre alternativt att du inte har rösträtt. Sverige levde på lån som så när gjorde att hela landet kollapsade pga ATP systemet… Vi lider fortfarande av det underskottet och har för att motverka det byggt upp en kreditbubbla utan dess like för att kunna fortsätta med vår överkonsumtion.

 • Anonym

  Jag har slängt in rubbet i Rysslandsfonder de har stått och stampat länge nu. Vinna eller försvinna det återstår att se om PPM var så bra egentligen.

  • Anonym

   Inget vidare bra. Sprid riskerna mer. BRICS / Europa / USA / resten i lika klumpar. Sverige kan du hoppa över eftersom delen du inte får placera är väldigt knuten till Sverige redan.

   (Självklart behöver du inte sprida just PPM i 4 klumpar. Kan ju stoppa PPM i 2, privat i 1, tjänstepension i 1)

 • Anonym

  Sluta drömma!  Cypern dealen har lagt ribban. Det är nu ok att gå in och sno insättarnas pengar och detsamma gäller för pensionerna. Har du 10 år kvar till pensionen lycka till, saldot kommer vara noll.

 • http://www.facebook.com/people/Tomas-Melin/507855552 Tomas Melin

  Som 40-åring med 35-40 år kvar till pensionen… (ja, realistiskt) så är PPM fonderna totalt ointressanta. JAg kommer aldrig att få se pengarna däri. -Det som inte äts upp av skatter och avgifter på vägen kommer att beskatta så hårt vid uttag att min del blir i stort sett noll.
  Den enda pension jag kan räkna med är de pengar staten inte vet om. :/ 

 • Bengt Cyniker

  Problemet är just att AP7 gick från en mera lågriskprofil till att helt plötsligt vara generationsfonder, vilket ställer till det. Varför kunde inte den ursprungliga dealen gälla. Ickevalet var ju ett val baserad på bland annat att staten faktiskt inte spekulerar med pengarna på samma riksfyllda sätt. men som sagt det har vissa marknadskrafter och en regering ändrat på. För pengarna är ju menade att hamna i annan ficka än de ”småsparare” som bidragit med dem. Allt är som vanligt alltså!

 • Anonym

  AP-fonderna har bara motsvarande 3-4 års pensionsutbetalningar. Det är inte så avgörande huruvida de halveras eller fördubblas. Planen är att betala pensionerna med löpande beskattning av de som ännu arbetar. Den del av arbetsgivaravgiften som kallas ”ålderspensionsavgift”, drygt 10% av lönen, sparas inte i någon fond för framtiden. Liksom alla andra skatter och avgifter så stoppas den Skatteverkets stora penningpung och konsumeras löpande. Ingenting sparas, tvbärtom, staten förtär allting som den kommer över. Statsskulden är större än AP-fondernas innehav. Beloppet som stod i det där röda kuvertet du nyligen fått är ett godtyckligt påhittat löfte helt utan någon som helst täckning annat än statens förhoppning om att kunna ta ännu mer pengar från folk i framtiden.

 • Anonym

  Det är dags att medborgarna får en öppen redovisning av våra skatter som vi betalar in. Nu säger säkert någon att det går att läsa på någon sida men jag vill ha lättläst så att man kan se vad som går till vad.
  Vi bor som sagt i en demokrati eller??

  • Anonym

    Inom EU finns ingen demokrati. De konfiskerar förögenhet som Lenin. Utöver det betalar de som sköter sig för de som inte gör det. Är det demokrati?

  • http://www.facebook.com/people/Egon-Ruuda/100003585579462 Egon Ruuda

    Demokrati=pöbelstyre där 51% kan förtrycka de andra 49%en, Vi behöver inte mer demokrati, vi behöver republik där allas frihet försvaras lika och de stora inte kan trycka ner de små.
   En person som inte är fri bryr sig ringa *vem* som styr om inget ändras.

   • http://aktivdemokrati.se/ BoringCity

    ”Demokrati=pöbelstyre där 51% kan förtrycka de andra 49%.”
    ”Vi behöver republik där allas frihet försvaras lika och de stora inte kan trycka ner de små.”
    Dvs där 1% förtrycker de övrigar 99%?Människor som tror att en republik är immun mot korruption behöver bara se till landet i väster.Vad vi behöver är en fungerande demokrati, inte den representativa demokratur vi har idag.Stolt medlem i Aktiv Demokrati partiet som verkar för verklig demokrati.

 • Anonym

  ”Men perioder av börssvackor kan alltså slå hårt mot delar av pensionsärskollektivet. Hur många är medvetna om det?” Jo då helt införstådd hur illa det såg ut mellan 1932 och 25 år framåt. Men det var dock index. Det var nog möjligt att som alltid finna undervärderade aktier globalt även denna period som hade gett avkastning. Men en indexfond hade ju så klart haft detta utfall. Därav av vikt att ha olika regioner för det är inte riktigt överensstämmande utveckling globalt om än det blir än mer samstämmigt. Men även att ha innehav av råvaror som kaffe, kakao, koppar etc ; fastigheter av byggnader, skog, jordbruk, dock allra viktigast av allt valuta som inte följer en viss utveckling med krascher samstämmigt med börsen om än utvecklingsländers valutor försämras vid börskrascher om än det kommer minska ju mer inflytande dessa länder uppnår allt mer. Alltså: flera olika ben mer än idagsläget. Men valutafonder är inte möjliga att ha i dagsläget. Illa mycket illa. Det ökar risken hos alla ppm-ägares innehav att inte reducera den systemrisk av börskrascher det medför.

 • http://www.facebook.com/pekka.karvonen.90 Pekka Karvonen

  ”Utgångspunkten i reformen var, för att uttrycka det lite elakt, att vanliga svenskar inte anses kompetenta nog att att ta hand om sin pension. För låg risk skulle innebära för låg avkastning, resonerade dåvarande finansmarknadsministern Mats Odell.”

  En högre risk, innebär det en tillräckligt hög avkastning?
  Är det ens realistiskt att den övriga marknaden stillatigande betalar
  för en ens i genomsnitt högre avkastning av pensionspengarna?
  De som satstar fel lär verkligen inte få någon högre avkastning.
  Är det då moraliskt rätt att med öppna ögon skicka stora grupper av pensionärer in i en ekonomiskt sämre situation än den de hade fått utan reformen?

  Vad ingen här har nämnt här är att demografins förändring brutalt sopar undan fötterna på alla försök att ge en enligt dagsnormen vettig pension till en åldrande nation.

 • Anonym

  Kan välja var jag ska skatta min inkomst, gör det framgent i annat land – känns tryggare så – börsen är in ‘my cup of tea’ föredrar mark, fastigheter, metaller… 

 • Anonym

  Ja denna regeringen gillar ju att straffa dem som inte vill lägga fritiden på att ringa runt till försäkringsbolag och ständigt ha ena ögat på börsen och det andra på tangentbordet.
  Anledningen till att folk låter staten sköta pensionen är ju att staten är de det enda som skulle kunna garantera pensionen, dvs spara så riskfritt som möjligt.
  å andra sidan verkade det ju som det var ”soffliggarna” som klarade sig bäst igenom finanskrisen.
  Men det var väl innan ”hävstången”

 • karl

  Det är våra politiker som har vurmat för mångfald/valmöjlighet & spel & dobbel,  som vi nu vet att det ärr rena floppen, rösta bort nitlotten (M)

 • http://twitter.com/kaskar kaskar

  Är det här en artikel eller en reklamannons?

  • Anonym

    Det är nog snarare en argumentation för att bevisa att det inte går att spara till en hel nations pensionering.
   Allt sparande är förknippat med risk.
   Den enda anledningen till ett fonderande pensionssystem istället för ett ett icke fonderande, är att spararen tror att samhället utvecklas sämre än det egna sparandet.
   Men varför skulle sparandet utvecklas bättre än samhället då sparandet hela tiden utsätts för risk och dessutom för politikers klåfingrighet.
   Det om något borde väl Svenska folket lärt sig vid det här laget.

  • Anonym

    Tänkte samma, och fick helt plötsligt en helt annan bild av cervenka, än vad jag haft innan. Sorligt, men bra, att jag nu vet. Precis som alla andra. Mycke snack i trång fabrik….

 • Dennis Nilsson

  Alliansen anser att det är bättre och säkrare för våra pensioner, att vi spelar med dem på Solvalla, än att istället ha låga men stabila och säkra intäkter.

  Som bekant, när man spelar på Solvalla, så är det få som är vinnare, medans majoriteten är förlorare.

 • Anonym

  Många kommer med goda råd om var man ska placera pensionspengarna i stället.
  Här missar man själva poängen med det statliga pensionssparandet, att man ska slippa jobba med och oroa sig för pensionen. Att kalla folk för ”soffliggare” för att de nyttjar en tjänst de betalt för via skatten är väl magstarkt.

 • http://www.facebook.com/tom.brunstorp Tom Brunstorp

  Fallerar ”hävstången” så får de arbetande skattebetalarna finansiera ”pensionerna” via försörjningsstöd och bostadsbidrag? En person som tror sig ha sitt på det torra, satsar vanligt folks pensioner på roulettbordet. Vore det inte på plats att kolla personens mentala status? Är det totala föraktet för ”the little people” så genuint att våra förtroendevalda inte bryr sig? Vad händer med landets ekonomi om nästan hälften av befolkningen (fas3 + pensionärer) går på försörjningsstöd?

 • Anonym

  Om tio år – iaf när det gäller vanliga knegare – är pension ngt man läser om i historieböckerna!
  /S

 • nixon_mail

  Pension ! HA !
  Ransoneringskort och soppkök är vad som bjuds alla lånetorskar när 65… Sorry.. 80 års dagen kommer.
  Glöm guld och silver köp Heinz bönor i tomatsås och spam. Det är mer lättsmält ;)

 • Anonym

  Soffliggarfonden skiljer inte sig från annat pensionsparande, det är spel och dobbel som gäller. Så det är bara att hoppas att man inte är skinnad när det blir aktuellt.

 • jonte_pp

  Nej nu får jag be om lite lugn och ordning här!
   
  Bankfolk och politiker talar alltid sanning till folket – allt är frid och fröjd i världen. Det finns inga problem, ingen maktelit som skor sig på folket. Ingen ekonomisk kris av giriga banker. Inga lögner från livsmedelindustrin, läkemedelindustrin och vapenindustrin.
   
  Allt är frid och fröjd i världen – återgå nu och stå tyst i ledet.

 • Anonym

  Den som vill ha någon pension måste nog spara utom räckhåll och synhåll för giriga och klåfingriga politiker och tjänstemän. När det gäller pensionsbesparingar är Sverige bara ett annat Cypern.

 • Anonym

  PPM är det bästa statliga pensionssystem som finns. Det är de enda statliga pensionspengar som finns, de enda pengar som inte bara är löften om framtida utbetalningar, löften som inte är värda ett öre om inte ekonomin växer som politikerna tror. PPM-pengarna bestämmer jag själv om jag vill placera långsiktigt i aktier eller i säkrare kortäntefonder och jag kan själv flytta varenda krona när som helst via internet utan kostnad.

  Rör inte PPM! Jag vill snarare se en större andel av de 18,5% som staten tar gå till PPM.

 • Anonym

  Bra artikel. Har nu kollat in på 7:e AP-fonden och lärt mig en del . Ska nu flytta mina pengar inom den fonden så att de åter blir hanterade på ett bra sätt, alltså som innan borgarna gav order om att hantera dem vårdslöst.
  Ja det går, gör det du med. Som det är nu är placeringspolicyn alltför riskfylld för en 60-åring anser jag.

 • Anonym

  Swedbank och Nordea är de största avskum av bankerna i Sverige

  • Manne Monvall

    Rent personligen är Nordea betydligt drygare i och med att de numer bara har ett insättningskontor för hela Stockholms Stad(!), Swedbank har i alla fall en insättningsautomat vid Medborgarplatsen.

   • Niklas

    Va, är inte posten och Nordea samma bank ? Jag minns ju att det var bara igår som jag satte in pengar på mitt postgiro på ett postkontor.

 • Anonym

  Härligt Andreas! Du sätter på ett precist och samtidigt målande sätt fingret på precis de punkter som lett till att banksektorn gång på gång går över styr. Det är på tiden att även våra ansvariga politiker tar sig i kragen och skapar tydligare och skarpare regler som gör att om bankerna går omkulle, de inte drar med sig hela samhällen i fallet!

  • Anonym

   Om bankerna vill, drar de hela samhället med sig. Om de inte vill eller ska det, så gör de inte det. Banksektorn arbetar tätt ihop med politikerna. Räntan, amorteringen handlar inte om Ingwes, det handlar om Borg. Just nu vill Borg ha det såhär, konsumtion till döds. Tro inget annat. När Borg vill något annat blir det så.Gäller hela banksektorn, vad det än är.

 • Anonym

  När man tror att man kan hur (illa) det fungerar, dyker någon upp och visar på någon NY dumhet. Suck för finansvärlden.

 • Ulf Lingbratt

  Det går alltså sammanfatta vad sker. I krisen 1929/1931 var Wall Street fixad vilket kan förklara det förlopp som den krisen fick. Efter detta fungerar Wall Stret i New York ok, men allt annat blir, och är, fixat. Detta gäller från hur man väljer bilder till brödtext i tidningar, till hur man tillsätter chefer för högre poster (chef för IMF, generalsekreterare i FN, bankdirektör mm, mm). Allt i smått och stort. Ingen nämnd, ingen glömd. Och allt har en orsak, för att ett stort land i väst fann sin Utrikespolitik väldigt sent (och fann den samtidigt med Sovjetunionen). Dessutom att presidenten för detta stora land i väst, vid tidpunkten, var professor i historia…

 • Anonym

  Lösningen är inte att såna som Mona Sahlin bestämmer vilket risk dina pengar ska ha. Lösningen är att du själv avgör det. Och om staten bara tillät det istället för att bestraffa det, så skulle riskfria pengar, depositionsbanker, uppstå. Då blir det säkrare att sätta in sina pengar på banken än att lämna in sin rock i garderoben p årestaurangen. dag är ettlöne- eller sparkonto en extrem högriskinvestering, som att ge bort sina pengar till en nyföretagare som säger att han har en bra idé. En insättning på ett bankkonto är idag att skänka bort pengarna till banken, det är en gåva. I gengäld får man en oprioriterad fordran på banken. Precis som om man lånat bort pengrana till vilket slags företag som helst. Fast banken har typ 20 gånger större skulder än tillgångar och är groteskt bankrutt, ironiskt nog.

 • Anonym

  Visst är det häftigt med ett system som vilken femåring som helst kan se är helt genomruttet, men som ligger till grund för hela världens finansiella stabilitet. Det är en bransch där aktörerna lyfter astronomiska ersättningar, bonusar, och andra förmåner – och dunkar sig själva i ryggen trots att dom presterar sämre än slumpen.
  .
  En utomjordisk livsform som betraktar det här systemet måste tro att mänskligheten lider av grav inavel.
  .
  Tack Cervenka, för att du har modet att säga högt att kungen faktiskt är naken.

 • Anonym

  Varför bloggas och kommenteras denna typ av vansinne endast av en del modiga journalister?

  Varför förekommer inte reportage i TV:s nyheter?

  Varför vågar inte våra politiker tala om ”Europas vansinnigheter”?

  Varför ligger det som ett ”lock” av tystnad över Sverige? 

  Vem gynnar det att ”tysta ned” felaktigheter?

  Svenska politiker har en ”jätte chans” att vinna tillbaka en del av folkets förtroende genom att ”tala klarspråk”. Många på min arbetsplats har inte en aning om vart Europa är på väg. Det sovande folket sover….fortfarande.

  Eller gör politiker folket en tjänst genom att inte tala om det dom inte vill höra????? Om folk inget vet finns inga krav på politiker att agera. Finns inga krav att agera, så är ju allt frid och fröjd. Vi lånar lite till……

 • Anonym

  Vad än förståsigpåarna på denna sida, inkl Cervenka skriver har kapitaltäcknngsreglerna i all väsentlighet inte ändrats sedan historisk tid, dvs före Basel 1, 2, 3 etc. Decennierna före Sveriges avreglering av banksektorn var kapitaltäckningskravet lägst eller 0,00 % för kredit till resp mot borgen av svensk eller utländsk stat, kommun, bank etc. Högst var det för lån mot säkerhet i företagsinteckning, personlig borgen och lån utan säkerhet, s k blancolån, växlar, övertrasseringar etc. Före avregleringen fick svensk bank bara låna ut en av statsmakterna fastställd kvot av den summa, eget kapital eller spararnas pengar, banken placerat i lågförräntande svenska statspapper, vilket ledde till dels att obelånde bostäder inte gick att sälja och dels en bubbla hos högt belånade fastigheter. Bubblorna sprack efter avregleringen med kända resultat.

 • David Fischer

  Klara sig mot PS4? XBox säljer för närvarande betydligt mer än PS, och PS4 verkar än så länge vara mest hitte-på, utan detaljer om vad som ska komma. Nya XBox går i riktningen mot ”entertainment-konsoll” istället för bara spel, och med tanke på hur utvecklingen går mot streamad video och annan underhållning ”on demand” verkar det som en vettig satsning. Framförallt med tanke på hur mycket bättre Kinect är än konkurensen.

 • Crilla

  Sveriges journalister har lång väg att vandra innan de kan beskriva Tyskland? Om vi slutade att vara en amerikansk knähund så blir det tid över att öva…

 • bigson16

  Många kloka ord, Tack Patricia.
  Dilemmat är att de flesta inte inser att firmorna levererar det som upphandlats och att beställaren behöver betala mindre för denna tjänst, än om denne hade utfört den själv.

 • Tom Brunstorp

  i vissa fall är det väldigt noga med skattebetalarnas pengar medan i andra sammanhang är det inget problem att vinsterna hamnar i skattepardis. Om man lägger ihop kostnaden för tjänsten med uteblivna skatteinbetalningar på vinsterna så blir förmodligen kostnaden för tjänsten dyrare än om verksamheten drivits till självkostnadspris. Naiv artikel och dålig kännedom om människans utsatthet för frestelser.

  • Tar Atanamir

   Lösningen är självklart att göra Sverige till ett skatteparadis. Då lägger utländska riskkapitalbolag sina vinster i Sverige och vi kan lägga ner de då onödiga offentliga vårdgivarna.

   Alla vinner på det, förutom de arbetslösa byråkraterna så klart.

 • Sweetlogic

  Väl skrivet.

 • Gustaf22

  Att SD:s popularitet ökar beror på att de har en politik som allt fler gillar. Så enkelt är det.

  • RudosIsmatos

   Visst är det så men 90% tycker den är kass.

   • ohkatten

    Folk ljuger i undersökningar för att media har traumatiserat att man är en sämre människa om man röstar på SD.

   • EvigtRegn

    22% tycker SD har bäst invandringspolitik enligt undersökningar så är i alla fall högst 78% ;) Inte nittio.

   • Icefrontier

    Det var det löjligaste jag hört på länge. Menar du att 75% tycker att M har kass politik? Eller att ca 65-70% tycker att S har kass politik? Du resonerar helt fel! Att SD inte har mer än ca 10% i opinionsmätningarna betyder endast att 90% i nuläget tycker att något annat parti har en bättre politik, eller att de röstar som de alltid har gjort. Eller av någon annan anledning. Det finns så många hål i ditt resonemang att det är skrattretande.

  • http://www.hypsec.com/ www.hypsec.com

   Ökar trots all samlad smutskastning från media, författare och skådespelare mm.

 • ohkatten

  Får man verkligen kommentera SD som har vind i seglen och vinden kommer att tillta från EU valet fram till sept fourteen

 • Thomas_E_Malmo

  Det satt hårt åt. Först i artikeln nämns Miljöpartiet. Sedan FI. Sist SD, som artikeln egentligen handlar om…

  SD får 10% i riksdagsvalet, blir 3:e största parti, och total vågmästare. Alliansen kommer att sitta kvar under deras beskydd. Någon som sätter emot? Exempel på nya regler nästa år: tiggeriförbud, minska anhöriginvandring, m.m. Kallas för demokrati. Man kan spara några tiggare utanför DN-skrapan.

  • NilsSvensson543

   Alliansen är rökt, genomstekt och stendöd… Dom kommer inte att sitta kvar… Däremot lär SD bli vågmästare, i synnerhet som Fi ökar (fast inte kommer in i riksdagen)…

   Skillnaden mellan alliansen och de röd grön rosa är för stor för att alliansen ska kunna sitta kvar… Idag har alliansen 173 mandat, de rödgröna har 156 mandat och SD har 20… Efter valet har SD ca 50 mandat, de rödgröna har ca 170 mandat och alliansen har ca 130 mandat…

   Det kan bli en stor koalition efter valet dvs S och M. Chansen/risken för detta ökar om Fi kommer in i riksdagen… Fast blir det rödgrön rosa majoritet så blir det troligen ingen stor koalition… Åtminstone inte till en början…

  • Hoppalez

   SD får 15% i valet S+V+MP+F! går ihop och blir större än Alliansen, de 3 mindre vänsterextrema partierna tvingar S till att gå med på helt vansinniga förslag.

   Alliansen kommer att rösta emot SD i alla lägen och även gå över blockgränserna bara för att motarbeta SD.

   Landet kommer att (med Bert Karlssons hjälp) översvämmas av asylsökanden från alla oroshärdar i världen, tiggare kommer att få socialbidrag och rätt att bo i DIN sommarstuga med all inclusive (Tyvärr)

  • EvigtRegn

   Det blir intressant det där för Reinfeldt har ju bitit sig fast vid uttalanden som att de hellre förlorar makten än tar hjälp av SD för att regera. Kan betyda att Reinfeldt måste ersättas om de plötsligt tänker om när tillfället väl är där…

  • Thomas Hallgren

   SD får drygt 10%. S och M bestämmer sig för att regera tillsammans eftersom de då får majoritet och ändå kör en snarlik politik.

   • Mr_Realistic

    Det hoppas jag nästan. Då får äntligen svensken svart på vitt på att 7- klövern är centralstyrd.

   • Icefrontier

    Inte alls omöjligt. Men då blir det så pass tydligt för Svensson att det enda oppositionspartiet i Sverige är SD. Det skulle få katastrofala följder för S&M vid valet 2018. Visserligen kanske man hinner förbjuda SD innan dess. Konstigare saker har makthungriga politiska eliter gjort sig skyldiga till genom historien.

 • Capt_Joe

  Tror man tänker sig för en extra gång i riksdagsvalet innan man slänger bort rösten på SD. Man kan i alla fall hoppas.

  • Thomas_E_Malmo

   En röst på FI är bortkastad. Det är enbart vänsterfolk som rösta FI, och FIs 2-3% i valet kommer att vara exakt de procent som Alliansen behöver för att få sitta kvar. Men säg inget till någon annan.

  • utlandssvensk

   Bättre att rösta på 7 klövern som vill ge pensionärerna mindre pengar, öka invandringen ytterligare och höja skatterna. Det är bortkastade röster om man gillar att leva i ett rikt land med ordnade finanser och en tryggt liv.

  • RudosIsmatos

   Ja, det är en bortkastad röst till förmån för en rödgrönfeministisk regering.

 • ohkatten

  Att SD ökar kan bero på att övriga partier har utnämnt vanliga etniska svenskar som pensionärer, jobbande vita heterosexuella medelklassen som främlingsfientliga och rasistiska därför att de inte gillar en katastrofal politik på området. Kan ligga något i att folk ser 30-40 år framåt som de ser de senaste 40 åren som passerat med denna politik. Går inte längre att rida på vad som hände i ww2.

 • utlandssvensk

  Hur kommer det sej att SVD tillåter kommentarer på en artikel om SD? Har policyn ändrats eller har sommarvikarien glömt att stänga av kommentars funktionen?

  Tack för en saklig och objektiv beskrivning, helt befriad från invektiv.

  • Thomas_E_Malmo

   Jag tackar också för det. De som kommenterar kan väl försöka hålla god ton. Men ironi är tillåtet.

  • Hoppalez

   Enda anledningen till att vi får kommentera är att man vill registrera de oliktänkande som fortfarande vågar uttrycka en avvikande åsikt..

   Glöm inte att ”Reserchgruppen”, diverse ”journalister” och AFA, sannolikt är exakt samma personer

   • rudmark

    Jo det är ett sätt att registrera. Kom ihåg att Svd samarbetar med Expo, som antagligen samarbetar med Resaearchgruppen. So what, redan registrerad – inte i Romregistret dock

  • berguven

   Misstänker faktiskt att denna artikel är utlagd som en enkät för de övriga partierna, så att de skall kunna ”planka”, de värderingar som SD har bland folket. Antingen kommer de att nedvärdera SD åsikter (som de brukar) eller ta efter !

 • ohkatten

  Det här är valet 2014, om ca 30 år, 8 riksdagsval framåt kommer mer än halva befolkningen i första och andra generation ha sin a rötter utanför Sverige, SD kanske toppar ett par riksdagsval framåt, men måsta av folk mixen i framtiden få färre väljare. Man ser att i områden som har rötterna utanför Sverige röstar inte på SD som det kommer att vara i Sverige om ca 30 år med nuvarande utveckling allt medan skåningarna stretar emot nu. Inte otroligt att det dyker upp ett inv. parti som samlar alla inv. som politisk makt.

  • AgnetaSidenborg

   Ja visst är det så, den trenden är nog försent att vända.

   Det ska bli spännande att se hur etablissemanget reagerar när det första islamistiska partiet röstas in i riksdagen. Borde inte vara så många år bort kan man tycka.

  • swedish_viking

   Jag tror på motsatsen, jag tror att den framtida mixen kommer vara mer Nationalistiska och kräva hårdare reglerad invandring.
   Om 30 år så kommer inte SD att vara vad dom är idag så just det partiet är svårt att spekulera om då deras politik kan vara helt annorlunda.
   Om 30år så lär även vårat välfärdssystem se helt annorlunda ut om det finns något kvar, och när det blir sämre så kommer de som är/varit beroende av det äldre välfärdssystemet bli mer konservativa.

   • Stuffa

    Jag tror att då är det våra arbetslösa, sjuka och fattigpensionärer som befolkar våra centrum som tiggare.

 • Erik Schweinpelz Andersén

  Tack för en mycket intressant statistisk redogörelse!
  Det stod redan på valnatten klart att SD var valets stora vinnare, vilket dessa siffror bekräftar med råge. Visst är det ”lustigt” att trots detta så riktades medias uppmärksamhet nästan uteslutande mot MP och F! redan när de första vallokalsresultaten trillade in på valnatten kl 23, för att sedan fortsätta i samma unisona hyllningskör som ännu inte bedarrat.
  Hur kommer det sig t.ex. att bloggförfattaren valde att allra först prioritera statistisk genomgång av MP:s valframgångar och inte SD:s, som ju bevisligen gjorde det bästa valet av samtliga partier?

 • matserik

  En lika intressant fråga är den som berör områden där SD har få röster.
  Upsala Nya tidning gjorde efter förra valet en genomgång av lokala områden och fann att SD hade lågt stöd i områden som kännetecknas av hög invandring, hög arbetslöshet, högt bidragstagande och röda röster. Med tanke på att Sverige har lika stor invandring som USA, Canada och Australien tillsammans, så är det inte så underligt att Alliansen, åtminstone relativt sett, blir mindre och mindre.

  • lalleslangballe

   ”Sverige har lika stor invandring som USA, Canada och Australien tillsammans”

   detta pastaende ar helt felaktigt och okar inte trovardigheten for oss invandringskritiker. daremot tar sverige tar emot fler flyktingar an nagot annat europiskt land, inklusive tyskland som ar 8ggr storre. detta torde vara illa nog.

   • UNObserver

    USA, Kanada och Australien tillsammans, per 1000 innevånare!

    • lalleslangballe

     lol, sant, men enligt den logiken skulle man lika garna kunna saga ”usa, kanada, australien, kina, indien, indonesien, brasilien mfl tillsammans per 1000 innevanare”. jag har svart att tro att det ar vad han avsag :)

     • matserik

      I följande länk (http://avpixlat.info/2014/07/06/sverige-tar-emot-fler-flyktingar-an-usa/) står detta: ” I runda tal tar Sverige numera emot lika många flyktingar som USA, Kanada och Australien tillsammans, tre länder som har en kombinerad befolkning och landyta som är dramatiskt mycket större än Sverige”.
      Detta grundas på officiell statistik. Om den är felaktig eller om tolkningen är fel, så beklagar jag detta.

     • lalleslangballe

      aha, du menar asylsokande! det kan stamma! usa tar emot ca 10x fler invandrare an sverige, men i vart fall ror det sig om lakare, forskare och ingenjorer som kommer hit for att jobba och betala skatt. att lilla sverige tydligen tar emot 30x fler asylsokande per kapita an invandrarlandet usa – individer som inte sallan ar analfabeta och helt ointegrerbara – borde fa er svenskar att tanka efter!

   • Icefrontier

    Vi har ju som bekant passerat USA i år, i absoluta tal. Med tanke på hur Aus och Kanada har anpassat sina system, för att plocka russinen ur kakan, så kanske påståendet ändå inte är felaktigt. Det vore intressant att få höra av Mats hur han har kommit fram till detta.

 • ABeautifulMan

  Gör om skatteskrapan på Söder till flyktingförläggning.

  Det som händer ute i landet nu är migrationsverket har köpt upp varenda lada och fyll dessa med dess kunder. Något som man inte märker av i Bromma, Östermalm och Täby.

  Ta kartan ovan och skapa en ny där migrationsverket kan markera sin densitet av nya kunder, som kommer allt att falla på plats.

 • assak

  SD kommer att minst tredubbla 2010 års val! Alltså minst 16-18 % av totala väljarna! alla vet det ändå kommer det som en kalldusch för dom politiskt korrekta individerna.

  • lalleslangballe

   kanske lite val optimistiskt men historiskt har SD alltid presterat battre i valet an i opinionsundersokningarna. 12% / tredje storsta parti ar alls inte omojligt.

 • ABeautifulMan

  Om Svd börjar plocka in utomstående kanske skall anlita Affes Statistik.

  Affes Statistik får 45 700 träffar på Google
  Trehundratolv 51 700 det med Svds hjälp !

 • berguven

  Sd är det ärligaste partiet idag och har en mer realistisk syn på förhållanden – och vågar framföra dem! De har mer etik och moral än t o m KD. Folk är trötta på de övriga partiernas lögner och bluffande.

  • rild6869

   Övriga partier klarar väl knappast av att ta debatten om immigrationsproblemen i samhället. Därför är det lättare att bara avfärda det hela med rasism och nazism och strunta i vad dessa ord egentligen betyder. Detta upprepas som ett mantra.

   • berguven

    Du har rätt och ändå försöker de själva ”smyg-framföra” en del av Sds åsikter som sina egna

 • Guttural

  Varför ser kartorna i artikeln identiska ut med kartorna på Lexbase?

  • Oxense

   Kanske för att invånarna i dessa områden har personlig erfarenhet om var vår skuta är på väg.

  • ollipolli_2

   Nu hänger nog inte PK med i dina svängar ;D

 • Oerdoeg

  Tyska ARD:s Stockholmskorrespondent behandlar Almedalsveckan i sin
  underhållande videoblogg. Ni som kan tyska märker hur han redan i första andetaget presenterar de tre toppkandidaterna, Spitzenkandidaten, inför valet i höst – Reinfeldt, Löfven och Åkesson. Senare i inslaget benämner han samma trio som de tre nyckelfigurerna, Schlüsselfiguren. Några ord om SD:s nazistbakgrund får han också med.

  FI, Miljöpartiet och klantiga kurdkomiker nämns inte med ett ord!

  Der Mythos von Almedalen

  http://www.tagesschau.de/videoblog/n…rdost-100.html

 • atletico1903

  De som röstar på SD prioriterar inte helheten , finns viktigare och gäller rösta på bredden som tur var är ‘ändå de flesta tillräckligt kunniga skeptiska, SD väljare väldigt lågutbildade och okunniga, sen har de den sämsta politiken när de gäller invandring de är emot och ser bara hinder istället för se möjligheter, samt saknar empati för folk, välfärden kommer bli sämre men har inget med invandring göra utan hur illa Sverige skött under sossarnas tid.

  • Hoppalez

   Vissa borde inte få rösta då de har inte den blekaste aning om hur världen egentligen ser ut, den saken är klar.
   De borde inte ens fått ha en dator ser det ut som

   • atletico1903

    sluta upp med påhopp sopa efter egen dörr.

    • Hoppalez

     Det var faktiskt du som började med påhopp.

     Varför påstår du att alla SD anhängare är lågutbildade?

     Och hur kan du avgöra vad som är bra respektive dåligt när det handlar om invandring, är du ens från det här landet själv?

     Vill du verkligen det här samhällets bästa?

     Kan du inte se att om vi tar in en massa arbetslösa, bostadslösa, så kommer det att finnas färre arbeten och färre bostäder för de som redan befinner sig i landet?

     Det kommer att kosta samhället massor med pengar bara att försörja dem, många av dem kommer att hamna i ”utanförskap” då det inte finns några jobb utom att vara gängkriminell

     Och samhället kommer att förfalla ytterligare

     Det är väl ändå ren logik?

     • atletico1903

      nix

     • atletico1903

      har ej sagt alla en stor del

    • Richard

     På vilket sätt bör muslimska anafalbeter ha rätten att rösta, när dom endast kommer rösta för Sharia lagarna, eftersom deras imamer säger det? Dom fattar ju inte hur negativt dessa lagar påverkar samhället. Sopa efter egen dörr? På vilket sätt är bl.a. demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet negativt?

  • lalleslangballe

   det ar aningen svart att forsta vad du menar da din grammatik ar en smula okonventionell, men jag kan forsakra dig att SD har stora valjarskaror bland oss akademiker. vi tenderar dock, tills vidare, att halla en lag profil da oppna partisympatier har en negativ inverkan pa bl.a. karriarsmojligheter.

   • atletico1903

    blanda ej ihop sånt som ej har med det utan håll till politiken och SD är ett parti som värderar människor oilka pga härkomst.

    • lalleslangballe

     mitt inlagg fokuserade framst pa ditt pastaende att sverigedemokraternas valjarbas skulle vara lagutbildad och okunnig. for visst skrev du det?

     • atletico1903

      lågutbildning det är sanning. människor som, är besvikna och hittar invandrare som syndabockar.

     • Icefrontier

      Klarade du att ens ta dig till högstadiet? Det ser inte ut så.

     • Richard

      Vi importerar ju just ingen/låg utbildade. Skillnaden är dock att dessa kommer rörsta för att Sharia implementeras och då kan du önska demokrati, yttrandefrihet osv i papperskorgen.

    • Icefrontier

     Läste du det i Aftonbladet? :>

   • matserik

    Själv är jag akademiker (om det nu är något särskilt ”fint”), närmare bestämt docent och övertygad SD, dock utan att vara xenofob eller sympatisera med övriga obehagliga epitet som brukar klistras på oss som röstar på detta parti.
    Tyvärr är inte klimatet sådant att man gärna berättar om detta. Till råga på allt annat kan offentliga SD-sympatier/aktiviteter leda till problem för övriga familjemedlemmar.

  • jepp

   Sossarnas tid på 50-talet eller hur långt tillbaka kan man hitta skulden? Helheten är nog precis det som man prioriterar om man lägger sin röst på SD. Den enda öppna dörren i EU heter Sverige, därför får vi ”fördelar” motsvarande andelen invandrare i per capita. Svårt att förstå?

   • atletico1903

    finns flera sen så är ju SD bara enfrågeparti precis som mp.

    • jepp

     Exakt, det enda parti som vågar ta i ”en fråga” som övriga partier nogsamt duckar för så att man inte riskerar att synas på radarn med en icke PK och godkänd åsikt, som skulle riskera politikerpension och plats vid köttgrytorna före pensionen.

     • atletico1903

      sen gäller ta upp de problem som finns , och förbättra sen så se flera sidor av dilemmat.

     • jepp

      Problem? Nu måste du förklara.

     • atletico1903

      samhällsproblemen de är sjukvård,skola,arbetsmarknad, pensioner etc

     • jepp

      Jag tror du överdriver. Invandring är bra för Sverige har jag hört eller är det bara en nyspråksfloskel?

     • atletico1903

      nix. kollar man så har invandring vart bra för alla samhällen.

     • jepp

      Jajamensan, bara att kolla närmaste utanförskapsområde. God natt Sverige. Över och ut.

     • atletico1903

      japp

     • Icefrontier

      Kan det vara så att samtliga områden du nämner har problem pga avsaknad av ekonomiska resurser? Skulle det kunna vara så att om vi sparade in någon annanstans, så skulle vi kunna lösa en del av de problem som finns?

    • Icefrontier

     SD är enda partiet som vill minska invandringen.
     SD är det enda partiet som vill höja straffsatser för våldsbrott på ett betydande sätt.
     SD var det enda partiet som (åtminstone fram till Ukraina-krisen) ville höja försvarsanslagen på ett betydande sätt.

     Rätta mig om jag har fel, men det där är tre jättetunga frågor, som de är ensamma att driva. Är inte tre mer än ett? För övrigt så kanske du borde bemöda dig att läsa partiprogrammet innan du uttalar dig. Det skulle öka din trovärdighet högst radikalt om du kunde belägga ett enda av dina påståenden med fakta.

  • ohkatten

   Vad du kan !.

   • atletico1903

    japp

    • UNObserver

     Hmmm?

     • atletico1903

      ja

  • ohkatten

   En Malmö sosse tyckte det var ett spel vem som skulle få Svarte Petter med danskarnas utspel om att tiggarna skulle få det bättre här, för svenskar har empati för folk.

   • atletico1903

    tiggeri är ett problem social misär sen är ja övertygad om fler euländer tog emot fler flyktingar så skulle rasism minska totalt.

    • ohkatten

     Flera eu länder kör tydligen SD politik, så SD är inte något unikt inom politiken.

     • atletico1903

      gäller eu ställe tydligare krav

    • Icefrontier

     Kan du utveckla dina tankar kring detta? Kan du visa på några länder som har mått bra av en stor invandring från muslimska länder i tredje världen? Du kan själv få definiera vad ”bra” betyder.

  • Sten

   under Sossarnas tid? Borde det inte vara Moderaterna som får skäll? med tanken på att det är de som har haft kraft å ändrat nu?

   • atletico1903

    tar tid ändra gammalt system

  • Icefrontier

   Jaså, det säger du. ”Den som är lågutbildad ser inte helheten”. Med det tänket kan vi med andra ord avfärda dig direkt. Du verkar ju inte ha en aning om hur och när du ska använda punkt och/eller kommatecken. Du kan gott radera dina egna kommentarer och undvika att göra några fler. Det blir ju så fel för dig.

  • Richard

   Det finns olika saker i samhället som har olika prioritetsgrader.

   1. För mig är ett försvar det starkaste. Utan ett försvar så skulle landet falla och då gör detsamma med resterande punkter. Med ett starkt försvar så har vi folk som är sysselsatta. När dom är sysselsatta så har dom en framtid, mindre arbetslöshet osv. Sedan om det kostar så får det gärna kosta. Jag betalar hellre 100 miljarder till försvaret än 100 miljarder till socialbidrag. En jävla psykosocial skillnad för samhället och dess invånare.
   2. Efter det har vi säkerhet (polis, brandkår, rättsväsen osv), dessa skapar arbeten och får landet att inte brinna.
   3. Efter det har vi samhällsnyttiga organ (skola, vård osv), dessa utvecklar landet och återställer skador.
   4. Sedan bör pensionerna komma in i bilden, alltså efter allt annat är betalt.
   5. Sedan bör kostnaden som vi egentligen inte ”behöver” betala för att det är en extra utgift, jag pratar alltså om invandringen.
   6. Sedan kan allt annat komma.

   Det var ett ”misstag” när Sverige fick så många barn under en och samma årskull. Dom går snart i pension, och nu importerar vi vadå för att betala för denna grupp som skaffade alldeles för många barn? Anafalbeter, anti-demokrati förespråkare osv. Skall dessa nu skaffa ett jobb för att betala för dessa pensionärer som dom hatar? Det finns en gräns hur många pizzerior ett samhälle kan ha innan en lag måste sättas in för att stoppa även det. Säg mig vilken troende muslim som respekterar vita/kristna (vad står det igen i Koranen om kuffar?)? Speciellt äldre?

   Lågutbildad? Man måste vara lågutbildad om man INTE ser hur samhället ser ut och dess framtid. Själv är jag 20hp ifrån en kandidatexamen, själv då?

  • Oxense

   Bredden och helheten skriver du. Intressant. Kan du specificera dig med något exempel?

 • ohkatten

  I SvD valbarometer blir man SD väljare om man vill ha kärnkraft, värnplikt, höja för pensionärerna, vill inte avveckla kungahuset, skärpa straffen och vill minska inv.

  • Oxense

   Jo du nämner nog ganska väl alla ämnen som gör att SD växer. Den gamla högern och de gamla Sossarna stog för det där ovan.

 • atletico1903

  Invandring positivt om de hamnar i jobb, negativit om de hamnar i långvarigt utanförskap.

  • lalleslangballe

   pa den punkten ar vi overens. tyvarr ar arbetsloshet och utanforskap normen bland svenska invandrare.

   • atletico1903

    normen nix men ett faktum sen så är många invandrare kreativa startar företAG ETC.

    • Icefrontier

     Kan du definiera ”många”? Är de mer företagsamma än andra grupper i Sverige menar du? Kan du visa vilka data du bygger det uttalandet på? Och nej, beställningsjobb åt Svenskt Näringsliv eller åt regeringen duger ej.

  • Icefrontier

   Är det positivt för de okvalificerade som redan befinner sig i landet, när vi massimporterar okvalificerad arbetskraft?

   Förklara gärna hur du tänker kring detta.

   • atletico1903

    håller med vi ska se till de som är i landet. det är en sak men annars avskyr ja allt vad rasism heter.

    • Icefrontier

     Kan du förklara vad ”rasism” betyder för dig?

     • kallesbror

      Jag är också förvirrad av vad som anses som rasism. Allt för min del startade med ”negerboll”. Har aldrig förstått det. Men det kanske beror på att jag inte förstår det? Rasism är kanske brist på insikt?
      Eller som en del politiker tycks mena; så är du rasist om du är vit, man och heterosexuell. Då kan du ju aldrig bli något annat även om du vill ändra ditt beteende och sätt. Det är ju bara att kasta in ”handduken”.

     • ollipolli_2

      Tycker du dessutom om fotboll är det bara och hälsa hem. Se svt opinion.

    • ollipolli_2

     Det gör vi alla här, finns siffror på det.

     • atletico1903

      bra

 • lalleslangballe

  roligt att se att svd i allt storre utstrackning publicerar neutralt material om sd utan smutskastning eller ens skitnodiga brasklapparna, och att man dessutom lamnar kommentarsfaltet oppet trots att amnet engagerar och diskussionerna tidvis havererar.

  • jepp

   I semestertider och under rötmånad kan allt hända. Sannolikt ett avtagande fenomen ju närmare September vi kommer. Som bekant är få kallade att ha en passande (PK) åsikt värd att få uttryckas och tryckas.

 • ohkatten

  Vi får väl se hur Sverige kommer ut 15 sept. SD väljarunderlag borde rimligen minska med inv. när man kan bli svensk medborgare på mindre tid än en mandatperiod, 100 000 inv./ år och tidigare 1,35 miljoner inv. som knappast är SD väljare, om 30-40 år har mer än halva befolkningen i generation ett och två sina rötter utanför Sverige, annan religion, annan syn på demokrati, annan syn på giftermål och hennes underliv.

  • Ninna

   Muslimer kommer att bilda ett eget parti framledes. Sedan har vi det samhälle som svensken hjärntvättats att fördra med sharialagar, kvinnoförtryck, moskéer i allt större omfattning mm. Då är det för sent.

 • Mr_Realistic

  Jag förstår inte varför vissa tvekar över att rösta på SD i September. Alla som är lite ambivalenta kommer ju ändå göra det 2018, så varför dra ut på det i fyra år till?

  • Nike999

   Det går ju alldeles utmärkt att proteströsta på SD i det här valet, för att markera sitt missnöje med den förda politiken. Det kan ju vem som helst göra utan att binda upp sig för all framtid eller behöva känna sig förknippad med ett parti som maktetablissemanget gör allt för att skamstämpla.

  • ollipolli_2

   Det är bara att titta på SVT eller vanlig press så har du svaret. Ensidigare propaganda hittar man bara österut. SD:s förslag skall krossas till varje pris om så demokratin skall offras.

 • Caro_L

  Gode Gud, när var det sist kommentarsfälten var helt öppna på artiklar som behandlade invandring eller SD?
  Har ni (äntligen) tagit ställning för yttrandefrihet, SvD?

 • atletico1903

  största problemen som lett till motsättningar, är brist på bostäder och det skulle ha byggts tidigare då de va billigare bygga.

  • Icefrontier

   Har du några källor på det, eller hittar du bara på?

   • atletico1903

    säger väl sunt förnuft om man hänger med

    • Icefrontier

     Tyvärr så måste jag säga att jag betvivlar att du besitter särskilt mycket av den varan, så försök igen.

 • Icefrontier

  Kul med en hyfsat neutral artikel och att vi dessutom får möjlighet att kommentera och diskutera ämnet!

 • lendon

  I valdistriktet Almgården fick sd över 40%. För var och en som besökt detta villaområde bebott av typiska svennar så är det ändå slående att det inte är fler som röstar på det enda parti som har åsikter om en havererad invandringspolitik. Demonisering funkar även här, någorlunda. Jo, detta område ligger inklämt i det rosengård som minner mest om Mellanöstern i ett Malmö där svenskarna redan nu är i minoritet. Något som borde glädja allt vad mångkulturalister heter men hyllningsartiklarna har liksom uteblivit. Ingen vet varför?

 • http://www.hypsec.com/ www.hypsec.com

  Hur länge klarar Sverige att ta emot så stora mängder med asylsökande,nu över tvåtusen i veckan? Sedan ska de anhöriga till dessa komma hit,då blir det kanske tiotusen av de som kom på en vecka.Ta det gånger 52 veckor. Var ska de bo och ev arbeta och vem vill försörja de som väljer att inte arbeta?
  Sverigedemokraterna är det enda parti som vill minska denna vansinniga massinvandring.

 • kallesbror

  Om ett parti växer och fortsätter att växa trotts ifrågasättande. Bör det finnas en orsak. Det finns kanske stora frågor som de etablerade partierna inte tar hänsyn till eller att en förändring sker utan att de lyssnar till folket?
  Är det en maktfullkomlighet som har utvecklats? Vilket leder till ett missnöje?

 • Jan

  Samtalen ute i stugorna runt köksbordet har rört dom frågorna som SD vågar ta upp.
  Alla andra partier utan undantag har en totalt motsatt agenda och visar tydligt att man inte äns för prata öppet om dom frågorna.
  Sverige är på väg utför både socialt och ekonomiskt och det spelar inge roll villka av dom ”gammla” partierna som får makten. Kursändring är inte inom sikte.
  Så där finns inget annat allternativ än att rösta fram SD.
  Och nu verkar de som fler och fler äntligen vågar.
  Hoppas det inte är för sent att vända utveklingen för Sverige bara.

 • Ninna

  Den mörkläggning media har på vad som verkligen händer i Sverige är skrämmande. Åsiktsdiktaturen är lika skrämmande. Människor börjar få upp ögonen på polimedias agenda. Folkutbytet är långt framskridet och extremliberalen Reinfeldts avsky mot Sverige och svenskarna verkar gått hem inte minst hos vänstern och feministerna. Reinfeldts retorik, inte så olik sektledares, förvrider huvudet på folk. Intentionen att förinta Sverige som nation har fått åtminstone 10% att se vad som verkligen händer i vårt land. Massinvandringen, nära 2500 i veckan, med tillhörande anhöriginvandring som skattebetalarna skall försörja är katastrof. Svensken är i minoritet i Malmö nu och det sprider sig. Våldet har växt lavinartat och 90% har hjärntvättas att tro de är rasister om de yppar något som inte passar pk-etablissemanget. Sverige är förlorat. Löfven med V och MP kommer att fortsätta racet mot avgrunden. SD är de enda som skulle kunna föra en ansvarsfull politik. Men det verkar svensken inte vilja förstå. Vi har inte ens en media värt namnet längre. Bonnier äger det mesta och de styr med järnhand. Diktatur i sin sanna skepnad.

  • http://www.hypsec.com/ www.hypsec.com

   Reinfeldt ser inte sig själv som ”svensk”. Hans farfars farfar var mulatten eller zulukaffern ”John Hood” som fick barn med en estnisk kvinna, med namnet Emma Reinfeldt. Hon tillhörde det så kallade resandefolket och hade ingen fast förankring i tillvaron.

   Att Emma för sin tid var en ”dålig” kvinna råder det inga tvivel om. Att på lösa grunder skaffa barn med en mulatt i en tid när den allmänna moralen var hög, var inte bara skamligt, det väckte förmodligen stor avsky.

   Read more: http://www.exponerat.net/fredrik-reinfeldt-sveriges-fiende-nummer-ett/#ixzz373Ik9QdJ

   År 1993 skrev Fredrik Reinfeldt boken ”Det sovande folket” där han idiotförklarade människor som ansåg att det fanns något värde i en välfärdsstat med sociala trygghetssystem. Reinfeldt skrev att ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”

   ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” (Fredrik Reinfeldt i boken Det sovande folket, 1993, sid 112.)

   Ruinfelts bok, Det sovande folket kan läsas online eller laddas ner gratis här:http://www.hypsec.com/showthread.php?tid=89

 • ollipolli_2

  Hur kan det komma sig att skåningar är så fruktansvärt ” rasistiska” ? Beror det på mathållningen eller är det dialekten eller finns det mycket av unga arga män där. Måste finnas massor av forskningspengar att hämta hem här för hugade forskare. Och är rasismen smittsam. Kommer den att spridas i landet.

 • Tom Brunstorp

  Eftersom politikerna låtit marknaden ta över helt och hållet så blir väl politiken i stort sett oförändrad oavsett vilka som sitter vid makten. Misshagliga politiska beslut skulle kanske t.o.m. anses som högre risk och därmed fördyra statsskulden vilket innebär offentliga besparingar som i sin tur kanske leder till pyspunka på bostadsbubblan. En rimlig spekulation?

 • Anonym

  Intressant som religions- och kulturhistoria, ja. Relevant för nu levande människor och våra liv, nej. Suck. Om vårt samhälle tagit humaniora seriöst istället för att bespotta det för dess ”olönsamhet” hade inte sådana här missförstånd och villfarelser tillåtits att spridas.

 • Anonym

  Tack för svaret

  Bara en fråga har man funnit rester av kommande kalendrar eller tar de bara slut när mayakulturen går under

 • BigDemonicBunny

  Vi har en del barkböcker (målad träbark, mayakulturens vanliga böcker och arbetsmaterial), men det materialet är nästan uteslutande fokuserat på det kortare tidsperspektivet, månens faser och solförmörkelser framför allt, och inte den långa tideräktningen.
  När det gäller långa tideräkningens beskrivningar så är det lite större projekt med en längre tidsskala, och jag vet inte om det finns något material kvar om några sådana beräkningar.

  Om jag ska spekulera dock så kände nog Mayaindianerna att det var okej att ”bara” ha 1100 års buffert till nästa deadline.

 • Anonym

  Helt klart. Realpolitik. Som när Frankrike närmade sig det Ottomanska imperiet efter sin svidande förlust mot habsburgarna vid Pavia 1525. Vad gäller de sefardiska judarna så fanns det flera ottomanska sultaner som aktivt rekyterade dem att flytta t ex till Saloniki för att bygga upp hantverk och handel. Det fick till följd att judarna faktiskt var den största folkgruppen i Saloniki under långa perioder (större än greker, turkar och slaver).

  Nu har jag definitivt hamnat från ämnet. Lycka till med jakten på de byzantinska kronjuvelerna. Posta gärna eventuella resultat. Det vore spännnade att få veta mer.

 • BigDemonicBunny

  Östromarna hade flera olika kronor. En blev pantad till Venedig cirka 1400, och fanns kvar där tills Napoleon plundrade Venedig (och den blev troligtvis nersmält för att finansiera Napoleons krig).
  Två finns i Ungern.
  En donerades till Ungern på 1000-talet, och den fortfarande finns kvar i den ungerska parlamentsbyggnaden (den har dock modifierats genom tiderna. Bland annat så lades det till ett katolskt kors), det är dock inte säkert om den någonsin användes som Östromersk kejsarkrona. En (Konstantin Monomachos krona) finns delvis bevarad i Budapests Nationalmuseum (en rad förgyllda och emaljerade plåtar).
  Ytterligare en ska finnas i Megisti Lavra, ett kloster i den autonoma republiken Athos (en religös mini-stat under greklands överhöghet) tillsammans med Nikeforos II Fokas kröningsdräkt. Den har jag dock aldrig sett då Athos inte är den lättaste platsen att besöka, och även om jag tog mig dit så skulle jag nog inte få se kronan eller kröningsdräkten. Ortodoxa munkar är till skillnad från nationalstater inte så glada för att visa upp sina skatter.

  Så de ”otrogna hundarna” fick inte en enda del av de byzantinska regalierna. Efter 1400 så hade de inte råd med en praktful krona utan den som användes var en billig kopia (”juveler” av emalj och billigt förgylld)

 • http://pulse.yahoo.com/_4XSP2H7P3KE4F2KY4Y2YPAOQCQ Gabriel

  De byzantinska kejsarna bar diadem – det gjorde de romerska kejsarna generellt efter Diocletianus infört dominatet. Det fanns särskilda diadem för lägre furstar, t ex de sk despoterna. Den ungerska Stefanskronan är byzantinsk, men så vitt jag förstått mycket klart INTE ett kejserligt diadem. För hur dt kejserliga diademet såg ut, se mosaikerna, t ex i Hagia Sophia eller t ex den i Palermo som visar Roger II:s kröning.
  Sedan hade ju kejsaern också ensamrätt till t ex purpurfärgade stövlar.
  Vad gäller de västromerska kejserliga ttributen så visste jag inte att det fanns några. Men om de fanns och om de försvann så var det nog knappast 1453, utan snarare 1204, när Fjärde Korståget plundrade Konstantinopel, som ju påpekats av en annan kommentar.

 • Anonym

  BigDemonicBunny Tackar tackar för din info intressant som vanligt

 • Anonym

   Det finns en sentens i en bok som jag hittade på nätet som bla redogjorde för västroms överlämnande av attributen manteln till östrom Jag tror boken var engelsk.

 • Anonym

  Ja det kan man hålla med om. Men, Jan Guillou skriver ju romaner eller säg skönlitteratur som får stort genomslag pga. sin blandning av historisk fiktion och dramatisering av påhittade händelser vilket tillsammans kanske gör att många läsare hoppas att berättelserna är sanna och att var och en av dessa skildrar en spännande historia, vilken man möjligen lätt lägger på minnet. 

 • Anonym

  Alla som umgåtts med KGB-agenter i Sverige var inte spioner. Läs boken ”Kamrat Spion – om Sverige i Stasiarkiven” av Björn Cederberg, utkom 2008. KGB hade på agendan att skapa kontakter i Sverige bland topparna inom näringslivets stora företag, den latinamerikanska exilgruppen, fredsorganisationer samt journalister. KGB skapade vänrelationer inte minst bland höga chefer på våra stora exporterande företag som Bofors och Sandvik, men att anklaga alla de svenskar som talat med KGB-agenter för spioner är att inte förstå något av underrättelsetjänsternas verksamhet i Sverige.

 • Anonym

  INGET, inte ens Ondskan kan tas på allvar. Skolkamrat med honom, från Vasa Real relegerades han för misshandel, stöld och utpressning. På Solbacka var han en av de värsta mobbarna och fick därför faen av de som inte gillade sådant. Vänd på de skyldiga i Ondskan och du  hittar den skyldige!

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Janne G skriver väl mest propaganda i kioskdeckarformat

 • Anonym

  Möjligen, jag har själv aldrig orkat igenom hans alster så min bedömning grundas på delar av 1:a kapitlet i ett stickprov från den omfattande produktionsserien.

 • http://twitter.com/_Ratzz_ Ratzz

  Tråkigt nog något mer erfarenhet från när vädret gjort all annan verksamhet omöjlig på plats. Janne G passar bra med andra litterära sommarstugefynd som Mickey Spillane och Bill o Ben

 • Anonym

  Det är inte alls omöjligt att en eller annan nordbo sökt sig till Tempelherreorden. Den hade egendomar i t.ex. Skottland och förbindelserna mellan Norge och Skottland var goda. När Filip den Sköne utplånade orden i Frankrike lyckades en del riddare ta sig till Skottland. I England vägrade kungen att förfölja orden och en del medlemmar sökte sig över till Johanniterna. Andra kan ha gått in i Tyska orden, som ju bevisligen hade egendomar i Sverige och en tid förvaltade Gotland.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Finns också ättlingar till samma ätt som drottning Blanka kom ifrån som fortfarande tillhörde Tempelriddarna, dokumenterat men okänt här, efter 1307 och som via Skottland kom till Sverige.
  I och för sig inte konstigt. Vad många missat är de nära banden mellan Sverige och Skottland i äldre tider. Går tillbaka till när den riktige Njals anfäder var och slogs utanför nuvarande Grebbestad vid det som senare kom att kallas Vinbäck. Skriftliga dokument på detta finns bevarade hos en av de klanledare vars anfader tillhörde Njals släkt. Det märkliga är att samma nedskrivna berättelse till större delen traderats muntligt bland de äldre fiskarna på öarna från Hamburgssund till Resö. Inte riktigt som den berättelse rektorn på Grebbestad Folkhögskola skrev om men det är en annan sak.
   
  Det som heller inte är känt är att Bernard of Clairvaux hade nära kontakter med kristna tillhörande kretsen runt dåvarande kungaätten, sk. Sverkerska, långt innan 1143 när Alvastra kloster grundades med kungaättens goda minne. Finns en hel del skriftliga uppgifter här i Sverige om man bara letar i donationslängder och andra kyrkliga handlingar vissa finns bara i avskriftsform från 15-1600 talet i sk. kopieböcker. Några av dessa finns eller fanns åtminstone innan branden i Linköpings Stiftsbibliotek. Vissa andra finns bland kopieavskrifter som kan vara svåra att hitta men går att finna om man går igenom gamla kartoteket i Vadstena innan man beställer fram. Andra finns på KB några våningar under jord. Fick själv tillfälle att se två av de mer intressanta där nere på den tiden jag skrev på mina uppsatser.
   
  Kontakterna mellan Bernard of Clairvaux och ‘svenskar’ som utbildades till präster finns att läsa om i franska religionshistorieböcker mest avhandlingar fram till omkring 1900. Det är där det finns antydningar till att någon, för dessa ‘svenskar’ var ofta andra söner till någon känd ätt, skulle ha gått med som Tempelriddare i de tidigaste skedena. Dock har jag aldrig utöver i franska dokument fått någon som helst bekräftelse på detta.

  Så till detta med Tyska orden. Ja det fanns Tempelriddare som via Gotland gick med i Tyska orden. Huruvida vi kan kalla dem svenskar, det är däremot en annan fråga.

  Sedan fanns Tempelriddarna längre än traditionellt sagts men det är i skotska dokument och till viss del även i engelska som detta finns nedtecknat. Mer diffust.

 • Anonym

  Blanka av Namur eller Blanche de Namur tillhörde den yngre Namur ätten då hon egentligen tillhörde de Flandres ätten eller om man så vill ätten de Dampierre dotter till Jean de Flandre och hans andra fru Marie d’Artois

  se länk http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Namur.pdf

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Helt korrekt. Kolla sedan vidare på båda föräldrarnas sidor. Speciellt moderns är intressant.

 • Anonym

  Lite svårt att följa resonemanget men du menar alltså att det bara var på 1600-talet som mannen hade en särställning gentemot kvinnan? Häpnadsväckande…

 • Anonym

  Giladshalit1 skriver. ”… så att alla kan se det”.. Inläggen här ovan visar att ”alla” inte alls ”kan se det”. Har G. läst dem? — En sak till: ”det faktum att kvinnor i historien ärvt lika” är en fantasiprodukt. Lika arvsrätt infördes 1845.

 • BigDemonicBunny

  Tja. Det är inte så mycket kristendomen som protestantismens ”prydhet” och moralism.
  Frillans lagliga rättigheter i Sverige försvann inte förrän på 1700-talet, och i frankrike och italien så var mätresserna inte särskilt ovanliga inom adeln.

  Sveriges mest kända frilla är ju till exempel Karin Månsdotter, frilla till Erik XIV. Skandalen var ju inte att han hade en relation med henne, eller att han ville ordna så att deras barn hade det gott ställt, utan för att han gifte sig med henne och gjorde henne till sin drottning.

  Om något så var väl kvinnans ställning starkare under frillolagarna än senare, för de rika och mäktiga slutade knappast att ha älskarinnor. Och inte ser vi någon större vilja från staten att ingripa, utan älskarinnornas existens var snarare öppna hemligheter.

 • BigDemonicBunny

  Helt felaktigt påstående. Jag är inte riktigt säker på hur det låg till med lönerna inom jordbruker, men även i Sverige så fick män betalt mer än kvinnor för samma arbete långt innan 1940. Så långt tillbaka att vi faktiskt ser fenomenet inom protoindustriella yrken (dvs, 1600-talet).

 • Gunnar Englund

  Är det inte till och med så att just Massif Canigou med sina fyra ”hörntänder” betraktas som någon slags landningsplats för ett utomjordiskt skepp som ska hämta upp de troende? Det var vad jag hörde i våras i den lilla byn Tordère, som inte ligger så långt från Canigou. Vi såg topparna från takterrassen. Mycket vackert. Avundas dig.

 • Anonym

  De indiska siffrorna hade inte vandrat igen det arabiska väldet ännu. De kom först senare till Europa. Vid den här tiden använder man fortfarande romerska siffror.

 • http://profiles.google.com/filip.gberg Filip Joelsson

  Eftersom jag inte påstod det, så gjorde jag inte en logisk kullerbytta.
  Det jag påstod var att om person G bevisligen inte vet vad vetenskaplig metod innebär, så kan rimligen den personen inte kritisera andras användande av vetenskaplig metod som felaktigt. På samma sätt kan en analfabet inte gärna kritisera stavningen i ett skriftligt inlägg.
  Om G eller någon annan behagar framföra saklig kritik mot genusvetenskap, utan att blåljuga för att ge stöd åt eget påstående, så har jag inget emot att bemöta den kritiken.

 • http://profiles.google.com/filip.gberg Filip Joelsson

  Har du hört talas om romersk rätt? Vet du inte om att den ligger till grund för vårt eget rättssystem? Att kyrkan som institution också bidrog till att kraftigt latinisera samhällsinstitutioner gör romerska ideal och sedvänjor ännu mer relevanta för de senaste tusen årens utveckling i Sverige.

 • BigDemonicBunny

  Visst, som änka fick kvinnan en del makt. Men kvinnan hade förlorat ställningen som den självklare företrädaren för familjens intressen om mannen inte var närvarande. Eller för den delen mäktiga i sin egen rätt.
  Det är inte som på före 1500 där vi har en rad kvinnor som härskar sou jure, ibland valda före potentiella manliga pretendenter (bland annat kungadömena Navarra, Kastilien, Kroatien och Mercia som hade en hel rad med regerande drottningar).

  Jag kan komma på 6 undantag mellan 1500 och 1900 (jämfört med åtminstone ett tjugotal mellan 1000 och 1500).
  Anna Jagellonika, som härskade som valdrottning över Polen trots att hon var gift.
  Katarina den Store (som ledde en statskupp mot sin man).
  Samt Mary I, Mary II, Anne och Victoria av England.
  Katarina den Store var den enda där inte parlamentet hade den egentliga makten.

 • http://profiles.google.com/filip.gberg Filip Joelsson

  Du undviker helt att tala om våldsstrukturer inom ramen för familjen. Våld i hemmet är och har alltid varit en framträdande del av könsmaktordningen. Det är lätt att trivialisera så länge man inte tillhör den utsatta gruppen.

 • Anonym

  Självklart vet jag om romersk rätt och det romerska väldets (både republiken och kejsardömets) påverkan av den västerländska utvecklingen. Det är ju bara att se på dess ”arvtagare” USA som bygger hela sin styrelseform med maktdelning enligt romerskt snitt (de saknar visserligen två konsuler/två presidenter men har såväl Senat som folkförsamling i Representanthuset). Men just saker som genus och debatterandet om dåtidens rättigheter för män och kvinnor gentemot idag är däremot en icke- fråga eftersom denna delen av den romerska eran försvunnit.

 • Anonym

  Att våldstrukturer skulle vara en framträdande del i någon maktordning mellan könen är argument som radikalfeminister från -60 & 70 talen brukade komma dragandes med. Inte särskilt gångbart idag. Utbrett våld i hemmet såsom en kulturell yttring har aldrig funnits i västerlandet och inte i övriga samhällen heller för den delen (där det har skett har det varit begränsade, ungefär som totalt militariserade samhällen, de har funnits men varit i en extrem minoritet). Barnaga/tukt och viss tukt av tjänstefolk ligger inte inom denna kategori.

  För övrigt finns det flera fall där kvinnor slår män och lesbiska förhållanden där ena parten misshandlat den andra. Däremot är dessa pga tystnad från de inblandade, skam, det enkla faktum att få förhållanden är homosexuella jämfört med heterosexuella mm. ganska osynliga i forskningen av våld i hemmet.

 • Anonym

  Regerande kejsarinnor eller som höll i den politiska makten i Ryssland var förvånansvärt många under 1700- talet. Elisabeth, Anna och så då Katarina. Sen fanns det Maria- Theresa i Österrike som höll i den verkställande makten på samma nivå som medregenten och maken Frans I, samt senare äldste sonen Josef. Sveriges drottning Kristina, på 1600- talet, inte heller att förglömma. Men återigen, detta är ganska irrelevant såtillsvida man inte vill göra en separat diskussion om kvinnliga regenter. De flesta människor oavsett om de var kvinnor eller män, befann sig aldrig i maktpositioner och än mindre som monarker.

  De flesta sådana här saker och funderingar saknar relevans i såväl historisk som antropologisk debatt eftersom båda dessa discipliner förhåller sig till den tid de studerar eller det samhälle som undersöks. Att då antingen anakronistiskt eller med en extrem- position behandla ett ämne blir fel. Du skriver inte en akademisk uppsats med det som bakgrund (och om du mot förmodan skulle göra det, var beredd på att få kritik mot dig).

 • BigDemonicBunny

   Hmm. Hade för mig att Maria Theresa inte var gift, men där ser man. När det gäller ryssland i stort så var det mest ogifta eller änkedrottningar. Kristina gifte sig aldrig som sagt och Ulrika Eleonora upphöjde sin man till kung efter ett år.

  Och hade det varit en avhandling så hade jag snarare refererat till de undersökningar där kvinnor i testamenten i allt mindre grad fick föremål relaterat till yrkesutövning (till skillnad från män), eller till kvinnors minskade representation inom både skråväsendet eller till exempel som ägare till utskänkningsställen.
  Alla trevliga områden där det finns hyggligt bra med dokumentation över en längre tidsperiod, och alla områden som pekar på kvinnors minskade representation inom offentliga yrken.

 • Anonym

  Vilken definition menar du då? Det handlar absolut inte om varför det är viktigt med en jämn fördelning utan om svårigheterna och hindren för kvinnor att faktiskt komma till dessa positioner, som nu diskuteras.
  Men om du vill gå in på varför, så varför skulle inte bolagen styras av hälften kvinnor? Hälften av befolkningen är ju trots allt kvinnor och därmed skulle det bli en rättvisare representation. Till exempel.

 • Anonym

  Ja den som använder begreppet får lov att definiera det.  Jag ser inget egenvärde i en 50/50-fördelning. Och vilka specifika hinder finns för kvinnor som inte finns för män? 

  Om det handlar om någon sorts kvantifierad rättvisa; vilka andra bedömningskritierer är det viktigt att uppnå en andel som motsvarar andelen av befolkningen? Judar är t.ex. överrepresenterade inom media- och finanssektorn, är det ett problem? 

 • http://twitter.com/UlfStigson Ulf Stigson

  Carl! Det är inte räntorna som är problemet utan att pengar tillverkas vid lån ur tomma intet. Om inte det hade varit möjligt hade häller inte räntan varit något problem utan en naturlig avgift för risktagande…

 • http://www.facebook.com/carlnorberglive Carl Norberg

  Fundera du på vad kombinationen av enskilt kredit skapad med vinstmaximeringssyfte har för mekanisk innebörd. Ränta är en hyfsat ickeproduktiv kostnad som belastar den produktiva delen av ekonomin.

 • Anonym

  ”liberalt block”?, det finns ju inte ett enda liberalt parti. Socialliberalt har inte mycket med liberalt att göra.
   
  Korta räntefonder kanske? Lika spännande som ett bankkonto, men avkastningen och pensionen blir därefter också.
  https://www.avanza.se/aza/rantesparande/rantefonder.jsp
   
  Bör vara i SEK för att undvika valutarisker.
  https://www.avanza.se/aza/fonder/fondlista.jsp?company=&category=FUND_INTEREST&subcategory=1854&type=TRADEABLE&searchWord=

 • Anonym

  Du måste ha en väldigt konstig definition på liberal, möjligtvis kan anarkokapitalister benämnas liberaler enligt din definition eller räcker inte det heller?

  Nu handlar det om vad man kan välja för fond inom det allmänna pensionssystemet som inte spelar bort pengarna på kasinot kallat ”börsen”, inte var man kan placera pengar i allmänhet. Ämnet är alltså att staten inte längre är försiktig i sina placeringar för de som inte valt utan istället börjar spekulera på ett rentutav farligt sätt med dessa pengar. De enda detta gynnar är samhällets toppskikt, inte de som är beroende av att få ut dessa pensionspengarna för att överleva på ålderns höst, men det är väl inget du bryr dig om, bara det går bra för dig?

 • Anonym

  #Carl Norberg.. Du skriver fantastiska inlägg! Keep up the good work! Dock måste jag sägs att sättet du skriver på kan vara lite för svårt för gemene man att förstå. Även jag som har goda kunskaper inom ekonomi kan ibland ha svårt att hänga med. Skriv lite enklare och du, tillsammans med Cervenka, kan starta en revolution med många följeslagare. 

 • Anonym

  Vet inte om jag håller med dig om att det var SYFTET. Jag tror syftet helt enkelt var att tjäna mer pengar med de nya verksamheterna. Men sedan blev ju självklart resultatet precis som du skriver och nu är systemen symbiotiskt beroende av varandra (tror man kan skylla mycket på Citi). Huga.

 • Anonym

  Njae jag gillar Carls inlägg. De kompletterar varandra bra :)

   Men jo visst ser jag hur det kan vara svårt att hänga med om man inte har suttit och ugglat på finansbloggar sedan krisen vevade igång (uj vad många timmar jag blåst). Men google och wikipedia finns när man stöter på patrull!

 • Anonym

  Du kanske blir rånad?

 • Aphelion

  Skattemoralen får gärna urholkas. Det finns bara ett sätt att råda bot på klåfingriga politiker. Ge tillbaka skattepengarna till folket!

 • RudosIsmatos

  Det är inte min logik. Det är matematikens.

 • Mr_Realistic

  En vanlig vanföreställning bland mindre begåvade SD-hatare är att alla som inte röstar på SD är emot det SD säger. Så är det naturligtvis inte.
  Jag var enligt din definition en motståndare till SD eftersom jag röstade på ett annat parti 2006. Det var jag dock inte, jag var bara feg.
  2010 fick SD min röst och de har den även i September.

 • atletico1903

  väldigt intressant, man avgör vad man röstar sen så får man rösta på vilket parti, sen så håller ja med att vänsterkrafter verkar tro o veta va folk ska rösta tycka råkar ut för det på min ort av väldigt extrema vänsterkrafter.

 • Nike999

  Om man läser AP inser man rätt snart, att det är rätt många utrikes födda bland de som sympatiserar med SD:s politik.

 • Icefrontier

  Du uttrycker dig ungefär lika väl som en tolvåring.

Är det kapitalismens
fel att vi sover mindre?

Tröttsamma självhjälpstips för sömniga.

Christer Fuglesang, ordförande på Tekniska museet. Webb-tv

Så blir Fuglesangs utställning

TV

Så blir Fuglesangs utställning på Tekniska museet i höst.

”Största satsningen på 100 år”

Snart öppnar Megamind på Tekniska.

”Jag kollar gylfen 50 gånger”

Profilen

Zelmerlöws finalnerver.

De tar bordshockey
på blodigt allvar

Reportage

Svenskar trötta på att be om ursäkt.

Uno och Hans Österman. Webb-tv

Mästaren ger sina bästa knep

Webb-tv

Bordshockeymästaren ger tips.

Heberlein vill skildra sjukdomen inifrån

Tv-serie

Intervjuer med bipolärt fokus.

”Blues är rockens kokta grönsaker”

Lokko om det finaste BB King gav oss.

”Grät och sagan kunde starta”

Kommentar

Harry Amster om blueslegenden.

Så säger man inte, Romson!

Svanells svep

Vad alla missade iAuswitch-debatten

Mad Max frossar
i apokalypsen

Film

”Förfärligt dumma saker som sägs”

Carson berikar igen och igen

Litteratur

Läs recension av hennes Röd doc>.

Smala poddar som sticker ut hakan

Fem tips

Pengar, parasiter och förlossningar.

Vågat tilltal på den
tyska teaterscenen

SvD i Berlin

Lars Ring fångas av ny Jelinkpjäs.

Randigt hus retar
gallfeber på grannar

Här är de randiga husens historia.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

Vilka böcker tycker
du SvD ska recensera?

Aktuella böcker | Vilka är dina favoriter?

Varför gör SvD omröstningen?

Fråga & svar med SvD:s kulturchef Lisa Irenius.

Lyxig vuxensaga om frestelser och åtrå

Film

Veckans filmrecensioner.

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Dick Harrison: Så
uppfanns hjulet

bilder

Historielektion om vanligaste sakerna.

Reich: ”Jag lever i en
icke-judisk värld”

SvD möter kompositören Steve Reich.

Psykedelisk dans som bara går runt och runt

skivor

Här är veckans skivrecensioner.

Konsten ruttnar på
Moderna museet

Verk skrumpnar, tynar bort, vittrar sönder.

Welles filmkonst
– en magnifik röra

Under strecket

Orson Welles 100 år.