Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag använder sällan den här bloggen – kanske alltför sällan – till att tipsa om nyutkommen historisk litteratur. Orsaken är enkel: jag får massor av frågor och har fullt upp att besvara dem, med konstant dåligt samvete för alla spörsmål jag inte hinner ta upp. Men idag kan det vara dags att hissa flaggan för ett vällovligt projekt som ytterst få av denna bloggs läsare lär ha hört talas om. Det rör sig om Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens publicering av svenska översättningar av romerska klassiker om agrara näringar.

Columellas Tolv böcker om lantbruk gavs för första gången ut i svensk översättning av Sten Hedberg år 2009, en kulturgärning borde fått rejäl uppmärksamhet när det begav sig. Columellas skrift är ett av de verk som allra mest har påverkat det europeiska jordbrukets utveckling genom tiderna. Det utövade ett svårligen överskattat inflytande från första seklet e.Kr. (när det skrevs) ända till 1800-talet och har följaktligen bidragit kraftigt till att forma vårt kulturlandskap och vår historia. Columella hade lärt sig lantbruk av farbrodern, som hade en stor egendom i nuvarande södra Spanien. Själv drev han ett gods i mellersta Italien. Efter att ha retat sig på bristen på goda handböcker i det yrke han gjort till sitt skrev han själv en sådan bok, full av nyttig sakkunskap om växtodling, husdjursskötsel, livsmedelshantering, med mera.

I år är det dags för en nästan lika omfattande volym med Sten Hedbergs översättningar av Catos Om jordbruket och Varros Samtal om lantbruket. Ingen som aspirerar på att känna till antikens romerska samhälle kan i längden bortse från dessa verk, som innehåller betydligt mer än redogörelser för jordbruk i strikt bemärkelse. Cato ansåg sig även vara expert på bakverk, varför han levererar några av våra äldsta kända recept på kakor, och han ger brutala instruktioner om hur man skall göra sig av med gamla slavar när de inte längre är lönsamma på gården.

Båda böckerna är försedda med ett flertal djuplodande analyser och artiklar av forskare som Örjan Wikander, Janken Myrdal och Dominic Ingemark, vilka sätter in Columellas, Catos och Varros arbeten i ett större sammanhang och ger oss möjlighet att tränga djupt in i antikens värld. Kort sagt: det är den här typen av översättningsprojekt som visar att Sverige fortfarande kan aspirera på benämningen kulturland.