Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer termerna blå måndag och vit tisdag? Dymmelonsdagen, Skärtorsdagen och Långfredagen är välkända begrepp som kan etymologiskt förklaras, men hur kommer färgerna på måndagen och tisdagen in i bilden?

Det rör sig om en förflyttning av dagsbenämningar mellan två olika veckor. Ursprungligen syftade termen blå måndag eller blåmåndag (ibland även ”svart måndag”) på måndagen efter fastlagssöndagen. Termen hör alltså inte hemma i veckan före påsk, men i äldre tid blandade folk ihop veckorna och benämningarna, med följd att det har blivit kutym i Sverige att använda termen om denna dag. Termen har av allt att döma lånats in från tyskans Blauer Montag. En vanlig hypotes gör gällande att denna benämning går tillbaka på den tid då delar av interiören i sydtyska katolska kyrkor kläddes i blått, ungefär som man ännu i våra dagars katolska kyrkor ofta klär altaren och skulpturer i lila under fastetiden. I vilket fall som helst fick termen snart bibetydelsen ”arbetsfri dag”, och på detta sätt har Blauer Montag ofta brukats på tyska.

Även ”vit tisdag” stammar från fastetiden. Det är en gammal synonym till fettisdagen. Ursprunget till benämningen är osäkert. En möjlighet är att termen syftar tillbaka på det vita mjöl som användes till bakverk som associerades med dagen (till exempel fastlagsbullar alias semlor).