Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För några år sedan bloggade jag om hur den västgötska borgen Axevall lades i ruiner. Nu har frågan uppkommit om hur och när den anlades. Alla som studerar västgötsk medeltid snubblar förr eller senare över hänvisningar till Axevall, men när byggdes anläggningen?

Axevall, som ibland stavas Axvall, är idag en ruin omkring tio kilometer öster om Skara. Det dröjer till 1300-talet innan vi får goda uppgifter om borgen – år 1315 kallas anläggningen ”nya slottet i Axevall” – men då var platsen befäst sedan länge. Första gången orten som sådan nämns i krigiska omständigheter är i samband med den danske kungen Erik Klippings krigståg år 1277. Enligt Skänningeannalerna utsatte Erik Axevall för belägring. I Erikskrönikan framstår det som om han väntade på att kung Magnus skulle komma till borgens undsättning, men när denne vägrade att inlåta sig på strid slöt kungarna fred. Krönikans redogörelse för episoden är dock dunkel, och det finns alternativa tolkningar. En möjlighet är att det var Erik Klipping själv som lät anlägga Axevall år 1277, som ett framskjutet fäste i kampen mot svenskarna. Först därefter utvecklades fästet till en borg. En tredje möjlighet är att Axevall hade fallit i kung Eriks händer såsom pantslott under dennes tidigare interventioner i fejden mellan de kungliga svenska bröderna Magnus och Valdemar.

I vilket fall som helst byggdes Axevall på en hög moränudde i Husgärdessjön. Befästningen utgjordes av en bastant huvudborg som försvarades av två vattengravar åt landsidan och en åt sjön på nordsidan. I våra dagar syns endast smärre partier av borgens murar samt en kraftig vall, men vi vet att ringmurens ruiner så sent som på 1700-talet varierade i höjd mellan tio och arton meter. Utgrävda rasmassor ger vid handen att det stod ett torn i södra hörnet av muren, och flankeringstorn fanns av allt att döma i norra och östra hörnen. Tyvärr är det omöjligt att säga vad som konstruerades först och när så skedde. Däremot vet vi, tack vare dendrokronologisk datering, att ett system av pålspärrar och stenkistor anlades i vattnet vid udden omkring 1288.

Inte långt från Axevall byggdes två kompletterande befästningar, Trågenborg (200 meter åt väster) och Bjurbackarna (300 meter åt söder). Deras tillkomst och funktioner är ännu svårare att utreda och datera än huvudborgens.