Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I texter om konst och design används termerna jugend och art nouveau om vartannat. Är det två ord för samma sak?

Ja. Att vi kallar stilen jugend i Sverige beror på att vårt samhälle vid tiden för förra sekelskiftet var starkt influerat av tysk kultur. På tyska kallades, och kallas, stilen Jugendstil (”Ungdomsstil”) efter veckotidningen Jugend – Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben, som började ges ut av Georg Hirth och Fritz von Ostini år 1896. Svenskarna, liksom våra grannar i Norden och Baltikum, övertog alltså den tyska termen.

I övriga Europa brukades andra termer. Mest spridd blev den franska art nouveau (”ny konst”), ett namn som uppkom som en följd av den tyske konsthandlaren Siegfried Bings verksamhet i Paris. Hans butik, som slog upp dörrarna i december 1895, hette Maison de d’Art Nouveau och låg på 22 rue de Provence i den franska huvudstaden. Det franska begreppet spred sig till Storbritannien, där stilen även var känd som Modern Style, medan övriga europeiska folk och stater föredrog sina egna benämningar – Secession (”utbrytning”) i Österrike-Ungern, stile floreale och stile Liberty i Italien, modernismo i Spanien.