Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I översikter över svenska kungar återfinns ibland en Anund Gårdske, eller Anund från Gårdarike, som skall ha regerat någon gång på 1000-talet. Vad vet vi om honom?

Inte mycket. Han nämns endast av den tyske historieskrivaren Adam av Bremen i dennes verk Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum (”Hamburgkyrkans ärkebiskopars bragder”), vilket i och för sig är alldeles utmärkt eftersom Adam var samtida med de händelser han berättar om omkring 1070. Enligt skriften skall Anund ha inkallats från Gårdarike, det vill säga från dagens Ryssland, för att härska i nuvarande Sverige sedan företrädaren Halsten fördrivits. Anund erkändes knappast i hela riket och fördrevs även han efter kort tid, enligt Adam eftersom han var en from kristen som vägrade offra till de hedniska avgudar som omhuldades av svearna. I Anunds ställe inträdde kung Håkan (Håkan röde).

Bakom Adams uppgift ligger det faktum att de områden vid Mälaren, Vättern och Vänern som höll på att formas till ett svenskt rike inte hade någon allmänt erkänd monark efter Stenkils död år 1066. Ett flertal tronpretendenter är kända vid namn, varav Anund är en. Adam av Bremen var visserligen samtida med händelserna, men eftersom han levde i Tyskland kunde han omöjligen överblicka hela situationen, och det är fullt möjligt att han sökte bringa reda i det svenska politiska kaoset genom att tolka tronpretendenterna som kungar som regerade efter varandra. Det är lika troligt att Halsten, Anund, Håkan och andra regerade samtidigt, men i olika delar av Sverige.