X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Den mest ryktbare av alla isländska vikingar, skalden Egil Skallagrimsson, uppges ha bränt ned Lund under sina resor under första hälften av 900-talet. Hur kan det komma sig? Av arkeologins rön framgår ju att Lund grundades först några decennier senare, mot seklets slut.

Egil Skallagrimssons saga skrevs under första hälften av 1200-talet, möjligen (detta är omdiskuterat) av Snorre Sturlasson själv. Vid denna tid var Lund en kyrklig metropol som alla bildade nordbor hade hört talas om, varför det inte är märkligt att sagans författare valde att berätta om stadens föregivna plundring. Under en färd genom Öresund skall Egil och hans kamrater ha angripit staden, som uppges ha legat in bit in i landet och ha skyddats av en träborg.

Alldeles som frågeställaren påpekar kan sagans Lund knappast ha varit identiskt med det Lund som finns idag, eftersom denna stad ännu inte hade grundats. Intill dess arkeologerna gräver fram belägg för att Lund är mycket äldre än vi numera tror oss veta måste vi därför söka efter en annan stad, och det är inte svårt. Fyra kilometer söder om Lund ligger byn Uppåkra, som på 900-talet var en blomstrande tätort med stadskaraktär. Inget hindrar att Egil anföll och plundrade denna ort, som mycket väl kan ha burit namnet Lund. Vi vet inte vad Uppåkra kallades på 900-talet, men det finns hypoteser om att orten hette Lund och att den nygrundade staden i norr senare övertog namnet – ungefär som när Östra Aros tog över namnet Uppsala från (Gamla) Uppsala i slutet av 1200-talet.

Det största problemet är alltså inte att hitta en plundringsbar stad i västra Skåne utan det stora tidsavståndet – tre sekler – mellan Egils dåd och nedskrivandet av sagan. Vi kan lugnt utgå från att författaren har broderat ut detaljerna, till exempel om striden vid palissaden, i syfte att skapa en fängslande skildring. Detta hindrar dock inte att det verkligen finns en kärna av sanning i berättelsen, låt vara att källkritiken tvingar oss att sätta ett försiktigt frågetecken i marginalen. Något som talar för att plundringen ägt rum är att sagan innehåller ett poem, som Egil skall ha diktat inför angreppet:

Vasst skola våra / svärd i sommar vina, / vi, som ulvtand ofta / färgat, dåd må öva. / Upp till Lund envar av / härmän brått må ila, / att oskön svärdsång sjunga / innan solen sjunker. (övers. Hjalmar Alving)

Om dikten är ett Egil-original måste den ha traderats muntligt och bör rimligen syfta på en strid vid en plats som kallades Lund.