Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På gamla bilder av Malmö kallas staden ibland Elbogen. Varför? Hade staden två namn?

Ja. Malmö var det skandinaviska namnet, Elbogen det tyska. Förstnämna namn betyder ordagrant ”sandhöjden” och är en kombination av ”malm”, en synonym till sand, och”höi”/”hög”. Ordet är känt sedan 1100-talet, omkring ett sekel innan staden Malmö började utvecklas en bit från den ursprungliga byn med samma namn. Att staden även fick en tysk namnform berodde på Hansans merkantila och politiska betydelse på 1300-, 1400- och 1500-talen. Tyska köpmän frekventerade Malmö så mycket att de tog för vana att hänvisa till staden med en egen term, Elbogen (”Armbågen”). Av detta skäl kom termen Elbogen att dyka upp i internationellt kända verk, bland annat som rubrik till det kända kopparstick av Malmö som publicerades i Brauns och Hogenbergs berömda Civitates Orbis Terrarum (1588), där många städer avbildades. Faktum är att tyskarna även latiniserade Elbogen till Ancona Scanorum, ”Skånska Ancona”, syftande på den italienska hamnstaden med detta namn. Ordet Ancona går tillbaka på grekiskans ankon, ”armbåge”.

Men varför ansåg tyskarna att Malmö liknade en armbåge? Det finns två hypoteser. Enligt den ena påminde den utlöpare som skyddade hamnen (eller rättare sagt hamnplatsen innanför redden – det dröjde till 1700-talet innan staden fick en hamn värd namnet) om en armbåge. Enligt den andra påminde, och påminner ännu, Malmös böjda kustlinje om en armbåge.