Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Frågan har varit, och är fortfarande, föremål för en omfattande vetenskaplig diskussion. Man är dock överens om att de äldsta kända järnföremål som skapats av människohand är järnpärlor, hittade i Egypten, som tillverkats av malm som ursprungligen funnits i meteoriter. Det är omöjligt att datera dem exakt, men forskarna brukar mena att de tillverkades ca 3200 f.Kr. eller tidigare. Att man vet att järnet stammar från meteoriter beror på att det även finns en hel del nickel i pärlorna. Kombinationen järn-nickel är vanlig i meteoriter men ovanlig i jordskorpan.

De första smeder som hanterade järn tycks alltså ha levt i Egypten under fördynastisk tid. Egyptierna fortsatte att tillverka smärre järnföremål under Gamla rikets dynastier på 2000-talet f.Kr. Vid samma tid förekom järnhantering i nuvarande Irak och Syrien, och kort tid senare var tekniken känd i Indien, senast omkring 1800 f.Kr.. Väl att märka var järnet i denna tidiga fas inte alls lika betydande som metallen senare skulle bli, och den kunde inte konkurrera med bronset.

Den första stora civilisation som utmärkte sig genom omfattande brytning, smältning och smidning av järnmalm var, menade man tidigare, baserad på hettiternas maktområde i Mindre Asien under perioden ca 1500–1200 f.Kr. När man brukar tala om järnålderns begynnelse är det i regel hettiternas verksamhet som avses. Den senaste forskningen har dock problematiserat bilden, och idag brukar man snarare peka på att järnhanteringen spred sig över ett allt större område (det vill säga inte bara hos hettiterna) vid denna tid.