Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Just nu är det 20 år sedan folkmordet i Rwanda ägde rum. Hur många dog egentligen? Har forskarna kommit fram till vem eller vilka som var skyldiga?

Vi vet inte hur många som dog. Uppskattningarna pendlar mellan 500 000 och 1 miljon, och då bör man betänka att detta endast gäller de mord som skedde innan regimen störtades av tutsigerillan. Om vi räknar med de övergrepp och avrättningar som skedde därefter stiger siffran betydligt, i synnerhet som våldet spillde över i nuvarande Kongo-Kinshasa och ledde till krig även där.

När det gäller vilka som var ansvariga menar flertalet bedömare att den gängse åsikten, att hutumilis och -militär var skyldiga till massmorden, är korrekt. Aktionen, som inleddes den 7 april och varade till mitten av juli, var av allt att döma planerad av den politiska hutueliten, akazu. Flertalet mördare tillhörde den rwandiska armén, den rwandiska polisen och miliser som Interahamwe, men även civila hutuer deltog.

Till bakgrunden hör att det sedan 1990 pågick ett krig mellan huturegimen och tutsigerillan RPF (Rwandas patriotiska front), som var baserad i grannlandet Uganda. 1993 slöts ett vapenstillestånd, och meningen var att Rwandas president Juvénal Habyarimana därefter skulle lotsa landet vidare i riktning mot en maktdelning mellan huturegimen och RPF. Åtskilliga militanta hutugrupper var fientliga till avtalet. När Habyarimana dog i en flygkrasch – planet sköts ned utanför huvudstaden Kigali – kom signalen till massmord och massvåldtäkter, och de följande månaderna blev en mardröm för landet. I första hand dödades ledande tutsier samt hutupolitiker som ansågs alltför villiga till eftergifter för RPF. Därefter övergick kampanjen i ett regelrätt folkmord som inte slutade förrän RPF intog Kigali i juli.

Kring denna kärna av fakta har forskare och självutnämnda experter skisserat mängder av konspirationsteorier, som det skulle kräva alldeles för stort utrymme att redogöra för här. De flesta konspirationsteoretiker skuldbelägger en eller flera västerländska stater. I synnerhet Frankrike har anklagats för att vara direkt eller indirekt ansvarigt genom sitt stöd till huturegimen. FN har anklagats för feghet och passivitet. Den kanadensiske skribenten Robin Philpot har till och med menat att folkmordet var tutsiernas eget fel, att RPF provocerade fram det för att få en ursäkt att erövra Rwanda – och bakom RPF stod USA, som alltså skall ha varit ytterst skyldigt…

Men det mest troliga är att omvärldens aktörer, även om de valde sida eller var alldeles för passiva, spelade betydligt mindre roller än rwandierna själva. 1994 års katastrof var bara en i raden av våldskaskader mellan hutu- och tutsigrupper, motsättningar som successivt ökade i betydelse under 1900-talet till följd av folkökningen – Rwanda är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder – och konkurrensen om mark mellan boskapsskötare och jordbrukare.