Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I början av 1200-talet erövrade den danske kungen Valdemar II norra delen av dagens Estland. Med tanke på att den danska monarkin klarade av en sådan bravad, så långt från de danska kärnländerna, borde man väl även ha kunnat lägga under sig en betydande del av Finland, eftersom hela landet ännu inte hade integrerats i det svenska riket? Gjordes sådana försök?

Ja, åtminstone enligt ett antal danska årböcker (annaler). Sedan den danska kungamakten pacificerat venderna på Rügen och i angränsande delar av dagens Nordtyskland och Nordpolen vände man sig mot andra grannar, men det var inte självklart vilken geografisk region som skulle prioriteras. Finland var en möjlig arena, Preussen annan, Livland en tredje.

År 1191, och möjligen även 1202, slog danska flottor till mot Finland. 1194 och 1196, eller 1197, angreps Estland. Vi vet inte mycket om dessa expeditioner mer än att de genomfördes; i danska annaler omtalas de lakoniskt, och det är osäkert om 1202 års danska härfärd till Finland överhuvudtaget ägde rum. Den nämns endast i en källa – en dansk 1300-talsöversättning av Ryd-annalerna – som ett projekt under ledning av ärkebiskop Anders Sunesen och hans bröder (det vill säga utan kunglig inblandning): ”biscop Anders oc hans brøthære førdæ hær in i Finland”.

Ingen av dessa expeditioner hade bestående framgång. Danskarna återvände med byte, inte med befästa baser i erövrade territorier. Detta hade krävt stora resurser, och eftersom kungarna vid denna tid föredrog att expandera i det nordtyska och vendiska området dröjde det innan korståg av denna kaliber blev aktuella. Först när allt land mellan Lübeck i väster och Danzig i öster erkände Valdemar II som överherre kom turen till mer långväga områden, och då valde man snarare att prioritera Baltikum än Finland. År 1206 genomfördes en expedition mot Ösel, 1210 mot Preussen. Den lyckosamma erövringen av norra Estland ägde rum 1219 och följdes upp av ett permanent maktövertagande som innebar att motsvarande satsningar även i Finland inte kunde bli aktuella.