Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur uppkom ordet hippie? Vem lanserade termen flower power?

Frågorna berör ett känt amerikanskt ungdomsfenomen på 1960-talet. Hippies var ungdomar som influerades av österländska filosofier och religioner – i synnerhet av indiska läror – och som gärna levde i kollektiv, klädde sig i vida, färgglada kläder, satte blommor i håret, experimenterade med droger som hasch och LSD och praktiserade fri kärlek. Hippierörelsen blomstrade i San Francisco med en kulmen åren 1966 och 1967, varefter den spred sig över världen.

Sedan rörelsen ebbat ut på 1970-talet har den mest blivit ihågkommen för musiken och narkotikan, men om vi vill förstå vad som drev hippies är det lika viktigt att fokusera på rörelsens anda av protest mot vuxenvärldens kommersialism, dess radikala frihetsideal och dess prioritering av värderingar som fred, kärlek och förståelse (peace, love and understanding). Slagordet flower power (”blomstermakt”) myntades i mitten av 1960-talet av Allen Ginsberg och kom tillsammans med make love, not war, en slogan som främst riktade sig mot Vietnamkriget, att symbolisera hippiefilosofin utåt.

Etymologin bakom ordet hippie (till en början användes även termen hipster) är omdiskuterad. Ingen vet med säkerhet varifrån ordet hip kommer. Det är inte svårt att finna ordet i tidig 1900-talsslang – det noterades av Oxford English Dictionary 1904 – men om vi vill komma längre tillbaka i historien förlorar vi oss i gissningar. Det är enklare att analysera hur termen användes i afroamerikansk subkultur, till exempel i Harlem, i mitten av 1900-talet. Att vara ”hip” var här detsamma som att vara smart, uppdaterad och ”inne”. En alternativ term var ”cool”. Varianten ”hippie” är känd från samma era, men det är många om budet när det gäller vem som introducerade den. Vad som tycks stå klart är att termen till en början, när hippierörelsen växte fram 1963 och 1964, i första hand användes av utomstående betraktare om de bohemiska, drogliberala, alternativsökande amerikaner som först långt senare började bruka termen om sig själva. Ordet slog igenom på allvar i media i början av 1967, till följd av att journalister blev förtjusta i det.

Långt ifrån alla som använde termen hippie gjorde det på ett positivt sätt. För många hade ordet en pejorativ laddning. Kaliforniens guvernör Ronald Reagan, sedermera amerikansk president, beskrev en hippie som en person som ”klär sig som Tarzan, har håret som Jane och luktar som Cheeta”. För honom, liksom för många värdekonservativa amerikaner, var ”hippie” närmast att betrakta som ett skällsord.