Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att Sverige har haft fred under två sekler och att inget land har åtnjutit så lång fredsperiod i historisk tid? Borde vi inte fira det rekordet? Ett bättre varumärke än ”världens fredligaste land” torde vara omöjligt att uppbringa! Vilket är lämpligast datum för ett firande?

Dessa frågor, och liknande, har trillat in i mejlboxen en hel del på sistone. Svaret på den konkreta frågan om krig och fred är beroende av hur vi definierar termerna. Svenska trupper har ju deltagit som frivilliga i ett antal väpnade operationer under de senaste två seklerna, inte minst i FN:s regi. Men om man definierar krig som väpnade konflikter i vilka Sverige har varit en formellt krigförande part i egenskap av nation blir svaret: ja, vi har verkligen världsrekord i fred. Efter det lyckosamma kriget mot Norge 1814 har Sverige inte, formellt sett, legat i krig någon gång.

Vare det mig fjärran att påbjuda något officiellt firande, men om ett sådant skall bli aktuellt är det utan tvekan lämpligast att utgå från det datum då kriget mot Norge slutade genom konventionen i Moss den 14 augusti 1814. Fördraget, som skrevs på franska, ingicks mellan det norska Stortinget och den svenske tronföljaren Jean Baptiste Bernadotte, som agerade å Karl XIII:s vägnar. Därefter var Sverige och Norge, som bekant, förenade i en personalunion till 1905.