Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I äldre tid florerade det många fördomar mot folk i Norden på kontinenten. Det ryktades bland annat att man trodde att finnar och samer var trollkunniga. Hur artade sig detta? Exakt vad skall nordborna ha kunnat göra?

Här är ett exempel ur högen. Doktor Johann Heinrich von Pflummer, en prominent katolsk jurist från Schwaben, som innehade viktiga ämbetsposter och vars dagbok vittnar om händelser mellan 1633 och 1643, har återberättat en historia som han hört från en katolsk präst. Denna hade tillfångatagits av svenska trupper, som slog till mot sina fiender i dimman. Det visade sig att flera av de knektar som fängslat prästen också var katoliker, och de visste att berätta rysliga ting om sina finska vapenbröder.

Det var, berättade officeren, en av finnarna som hade skapat den dimma som gjort det möjligt för dem att smyga sig fram osedda. För att bevisa detta ordnade man en demonstration. Finnen uttalade några obegripliga ord, sträckte ut sina armar och skakade händerna. En askliknande substans började sprida sig från händerna och hela sällskapet omsveptes av en framväxande dimma. Inom kort hade alla blivit osynliga för omvärlden.

von Pflummer, som var en lärd man, drar slutsatsen att det säkert finns gott om sådana trollkarlar i den svenska armén. De svenska framgångarna på slagfältet berodde sannolikt mer på deras djävulskonster än på något annat.