Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag får EU en ny medlemsstat: Kroatien. Detta föranleder mig att besvara en fråga om detta rikes uppkomst. Hur länge har Kroatien utgjort en politisk enhet?

Liksom idag bestod kroaternas områden på medeltiden av två regioner: en längs Adriatiska havets kust (Dalmatien) och en i inlandet. Dessa regioner utvecklades under tidig medeltid till separata furstendömen, vilka båda erkände Karl den stores överhöghet i början av 800-talet. Det frankiska väldet varade dock inte länge, och hundra år senare lyckades härskaren över de dalmatiska kroaterna, Tomislav I (d. ca 928), även erövra inlandsfurstendömet. Tomislav kröntes ca 924 till Kroatiens förste kung. På 700- och 800-talen hade folket i regionen övergått till kristendomen, och det nya kungariket blev en del av det katolska Västeuropa. Det skilde sig därmed markant från serbernas välden i söder, vilka hade kristnats från Konstantinopel. Trots att kroater och serber talade liknande språk och hade liknande bakgrund kom de därför redan nu att hamna i två olika kulturkretsar.

Det kroatiska riket, som tidvis också omfattade betydande delar av Bosnien, saknade en stark centralmakt. Vissa områden erhöll stort självstyre under furstar med titeln ban. Det största hotet mot Kroatien utgjordes emellertid av den växande ungerska stormakten, som i början av 1100-talet erövrade riket och förenade det med Ungern i en personalunion. Kungen styrde genom baner som vicekungar, och den kroatiska adeln kunde bevara sin starka ställning.