Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När man besöker Norge kan man beskåda mängder av stavkyrkor, vilka ligger som pärlor längs de små dal- och bergsvägarna. Det är allmänt känt att vi en gång har haft liknande byggnader i Sverige, men finns någon kvar?

Ja, en: Hedareds kyrka i Västergötland. Alla andra stavkyrkor fick på 1100- och 1200-talen successivt lämna plats för timmerkyrkor eller stenkyrkor. Men det allra mest besynnerliga är att Hedareds kyrka är av senare datum än så. Den restes i början av 1500-talet, flera sekler efter det att stavkyrkotekniken hade upphört att vara i allmänt bruk bland hantverkare. Det timmer som användes höggs omkring 1501 och själva kyrkobygget lär ha ägt rum tidigast två eller tre år senare.

Varför? Troligen för att Hedaredsborna var konservativa. De ville återskapa en äldre byggnad utan att byta teknik och stil. Förmodligen hade en äldre stavkyrka funnits i Hedared sedan 1100-talet (eller sedan ännu längre tillbaka), och sockenborna tyckte om byggnaden. När de av okända skäl tvingades bygga nytt i början av 1500-talet – kanske för att den gamla kyrkan var fallfärdig – nyttjade de medvetet stavtekniken.

Av den äldre kyrka som man sannolikt lät kopiera återstår vissa inventarier, bland annat en madonnabild som antingen stammar från 1200-talet eller 1300-talet och en dopfunt från 1100-talet eller 1200-talet. År 1996 hittades en liten Kristusfigur i förgylld brons, som numera har monterats på ett kors, så att delarna tillsammans återigen har kommit att utgöra ett processionskrucifix från 1200-talet. En altartavla föreställande Jungfru Marias kröning, som var målad direkt på väggen, är äldre än den nuvarande kyrkan och brukar hypotetiskt dateras till sent 1300-tal. Flertalet bedömare menar dock att väggmålningarna i koret är lika gamla som kyrkan, det vill säga från tidigt 1500-tal, och att skeppets målningar tillkom på 1730-talet.

På 1900-talet har man ansträngt sig för att återställa Hedareds stavkyrka i dess ursprungliga skick. Det vapenhus som tillkom på 1700-talet revs 1901. Kyrkan restaurerades grundligt åren 1995–1997, varvid byggnaden kläddes i en typ panel som den troligen haft från början.