X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag får ofta frågor om gamla svenska kungar, i regel tämligen okända sådana som personer i läsekretsen vill ha mer information om – Blot-Sven, Inge den yngre, Erik läspe och halte, med flera. Idag är det dags för Ragnvald Knaphövde. Vad vet vi egentligen om honom?

Om det de sparsamma källorna har att berätta är sant har ingen statschef i Sverige någonsin haft en lika kort och misslyckad karriär som Ragnvald. Tillnamnet, som inte nödvändigtvis måste ha brukats under hans livstid, betyder ordagrant ”rundhuvud” eller ”tjockskalle”. Att vi överhuvudtaget känner till Ragnvald beror på att han omtalas i Äldre Västgötalagens kungalängd, vilket gör att vi kan placera honom i 1120-talet, ett oroligt decennium med flera tronpretendenter. Den kortfattade texten gör gällande att Ragnvald, som var djärv och högmodig (”baldær” och ”huxstor”), ignorerade reglerna för ställande av gisslan när han red genom Västergötland för att hyllas som kung. Följden var att en uppretad folkmassa slog ihjäl honom. Mordet ägde rum på ort vid namn Karllæpitt, vilket troligen skall tolkas som Karleby utanför Falköping. Historien nämns även, mycket kortfattat, i Saxo Grammaticus danska krönika Gesta Danorum. Enligt Saxo tävlade den danske prinsen Magnus Nilsson om makten över Sverige med en till namnet okänd tronpretendent hos svearna, som dock raskt dödades av götarna, varefter makten övergick till Magnus.

Väl att märka kan Ragnvald mycket väl ha varit en bra karl som föll offer för en sammansvärjning och en illasinnad skribents klander. Men faktum kvarstår: kungen hann inte ens inleda sin regeringstid innan folk dödade honom.