Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag är det skärtorsdag, en dag som i vissa länder, dessvärre inte i Sverige, räknas som arbetsfri helgdag. Men vad betyder egentligen skärtorsdag?

Termen är gammal och minner om den tid vi var katoliker, då torsdagen före långfredagen räknades som en reningsdag – på denna dag lär Jesus ha tvättat lärjungarnas fötter. ”Skär” syftar alltså inte på färgen rosa utan på det fornsvenska ord som har betydelsen ”ren” och ”klar”. Vi har samma begrepp i ordet skärseld (lat. purgatorium), det vill säga den ”renande elden” som skall befria oss från syndernas börda efter döden, enligt medeltida teologisk uppfattning.

Våra skandinaviska grannar har samma term, men i övriga delar av kristenheten används helt andra benämningar på dagen. I Tyskland förekommer termen Gründonnerstag (som kan uttolkas som både ”grön torsdag” och ”sorge-torsdag”). I den engelsktalande världen hör man ofta begreppet Maundy Thursday, något som flertalet britter och amerikaner knappast kan förklara om tillfrågade. Även forskarna är av olika uppfattningar. En vanlig tolkning är att maundy kommer av latinets mandatum, som återfinns i en viktig passage i det latinska Johannesevangeliet (13:34: Mandatum novum do vobis…, ”Jag ger er ett nytt bud…”) som är knutet till dagens händelser. Andra menar att maundy snarare bör ha härletts ur latinets mendicare (”att tigga”) och de engelska kungarnas vana att dela ut tiggarkorgar före helgdagens mässa.