Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att världens nordligaste myntprägling har ägt rum i Sverige? När och var?

Ja, det är helt rätt. Men det var länge sedan. Bakgrunden var kombinationen av svensk metallrikedom – främst koppar – och ankomsten av utländska entreprenörer som uppmuntrades att utveckla näringarna i landet. År 1646 anlades ett järnbruk i Kengis, inte långt från dagens Pajala. Ägaren, en lybeckare vid namn Arendt Grape, sålde det så småningom till bröderna Abraham och Jacob Momma, som stammade från det tyska hertigdömet Jülich. Dessa fick på 1670-talet tillåtelse att prägla kopparmynt i Kengis, något som gjorde platsen till världens nordligaste myntort. Om det inte varit för stora nordiska kriget hade verksamheten kunnat fortsätta länge, men ryssarna förstörde myntverket 1717.

Det kan tilläggas att Kengis istället kan berömma sig av att ha världens nordligaste bruksherrgård, uppförd 1805. (Om någon i läsekretsen känner till en bruksherrgård som ligger ännu längre norrut får ni gärna korrigera påståendet.)