Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vad var egentligen oraklet i Delfi, som var ryktbart i hela den antika Medelhavsvärlden? Känner vi till hur spådomarna tillkom?

Vi känner till en hel del om oraklet, men de lärde tvistar om vad som frambringade orakelsvaren (en vanlig gissning är att det rörde sig om vulkaniska ångor eller andra typer av hallucinogena gaser – men ingen vet). Oraklet, eller rättare sagt det mänskliga medium genom vilket guden Apollon antogs förmedla kunskap, var en kvinna, vanligtvis äldre än 50 år, som alltid kallades Pythia. Delar av orakelritualerna är väl omvittnade. På den sjunde dagen varje månad, under de månader då oraklet var verksamt (det tog en paus under vintern), badade pythian i den kastaliska källan och drack från den heliga källan Kassotis. Efter denna reningsritual inträdde hon i Delfis tempel. Där tycks hon ha gått ned till en källaravdelning, satt sig på ett särskilt säte med lagerblad i handen, en växt som var helgad åt Apollon. Slutligen avgav hon sina kryptiska och svårtolkade profetior till besökarna, som hade med sig offerdjur och andra gåvor. Orden tolkades och nedskrevs på vers av prästerna i Delfi.

Oraklet stängdes på 390-talet e.Kr. på order av kejsar Theodosius I, som förbjöd alla icke-kristna tempel och gudstjänstlokaler.