Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Eftersom vi denna vecka befinner oss på Gotland och föreläser på Medeltidsveckan tar jag mig friheten att tipsa om en historisk sevärdhet som alltför många turister bara kör förbi på kustvägen söderut från Visby. Det gäller Fröjel.

De fastlänningar som känner till orten gör det främst för utsikten. Härifrån, och i ännu högre grad från Gannarves 29 meter långa skeppssättning från yngre bronsålder, som ligger alldeles i närheten, har man (om det inte är dimma) en suverän vy mot Karlsöarna. Vad färre vet är att det är ett av Sveriges viktigaste arkeologiska fyndområden, med omkring 1 100 kända fornlämningar, framför allt från järnåldern. I Fröjeltrakten finns två fornborgar och femton gravfält, och arkeologer har undersökt ett femtiotal husgrunder. Mellan 100-talet och 500-talet e.Kr. blomstrade en by i Vallhagar, vars hus omgavs av stensträngar som skilde åkrar från betesmark. Fröjels hamn blomstrade några sekler senare och betjänade troligen en av öns viktigaste hamnar under vikingatiden.

På 1100-talet byggdes Fröjels kyrka i kalksten alldeles bredvid den höga strandvallens kant. Under första hälften av 1200-talet uppfördes det nuvarande tornet, medan det stora gotiska koret tillkom i början av 1300-talet. Dessvärre hejdade digerdöden och andra eländen i mitten av seklet sockenborna från att bygga om långhuset, varför kyrkan (liksom ett antal andra gotländska landsbygdskyrkor) har en något märklig profil. Inuti byggnaden kan man beundra ett triumfkrucifix från omkring 1300. Lägg därtill att kyrkan har två stigluckor, dvs. mindre byggnader som har varit ingångar till anläggningen, och en ruin efter vad som troligen är ett försvarstorn från äldre medeltid, byggt för att värna bygdens folk i orostider.

Min personliga favorit i Fröjel är dock labyrinten, en så kallad Trojaborg, som finns på kyrkogården, alldeles vid en gammal pump. Vi har ingen aning om vad dylika labyrinter (flera är bevarade lite här och var i Skandinavien) har använts till. Arkeologer brukar gissa att någon form av kult har ägt rum vid fornminnena. Under alla omständigheter vittnar Trojaborgen om att kyrkplatsen i Fröjel fyllde en viktig funktion före kristendomens ankomst.