Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur länge har vi firat Alla hjärtans dag? Går det tillbaka till medeltidens firande av helgonet Valentin, eller är firandet äldre än så? Har det fornnordiska rötter? Eller romerska?

Det finns förvisso gott om spekulativa försök att leda firandet tillbaka till antiken (särskilt till det romerska luperkaliefirandet), men inom seriös forskning brukar alla dessa gissningar tas med en rejäl nypa salt. Att firandet kan länkas till Sankt Valentin är däremot helt korrekt, men det är okänt hur länge detta överhuvudtaget tämligen okända helgon (se förra årets blogginlägg på detta datum) har förknippats med kärlek och romantik. På någorlunda fast mark är vi först år 1382, när den engelske författaren Geoffrey Chaucer skrev en dikt, Parlement of Foules, för att högtidlighålla att det var ett år sedan kung Rikard II trolovades med Anna av Böhmen. I dikten förekommer följande ord:

For this was on Seynt Volantynys day / Whan euery bryd comyth to chese his make.

För detta var Sankt Valentins dag, då alla fåglar kommer för att välja sin maka.

Tyvärr har vi ingen aning om huruvida Chaucer verkligen syftade på den 14 februari. Zoologiskt sett är det helt fel – Englands fåglar brukar inte ägna sig åt parningslekar vid denna tid på året. Chaucer syftade kanske snarare på den 2 maj, då en helt annan Valentin (en biskop av Genua som dog i början av 300-talet) firades.

Under alla omständigheter kom den 14 februari att officiellt förknippas med kärlek och kärlekslyrik i den västeuropeiska överklassen under decennierna kring 1400. Senast omkring 1415 började ädlingar skriva ”valentinbrev” i form av små kärleksdikter till sina älskade. På 1500-talet och 1600-talet var Valentindagens kärleksassociationer så välkända att de dyker upp i alla möjliga sammanhang. Shakespeare låter Ofelia hänvisa till dagen i Hamlet. Det verkliga uppsvinget för firandet lät dock vänta på sig till 1797, då en skrift vid namn The Young Man’s Valentine Writer publicerades i Storbritannien. Här fick kärlekskranka men föga litterärt begåvade ynglingar handfasta råd och tips om hur de skulle skriva sina brev och rimma ihop verser. På 1800-talet blev dylikt brevskrivande mycket vanligt i den engelskspråkiga världen. ”Valentinkort” massfabricerades och försågs med sidenband och spetsar.

I Sverige dröjde det till 1960-talet innan Alla hjärtans dag blev ett begrepp, närmast till följd av kulturellt inflytande från USA. Skälen var kommersiella snarare än romantiska. Varuhusen ville stimulera köpandet av kärlekspresenter. Till en början gick det trögt, men på 1990-talet hade firandet slagit rot i de yngre generationerna. Enligt statistiska undersökningar (av Svensk Handel) uppmärksammar mer än hälften av alla svenskar idag på ett eller annat sätt Valentindagen.