Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Är det sant att Trollhättan, som idag mest förknippas med tung industri, var ett stort internationellt turistmål på 1700-talet?

Jo, det är faktiskt sant. Vid sidan av Falun (på grund av koppargruvan) var Trollhättefallen Sveriges mest kända internationella sevärdhet, som besökare i landet inte fick missa. Skälen var två: dels själva vattenfallen, som var ryktbara långt utanför Sveriges gränser, dels arbetet på kanalen och dess slussar, som låg i den internationella tekniska frontlinjen. Kanalarbetet sysselsatte på 1790-talet omkring 900 man.

En turist som storligen imponerades av italienaren Giuseppe Acerbi, som deltog i en expedition till Nordkap åren 1798–1799 och skrev en reseberättelse på engelska. Den översattes till franska, tyska och nederländska. Medan han var föga imponerad av de svenska städerna förtjusades Acerbi av Trollhättefallen, liksom av de svenska kakelugnarna och den skånska naturen. En annan känd resenär var den engelska feministen Mary Wollstonecraft, som dock hade väntat sig att upplevelsen skulle bli ännu större (hon hade höga förväntningar på platsen). Bäst tyckte hon om ett skummande vattenfall med en fallhöjd på minst 50 meter och en liten ”pittoresk” ö mitt i forsen, bevuxen med tallar.

Både Acerbis och Wollstonecrafts böcker fick många läsare, vilket bidrog till att ytterligare sprida Trollhättefallens och -kanalens rykte över Europa.