X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag infaller inte bara fredagen den 13 utan också tjugondag Knut. Därmed inställer sig den förutsägbara frågan vilken Knut dagen är uppkallad efter.

Problemet är att det finns två Knutar att välja mellan, och de var redan under medeltiden lätta att blanda ihop – vilket även skedde vid upprepade tillfällen. Bakgrunden är det danska kungahusets ambition att upphöja döda medlemmar till helgon för att därigenom skapa samlande andliga och politiska symboler. Den förste Knut som begåvades med dylik postum ära var kung Knut den helige, som dödades i Odense år 1086 (hans reliker förvaras ännu i staden). Den andre Sankt Knut var hertig Knut Lavard, brorson till den förste Knut. Knut Lavard gjorde på 1120-talet politisk karriär både i Danmark och hos de västslaviska obotriterna, söder om den danska sydgränsen på Jylland, där han var nära allierad med den tysk-romerska kejsarmakten. Detta fick honom att framstå som en farlig kandidat till den danska tronen. Knut Lavard mördades därför av Magnus Nilsson, son till den regerande kung Nils, i Haraldsted år 1131. Hans kvarlevor placerades sedermera i i Sankt Bendts kyrka i Ringsted. Knuts son, kung Valdemar den store, såg till att göra fadern till helgon och tog även initiativ till de ännu fortlevande Knutsgillena, allt i syfte att stärka den egna dynastin.

Mordet på Knut Lavard ägde rum den 7 januari, då han ursprungligen firades, men namnsdagen flyttades på 1600-talet fram i tiden till den 13 januari, tjugo dagar efter jul.