Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag är det Värnlösa barns dag – eller ”Menlösa (dvs. oskyldiga) barns dag”, som det hette till år 2000. Uttrycket syftar på en av de mest kända massakrerna i Bibeln, det barnamord som kung Herodes lär ha anstiftat i Betlehem sedan han, enligt Matteusevangeliet, fått höra av stjärntydare (”de tre vise männen”) att en blivande judakung hade fötts. Herodes syfte skall ha varit rädsla för att barnet skulle detronisera hans egen dynasti. För säkerhets skull dödade han alla gossebarn upp till två års ålder i och kring Betlehem.

Har detta verkligen hänt? Eller är det en skröna, som med orätt har använts för att svärta ned en oskyldig främreorientalisk monark?

En sak är helt säker: kung Herodes den store, som avled år 4 f.Kr., var en durkdriven makthavare och byggherre vars politiska skicklighet och kulturella intressen dessvärre förmörkades av ett samvete som var tillräckligt rymligt för att göra barnmassakrer möjliga. Vi har belägg för mängder av våldshandlingar från Herodes sida, den ena värre än den andra. Han var inte främmande för att döda sina barn, allt för att stärka sin personliga politiska ställning. Ett känt offer för Herodes vrede och misstänksamhet var hustrun Mariamne, som han lät avrätta år 29 – en tragedi som bildar grunden för en lysande roman av Pär Lagerkvist (Mariamne, 1967).

Men lät han massakrera barnen i Betlehem också? Härom tiger de icke-bibliska källorna. Det är fullt möjligt att evangelisten Matteus, eller någon av de traditionsbärare som ligger bakom texten, har valt att förknippa verkliga minnen av Herodes paranoida våldsutövning med Jesu födelse, som tycks ha ägt rum mellan 8 och 4 f.Kr. Herodes avrättning av de egna sönerna Alexander och Aristobulus ägde rum år 7, en händelse som lätt kan ha uppförstorats och litterärt länkats till en förmodad (men kanske fiktiv) reaktion mot Jesusbarnet och andra gossebarn i Betlehem. En annan son till Herodes, Antipater, avrättades år 4, samma år som även Herodes dog.

Källkritiskt sett är följaktligen uppgiften om barnamorden i Betlehem svag. Men i vår kultur har händelsen spelat stor roll. De mördade barnen började i slutet av 300-talet firas den 28 december, och i det kristnade Sverige hade Menlösa barns dag status av helgdag ända till 1772.