Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Folk som läst Jan Guillous Arn-böcker ställer ofta frågan om det verkligen har funnits tempelherrar (eller tempelriddare) i Norden. Det har ju spekulerats i att den storman som syns i reliefen på Forshems kyrka, och som Guillou inspirerats av, skall ha varit en tempelherre. Finns det grund för att tro det?

Nej, egentligen inte. Av flera skäl. För det första är det högst osannolikt att en tempelherre, det vill säga en elitsoldat som svurit munklöften, skulle ha ägt mark och byggt en kyrka i Sverige på 1100-talet. Den man som tog initiativ till kyrkobygget, om det nu är han som syns på reliefen, var med all sannolikhet en förmögen markägare med familj, inte en krigarmunk. För det andra har vi inga skriftliga belägg för en enda tempelherre på våra breddgrader, trots att vi har åtskilliga belägg för andra korsriddarordnar – det fanns gott om johanniter i Norden (exempelvis i Eskilstuna) och Tyska orden förfogade på 1200- och 1300-talen över ansenliga jordegendomar i östra Sverige. Om tempelherrarna varit här skulle vi säkert ha hört talas om dem också.

Ett tredje argument är att det faktiskt grundades en nordeuropeisk variant av Tempelherreorden, Fratres Militiae Christi (”Kristi ridderskaps bröder, vanligen kallade ”svärdsbröderna” eller ”svärdsriddarna” – benämningen kom av ordensdräkten: en vit mantel prydd med röda insignier i form av ett kors och ett svärd), som under 1200-talets första decennier lade under sig huvuddelen av nuvarande Lettland och Estland. Deras ordensregel och deras ordensuppbyggnad påminde oerhört mycket om tempelherrarnas, och liksom i deras fall kom förebilderna direkt från Cisterciensorden. Om tempelherrarna funnits på plats i Östersjöområdet hade det varit onödigt att grunda ytterligare en i princip likadan orden.

Det närmaste tempelherrarna bevisligen kom de nordeuropeiska korstågsarenorna, när det gäller jordägande och/eller permanent närvaro, var Polen, och inflytandet var kortvarigt. Det begränsades till kontrollen av jordegendomar vid floderna Wisła och Bug i mitten av 1200-talet.