Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag hade tänkt undvika det här ämnet, eftersom det känns som att sparka in bollen i vidöppet mål, men eftersom folk har mailbombat mig i ärendet och det nästan känns som om jag misstänkliggörs till följd av min tystnad väljer jag likväl att ta upp det.

Så hur var det egentligen? Hade moderaterna rätt när en av deras företrädare häromdagen hävdade att det var de som införde allmän rösträtt i Sverige?

Svaret är självfallet nej. Högern, i synnerhet förstakammarhögern och Ernst Trygger, var minst sagt skeptisk till införandet av allmän rösträtt. Om några skall äras mer än andra är det regeringen Edén (liberaler och socialdemokrater) 1917. I bakgrunden svävade hotet om revolution, såsom i Ryssland, vilket fick motsträviga högermän att ge med sig. Men de tyckte inte om reträtten.

Problemet är dock större än så. Edén, Branting och de andra i 1917 års regering införde nämligen inte allmän rösträtt, inte med nutida definition. De gjorde stora undantag, eftersom de inte menade att alla som idag har rösträtt var förtjänta av att få den. En gräns för rätten att rösta sattes vid 23 års ålder. Alla som gjort konkurs förvägrades rösträtt. Alla som varit dömda (straffpåföljd) uteslöts från rösträtten, liksom män som inte gjort värnplikt. Och viktigast av allt: de fattigaste uteslöts. Politikerna menade att de som var så fattiga att de inte kunde försörja sig, utan måste förlita sig på fattigvården (det vill säga vad vi idag skulle benämna ”det sociala”), inte skulle få räknas som fullvärdiga medborgare och tillerkännas rätten att rösta. I praktiken innebar detta att många gamla svenskar – fattigdomen var i stor utsträckning ett ålderdomsproblem – uteslöts från demokratin.

Det var alltså fortfarande en lång väg att gå innan vi nådde fram till dagens situation. Värnpliktsparagrafen försvann visserligen ganska fort, men det dröjde till 1937 innan de bestraffade fick lov att rösta. Fattiga och folk med konkurser i bagaget fick vänta ända till 1945, då rösträttsåldern dessutom sänktes till 21.