Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder vi oss till en lokalhistorisk fråga, som jag fått från Småland. De flesta svenskar förknippar Vimmerby med Astrid Lindgren och Emil i Lönneberga, men den som läser på om staden finner att den i själva verket tillhör våra äldsta, med rötterna i medeltiden. Hur kan det komma sig att denna stad, långt från de stora slättbygderna, är så gammal? Varför grundades den?

För det första: det stämmer att Vimmerby är en medeltida stad, men då bör man betänka att ”stad” i detta sammanhang endast är en juridisk definition. Vimmerby hade bara några hundra invånare. Det som skilde denna stora by från andra stora byar var att orten fick privilegier av kungamakten, troligen på 1200-talet eller 1300-talet, vilket gav den en särställning i regionen. Men ur ett modernt demografiskt perspektiv var det en mycket liten plats.

Bakgrunden är dåligt känd. Arkeologerna måste jobba en hel del innan vi kan lägga färdigt pusslet, men tack vare fynden på Gästgivarehagens gravfält vet vi att det var en bebyggd plats långt före medeltiden. Troligen låg det under järnåldern en by i det blivande Vimmerby, vilken fungerade som centrum för Sevede härads centralbygd vid Stångåns övre lopp. Äldsta skriftliga hänvisning till Vimmerby är från 1253, då en präst omtalas. Stadens sigill nämns i ett gåvobrev daterat 1350.

Men närmare än så kommer vi inte. Att Växjö blev en stad berodde på att orten var säte för en biskop. Jönköping och Kalmar gynnades av överheten, som behövde starka och inkomstbringande fästen i söder. Men det konkreta skälet till att kungamakten även satsade på Vimmerby är och förblir en gåta. Min egen gissning är att vi bör söka svaret i relationen mellan staden och landsbygden i häradet. Utan väl fungerande kommunikationer mellan bönderna och byns/stadens invånare hade ingen valt att ge orten privilegier. Vi bör räkna med att motsättningarna mellan Vimmerby och landsbygden var små, att flertalet stadsbor själva var bönder och att orten fungerade som en vital marknadsplats för dem alla.