Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en av de konsthistoriska frågor som har landat i mailboxen. Har Jesus alltid avbildats som vi är vana vid , det vill säga som en skäggig man med långt hår? Vilken är den äldsta avbildningen av Jesus?

Frågan har varit föremål för mycken forskning. En sak är säker: avbildningen av Jesus som skäggig man kan inte beläggas tidigare än sent 300-tal, och först på 500-talet blev detta ett vanligt sätt att skildra Jesus. Det normala dessförinnan var att han skildrades som en skägglös yngling. Hårlängden varierade.

De flesta verkligt gamla Jesusavbildningar finns i Roms katakomber, till exempel i de av många turister besökta Calixtuskatakomberna. Här är han i regel framställd som ”den gode herden”: en ung man utan skägg som bär på ett lamm. Motivet var av allt att döma ett lån från annan antik konst (till exempel från motivet med den lammbärande Hermes). De äldsta av dessa avbildningar stammar från mitten av 200-talet. Ungefär lika gamla är de äldsta avbildningarna av Jesusbarnet och de tre vise männen.

Men i diskussionen om vilken bild som är den allra äldsta brukar två andra konkurrera: en från Syrien och en från Rom. Den syriska bilden, som kan dateras till ca 235, har påträffats i staden Dura Europos och visar ett av Jesu mest kända mirakler, botandet av den lame mannen (”tag din säng och gå”). Jesus är avbildad som en ung filosof, kortklippt och skägglös. Den romerska bilden, som närmast tillhör kategorin klotter, kan ha tillkommit när som helst på 100-talet eller 200-talet. Den visar en människa med åsnehuvud som blivit korsfäst och en man som uppenbarligen tillber åsnan. Texten bredvid bilden lyder i översättning: ”Alexamenos tillber gud” (vilket torde uttolkas som att han tillber ”sin gud”). Man har gissat att det är en nidbild av en kristen vid namn Alexamenos.