Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Eftersom jag befinner mig på Bokmässan i Göteborg och är omgiven av idel litterära storheter i både bok- och personform tar jag mig friheten att besvara en litterärt länkad fråga som ofta dyker upp. Jag har förvisso besvarat den förr, även i bloggsammanhang, men here it goes:

Har Hamlet funnits?

Nej, det har han inte. Åtminstone kan vi inte belägga hans existens. Enligt den danske krönikören Saxo Grammaticus, som nämner Hamlet (”Amletus”) i Gesta Danorum (ca 1200) levde denne i Danmark för mycket länge sedan, i en epok som var att betrakta som forntid redan för Saxo. Den som läser Saxo finner dessutom en helt annan Hamlet än man möter hos Shakespeare – original-Hamlet är betydligt mer självsäker och slug, inte alls lika grubblande och tvivlande som scenernas danaprins. Saxo fick säkert inspiration från många gamla historier om hämnare som låtsades vara galna för att nå sitt mål; det finns gott om förlagor, både i Nordeuropa och i medelhavsvärlden.

Fortsättningen på den litteräre prinsens öde är väl känd. På 1500-talet fanns Saxos historia tillgänglig på franska, i en variant som utbroderats av François de Belleforest. Huruvida William Shakespeare inspirerades av Belleforest eller av någon annan renässansskribent är dock svårt att avgöra (det finns en omfattande debatt i ämnet). Han gick emellertid knappast direkt till den danska källan.