Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag, vid 12-tiden, utkämpas ett re-enactment av de gotländska 1300-talsböndernas förtvivlade kamp mot Valdemar Atterdags invasionsarmé, mest bestående av tyska legoknektar, på Fjäle myr vid Mästerby, invid den gamla landsvägen till Visby. Entusiaster från hela Europa deltar, och arrangörerna hoppas på stor publiktillströmning. Vad få vet är att det ligger omfattande och färska arkeologiska undersökningar bakom projektet.

Slaget vid Mästerby, som ägde rum några dagar före det betydligt mer kända slaget utanför Visby ringmur, har avsatt åtskilliga spår i den gotländska mytfloran, men desto färre goda skildringar i historiska dokument. Det berättas således att guteböndernas mod sviktade under slaget eftersom en trollkärring satt under bron vid Sudertingsån och berövade dem modet. Det sägs att en bonde miste hela överkroppen, varför hans häst återvände hem med endast grenen och benen – därav namnet Grens gård, där det sedan medeltiden står ett stort kors, kanske ett minneskors över slaget. Det hävdas att Valdemar Atterdag övernattade på Gunilda gård, där det finns ännu ett minneskors.

Det är lätt att rycka på axlarna åt sådana myter. Men de stora korsen i trakten måste ha rests till minne av något, och vi vet att ett liknande kors i Visby restes till minne av de som stupade i slaget vid ringmuren den 27 juli 1361. En kyrkvaktmästare i Väte uppgav på 1980-talet att det ligger en massgrav vid kyrkan, men att den kvickt skottades igen när den upptäcktes, eftersom man inte ville ha dit arkeologer. Vad händer om vi på allvar börjar undersöka det hävdvunna slagfältet? Vad hittar man då? Finner man belägg för att det verkligen var en stor drabbning, eller tyder fynden snarare på att det är en i myterna uppförstorad skärmytsling?

Numera vet vi svaret, eftersom de senaste åren har bevittnat en intensiv slagfältsarkeologisk undersökning. Tidigare hade vi endast ett antal ströfynd, till exempel delar av sex ringbrynjor och pansarskjortor, en stigbygel och sporrar, som påträffats här och var i närheten av Mästerby. Men det var då. Tack vare de nya undersökningarna har hundratals rester efter metallföremål, typiska slagfältsfynd, påträffats just på den plats där gutehären skall ha krossats av Valdemar Atterdag.

Av detta följer att vi inte längre behöver tvivla på slagets omfattning. Ett stort uppbåd av bönder från mellersta och södra Gotland, sannolikt omkring 1 500 man, har sammanstrålat i närheten och bjudit dansken motstånd i en eller två drabbningar omkring den 24 juli 1361. Kanske har de rivit Ajmunds bro och tvingat Valdemars soldater, omkring 2 500 man med mellan 150 och 200 hästar, att ta sig fram över den på sommaren torra myren. I vilket fall som helst misslyckades de fullständigt och betalade med livet för sin djärvhet. Idag återuppförs slaget på Fjäle myr med deltagare från tio länder, och de fallna hedras med en minnesstund.