Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Efter gårdagens utvikning om Visby ringmur vänder jag mig idag till en av Gotlands många historiska pärlor på landsbygden, Lärbro kyrka. När jag blir tillfrågad om vilken av alla de gamla medeltida kyrkobyggnaderna på ön som jag allra helst rekommenderar för ett besök brukar jag nämna den. Av flera skäl.

För det första är Lärbro kyrka ett utomordentligt exempel på en högmedeltida kyrkobyggnad, med ett osedvanligt spektakulärt torn. Kyrkan byggdes på 1100-talet men stammar i nuvarande form från 1200-talet. Tornet, som är åttakantigt, restes på 1340-talet och var ursprungligen betydligt högre, innan översta våningen revs till följd av en kraftig storm år 1522. Interiören är en av Gotlands vackraste, med kryssvalv och fagra kapitäl.

För det andra har kyrkan ett fristående försvarstorn, ofta refererat till som kastal, som är äldre än själva kyrkobyggnaden och sannolikt stammar från 1100-talet. Det finns gott om kastalruiner från äldre medeltid längs hela svenska östkusten, men på Gotland är tornen ovanligt välbevarade.

För det tredje är gravarna i kyrkan ovanligt intressanta. En av gravhällarna, som har brukats två gånger, har en runtext som minner om Hägvard, som avled på senmedeltiden. I texten förekommer för första gången någonsin ordet ”digerdöden” (i tidsangivelsen, syftande på år 1350). Endast någon meter från denna sten ligger gravhällen över den ökände Nils Taksten (d. 1274), som enligt en sägen skall ha vägrat ligga kvar i sin grav och gått igen, ända tills han manades ned i graven genom trolldom.

För det fjärde rymmer kyrkplatsen i Lärbro även ett kusligt minne från 1900-talets historia. På ett särskilt område på kyrkogården vilar de lekamliga resterna efter 45 fångar, varav 9 judar, som anlände till ett krigssjukhus i Lärbro efter andra världskriget. Dessförinnan hade de suttit inspärrade i Bergen-Belsen och Auschwitz och lidit så svårt att de inte överlevde sjukhusvistelsen. Flertalet dukade under i tuberkulos.