Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vilken är Sveriges äldsta byggnad? Jag får frågan då och då, och särskilt i semestertider kan det vara intressant att känna till svaret.

Ett antal kyrkliga byggnader kämpar om äran att vara äldsta svenska träbyggnad, men ingen lär kunna besegra Granhults kyrka i Småland. Om vi vidgar sökandet efter äldsta icke-kyrkliga träbyggnad kommer, mig veterligen (detta är omdiskuterat), tiondeboden i Ingatorp först. Båda dessa byggnader stammar emellertid från 1200-talet, vilket gör att de lätt distanseras kronologiskt av alla de stenbyggnader som har överlevt i form av sockenkyrkor från 1100-talet. Särskilt i Skåne, Västergötland och Östergötland finns det gott om dem. Tornet till Husaby kyrka på Kinnekulle, som lär ha anlagts omkring 1100, tillhör definitivt de äldsta ännu upprättstående byggnaderna i Sverige.

Ingen byggnad i dagens Sverige lär dock kunna konkurrera med Dalby kyrka, några kilometer öster om Lund. Ortens Heligkorskyrka restes omkring 1060 och dominerar fortfarande landskapsbilden, eftersom den ligger praktfullt ovanför åssluttningen. Till skillnad från många andra 1000-talsbyggnader i sten (till exempel den kyrka som för några år sedan påträffades vid grävningarna i Varnhem) ligger varken Heligkorskyrkan i ruiner eller under jord. (Däremot har den varit betydligt större än den är idag, särskilt under storhetstiden på 1100-talet och 1200-talet; idag saknas det gamla koret, halva långhuset och norra sidoskeppet.) En besökare i Dalby kan fortfarande ta del av den romanska smak som var förhärskande i Tysk-romerska riket på 1060-talet, och som är lätt avläsbar i södra delen av kyrkan och i den välbevarade kryptan.

Men varför byggdes en så stor kyrka i lilla Dalby, som inte ens var en stad, redan i mitten av 1000-talet? Svaret är att söka både i den kristna organisationshistorien och i den danska kungamaktens historia. Biskopsdömen grundades och fick baser i form av gamla kungsgårdar och nyanlagda kyrkor i många delar av Danmark, bland annat i Lund. Här dominerade den engelska missionen, vilket retade de tyska missionärerna från ärkestiftet Hamburg-Bremen. Dalby blev därför omkring 1060 säte för en tysk biskop, Egino, som övertog biskopsstolen i Lund omkring 1066, varvid det dalbyska biskopssätet lades ned. Det är högst sannolikt att Heligkorskyrkan i Dalby grundades som biskopskyrka för Egino, möjligen även som maktmanifestation för kung Sven Estridsson, som enligt en teori skall ha haft en kungsgård i Dalby. Minst en dansk kung, Svens efterträdare Harald Hen (d. 1080), begravdes i Dalby.

Förlusten av det kortlivade biskopssätet hade ingen större betydelse för själva kyrkan. På 1100-talet blev den huvudbyggnad i ett augustinkloster. Från och med senmedeltiden har den successivt reducerats i storlek, men i modern tid har dess höga ålder dragit till sig forskarnas intresse och utgrävningar har ådagalagt åtskilligt av intresse. På 1960-talet hittade arkeologer grundmurar efter en 26 meter lång och 9 meter bred byggnad, som låg strax väster om kyrkan. Möjligen har detta varit en palatsliknande kungsgård, varifrån kungen kunde vandra över till kyrkan – men detta är än så länge bara en hypotes.