Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Igår fick jag en fråga om en av 1000-talets mest gåtfulla svenska regenter, en person som skall ha gått under benämningen Erik Hedningen och som endast regerade en kort tid. Vem var det? Vad vet vi om honom? Spelade hans förkristna religion stor roll i sammanhanget?

Här rör det sig om en typisk efterhandskonstruktion av äldre svensk historia. Brist på information har lett till att vi har önskat fylla i luckorna och bygga in sammanhang som vi saknar belägg för. Det finns inte ett enda textställe som redovisar om den Erik det rör sig om var kristen eller icke-kristen. Det enda vi har uppgifter om är att två kungar vid namn Erik stred om makten efter kung Stenkils död, som lär ha inträffat omkring 1066, och att båda dog. Överhuvudtaget kännetecknades områdena vid Mälaren och Vättern av blodig maktkamp under det decennium som följde på Stenkils frånfälle. Flera kungar är kända till namnet i Adam av Bremens krönika och i Västgötalagens kungalängd, men endast Adam av Bremen nämner Erik och Erik, och han är ytterst kortfattad. I vissa moderna verk (till exempel i Åke Ohlmarks allt annat än källkritiska genomgång av svenska kungar) kan man läsa att den ene var son till Stenkil, och därmed kristen, och att den andre var en icke-kristen tronpretendent, men detta är alltså föga mer än vaga nutidsspekulationer.

Däremot är det högst troligt att Erik och Erik har existerat. Adam av Bremen skrev sitt verk på 1070-talet, kort tid efter händelserna ifråga. Även om han var tämligen okunnig om svensk geografi och äldre historia lär han knappast ha hittat på monarker som var samtida med honom själv.