Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I den stad där jag arbetar – Lund – har det blåst friskt i rasistdebatten under de senaste dagarna. Några studenter med sällsynt dålig smak arrangerade en fejkad slavauktion på en av universitetets studentnationer. Hur skall man som historiker, universitetsanställd, lokalinvånare, svensk m.m. ställa sig till detta? Journalisterna på lokaltidningarna har haft julafton. Och min mobil har gått varm.

Därav en återkommande fråga. Hur förhåller det sig egentligen med i det särklass vanligaste och fulaste av alla negativa tillmälen om svarta, såväl slavar som icke-slavar? Ni vet vilket jag menar: n-ordet. Nigger. Hur uppstod det? Vad betyder det egentligen?

Etymologiskt är det lätt att härleda. Ordet niger är latin för ”svart” och alltså ursprungligen ett värdeneutralt ord för en specifik färg. Men när termen användes som pejorativ benämning inom ramen för ett slavsamhälle omvandlades det till ett ord med starka negativa bitoner, ett ”fult” ord som kan översättas med ”svartskalle”, ”svarting” eller liknande. Det var också så termen kom att fungera i det nordamerikanska slavsamhället, som öknamn på svarta slavar. Väl att märka upplevdes ordet inledningsvis som socialt stigmatiserande för både användaren och den omtalade. Att överhuvudtaget kalla någon nigger var detsamma som att brännmärka sig själv som en sämre människa som saknade god bildning. Före 1865 använde rika plantageägare sällan termen, eftersom de ansåg att den var alldeles för vulgär. Däremot var det vanligt att fattiga vita småbrukare kallade slavar niggers. Slavarna replikerade med att kalla fattiga vita po’ white trash.

Men sitt allra största användningsområde fick ordet inom slavarnas egen värld. De flesta som använde termen var troligen själva slavar som nyttjade den om andra slavar – antingen positivt eller negativt. Värdeladdningen fluktuerade allt efter situationen. När en slav talade om en annan slav gjorde han det i regel genom att kalla honom nigger. När slavarna pratade om sina bostäder kallade de dem ofta nigger quarters. När slavarna samlades i grupp var det till ett nigger meeting. Svarta predikanter var nigger preachers. Och så vidare.

Ordet kom därmed att få tre huvudbetydelser i slavarnas egna led. (1) Det var ett i huvudsak värdeneutralt ord som syftade på dem själva, de svarta. (2) Det var ett allmänt fult ord som kunde användas om alla man tyckte illa om, oavsett hudfärg (till exempel i formen a white nigger coward, ”en vit nigger-fegis”). (3) Det var ett ord som kunde vridas i positiv riktning om någon i den egna gruppen (till exempel: ”du är allt en bra nigger”).

Med andra ord: slavarna införlivade de vitas rasistiska terminologi med sin egen sociala verklighet. De bearbetade negativa tillmälen genom att införliva dem med den egna kulturen och därmed ta makt över språket.

Efter 1865 har alla dessa användningsområden vidareutvecklats. Det rasistiska nigger-begreppet har vandrat uppåt i hierarkierna och använts även inom gamla plantageägarkretsar. Men det har också vidareutvecklats inom svart kultur, senast inom rapparnas värld, på ett sätt som har stora likheter med hur det användes i slavbarackerna.