Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I nästan alla avbildningar av Jesus på korset har han spikar genom handflatorna, men i litteraturen påstås ofta att detta omöjligen kan ha varit fallet i verkligheten. Jesus lär ha fått spikar genom handlederna. Vilket är sant?

Sanningen är att det inte var självklart att de som korsfästes under antiken fick spikar genom vare sig händer eller handleder. De spikades förvisso upp i eller vid fötterna, något som inte bara nämns i text utan även har belagts arkeologiskt, men när det gällde händer och armar kunde man mycket väl nöja sig med att binda fast dem vid tvärslån. Poängen med korsfästelsen var inte att orsaka maximalt lidande utan att fästa personen vid korset, där vederbörande skulle förödmjukas offentligt innan döden inträdde – förödmjukelsen var en del av straffet.

Om man trots detta valde att spika fast den dömde på fler ställen än fötterna valde man sannolikt handlederna, inte handflatan, eftersom kroppen hölls fast och bars upp bättre på detta sätt. Helt säkra är dock forskarna inte. Åsikten har framförts att spikarna genom fötterna torde ha varit fullt tillräckliga för att hålla kroppen på plats, varför det inte hade någon betydelse var man satte spikarna – dvs. om man nu använde dem överhuvudtaget – i eller vid händerna.

Skälet till att Jesus brukar avbildas med spikar genom händerna är följande citat ur Johannesevangeliet: ”De andra lärjungarna sade nu till honom: ’Vi har sett Herren’, men han sade: ’Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.’” (Joh. 20:25). Problemet är att det grekiska originalet talar om cheir (χείρ), vilket i regel syftade på handen och armen tillsammans, inte på handen som sådan.